مارال

negin1345

ﺍﺩﻡ ﻫﺎ ﺑﺎﺯﻯ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ,,,ﺍﻳﻦ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻰ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻰﻛﻨﻰ ﻫﻢ ﺑﺎﺯﻳﺸﻮﻥ ﺑﺎﺷﻰ ﻳﺎ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯى

5 روز پیش
505
دوستت دارم نفس

دوستت دارم نفس

3 روز پیش
332
3 روز پیش
251
دوستون دارم لایک کنین

دوستون دارم لایک کنین

1 روز پیش
325
فقط استقلال

فقط استقلال

4 ساعت پیش
156
توراخداببینین چقدخوشگلن حسودی نکنین لایک بدین

توراخداببینین چقدخوشگلن حسودی نکنین لایک بدین

4 ساعت پیش
347
4 ساعت پیش
51
4 ساعت پیش
43
4 ساعت پیش
36
مبارک اولسون

مبارک اولسون

4 ساعت پیش
215
پروازدرازادی چه حالی میده خدایش

پروازدرازادی چه حالی میده خدایش

4 ساعت پیش
226
4 ساعت پیش
32
4 ساعت پیش
49
4 ساعت پیش
32
امدی بهارقربانت ولی حالاچرا.دیدی من ازپاافتادم حالاچرا؟

امدی بهارقربانت ولی حالاچرا.دیدی من ازپاافتادم حالاچرا؟

4 ساعت پیش
209
4 ساعت پیش
36
دست ودل بازباشین خداعوضشومیده

دست ودل بازباشین خداعوضشومیده

4 ساعت پیش
61
4 ساعت پیش
35
من ازکودکی شانس نداشتم:

من ازکودکی شانس نداشتم:

4 ساعت پیش
224
4 ساعت پیش
33