کیمیا

negin1324

بیصدااااااااااافقط بخوووووووووون........
خیلی از ما ها موندیم .
پاے ڪسـے ڪہ٬
ذرّه اے ارزش ِ موندن نداشت..
و هیچوقت نفهمید دوست داشتن یعنے چے . . .
?خیلے از ماها ساختــــــــــیم؛
با بدیها و خوبـے هاے یہ آدم . .
ڪہ بہ همہ چیز فڪر ڪرد الّا بہ ما . .
براے همہ وقت داشت الاّ براے ما . . .
?خیلی از ماها گذشــــــــــتیم؛
از •بدترین• خطاے °بهتریڹ° آدمهاےِ زندگیمون...
همون ڪسایـے ڪہ توے سخت ترین شرایط٬
تنهامون گذاشتـن . . .
?خیلی از ماها بودیــــــــــم؛
وفادار بہ ڪسـے ڪہ٬
بہ همہ پایبند بود الاّ ما . . .
ڪہ برامون همه چے بود . . .
? خیلــے از ماها شڪستــــــــــیم؛
بخاطرڪسـے ڪہ هیچوقت نفهمید؛
تعهــــــــــد،
دوست داشتن،
گذشتــــــــــــــــــــــــــــــــــــن٬
ینـے چـے . . .

? خیلــے از ماها مدتها پیش مُردیــــــــــم؛
توے سڪوتــے ڪہ ؛
هیچوقت٬
هیچ ڪس٬
هیچ جوره٬
درڪش نڪــــــــــرد...

خاص...فقط خداست✌ ️

   ‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌ ️

   ‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌

بیشتر  بیشتر