مارال

negin1345

ﺍﺩﻡ ﻫﺎ ﺑﺎﺯﻯ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ,,,ﺍﻳﻦ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻰ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻰﻛﻨﻰ ﻫﻢ ﺑﺎﺯﻳﺸﻮﻥ ﺑﺎﺷﻰ ﻳﺎ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯى

😘💜💜💜💜

😘💜💜💜💜

1 هفته پیش
285
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﻋﺸﻖ ﺭﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻭﺭﮐﺮﺩ ؛ ﺑﻮﺳﻪ ﺭﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺲ ﮐﺮﺩ ﺍﺣﺴﺎﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻤﺲ ﮐﺮﺩ ، ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺎﺑـــﺖ ﮐـــــــــﺮﺩ !!! ‎‌‌‌‌

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﻋﺸﻖ ﺭﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻭﺭﮐﺮﺩ ؛ ﺑﻮﺳﻪ ﺭﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺲ ﮐﺮﺩ ﺍﺣﺴﺎﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻤﺲ ﮐﺮﺩ ، ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺎﺑـــﺖ ﮐـــــــــﺮﺩ !!! ‎‌‌‌‌

1 هفته پیش
2K
ﮔﻮﺵ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ ! ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻡ ! ﺯﺑﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﮔﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ ! ﻭﻟﯽ ﺣﺮﯾﻒ ﺍﻓﮑﺎﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻡ ! ﭼﻘﺪﺭ ﺩﺭﺩﻧﺎﮎ ﺍﺳﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﻥ !!!... ﺧﻮﺵ ﺑﺤﺎﻝ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﺁﻭﯾﺰﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﯾﻨﻪ ...

ﮔﻮﺵ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ ! ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻡ ! ﺯﺑﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﮔﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ ! ﻭﻟﯽ ﺣﺮﯾﻒ ﺍﻓﮑﺎﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻡ ! ﭼﻘﺪﺭ ﺩﺭﺩﻧﺎﮎ ﺍﺳﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﻥ !!!... ﺧﻮﺵ ﺑﺤﺎﻝ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﺁﻭﯾﺰﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﯾﻨﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ، ﺗﻤﺎﻡ ﭘﺴﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺮﻗﺼﺪ !!!... ﮐﺎﺵ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺯ ﺁﺧﺮ ﺑﻪ ﺍﻭﻝ ...

1 هفته پیش
3K
ﺍﯼ ﮐــﺎﺵ ﯾﺎ ﺑـﻮﺩﯼ ، ﯾـا ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﻧﺒﻮﺩﯼ ﺍﯾـــــﻦ ﮐﻪ ﻫﺴـــﺘﯽﻭ ﮐﻨـﺎﺭﻡ ﻧﯿﺴﺘﯽ ...

ﺍﯼ ﮐــﺎﺵ ﯾﺎ ﺑـﻮﺩﯼ ، ﯾـا ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﻧﺒﻮﺩﯼ ﺍﯾـــــﻦ ﮐﻪ ﻫﺴـــﺘﯽﻭ ﮐﻨـﺎﺭﻡ ﻧﯿﺴﺘﯽ ... " ﺩﯾـﻮﺍﻧﻪ ﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨــــﺪ " ﺑﻔــﻬﻢ ﺑﯽ ﺍﻧﺼــﺎﻑ . . . ! ‍‎‌‌

1 هفته پیش
3K
یکی بود یکی نبود این داستان زندگی ماست همیشه همین بوده یکی بود یکی نبود در اذهان شرقی مان نمی گنجد با هم بودن . با هم ساختن . برای بودن یکی ، باید دیگری ...

یکی بود یکی نبود این داستان زندگی ماست همیشه همین بوده یکی بود یکی نبود در اذهان شرقی مان نمی گنجد با هم بودن . با هم ساختن . برای بودن یکی ، باید دیگری نباشد. هیچ قصه گویی نیست که داستانش این گونه آغاز شود ، که یکی بود ...

1 هفته پیش
3K
ﻟﻌﻨــﺘﯽ .... ﯾﻌﻨــﯽ ﻣﯿــﺸﻮﺩ ﻫﻤﯿـــﻦ ﺣﺎﻻ ؛ ﻫﻤﯿـــﻦ ﻟﺤﻈـــــﻪ ! ﺣﺘــــــــــــــــــﯽ ﺍﺷﺘﺒـــﺎﻫﯽ .... ﯾــﺎﺩﻡ ﺑﯿﻔﺘــﯽ .... ! ؟ ﺍﯾــــــﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ... ﻫـــــــﺮ ﻧﻔـــﺲ ، ﺩﺭﺩ ﺍﺳـــﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮑﺸـــﻢ !!! ﺍﯼ ﮐــﺎﺵ ﯾﺎ ﺑـــــــــــﻮﺩﯼ ، ...

ﻟﻌﻨــﺘﯽ .... ﯾﻌﻨــﯽ ﻣﯿــﺸﻮﺩ ﻫﻤﯿـــﻦ ﺣﺎﻻ ؛ ﻫﻤﯿـــﻦ ﻟﺤﻈـــــﻪ ! ﺣﺘــــــــــــــــــﯽ ﺍﺷﺘﺒـــﺎﻫﯽ .... ﯾــﺎﺩﻡ ﺑﯿﻔﺘــﯽ .... ! ؟ ﺍﯾــــــﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ... ﻫـــــــﺮ ﻧﻔـــﺲ ، ﺩﺭﺩ ﺍﺳـــﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮑﺸـــﻢ !!! ﺍﯼ ﮐــﺎﺵ ﯾﺎ ﺑـــــــــــﻮﺩﯼ ، ... ﯾـــــﺎ ﺍﺻـــﻼ ﻧﺒﻮﺩﯼ !!! ...

1 هفته پیش
4K
زندگے مثل بازے

زندگے مثل بازے "حکمه " حتما لازم نیست دست خوبے داشته باشے اگه "یار "خوبے داشته باشے؛ با بدترین دست هم برنده اے

1 هفته پیش
5K
هیچ زنی دلش نمی آید که دیگر

هیچ زنی دلش نمی آید که دیگر "برنگردد" منتظر است سراغش را بگیرید …! 🌸🍃 🍃🌸

1 هفته پیش
4K
ای که گفتی بی قراری های من بازیگریست بی قرارم میکنی وقتی دلت بادیگریست

ای که گفتی بی قراری های من بازیگریست بی قرارم میکنی وقتی دلت بادیگریست

1 هفته پیش
3K
عشق نیاز به هیچ تعریف و توصیفی ندارد... عشق به خودی خود یک دنیاست... یا درست در مرکزش هستی یا خارج از آن ، در حسرتش...

عشق نیاز به هیچ تعریف و توصیفی ندارد... عشق به خودی خود یک دنیاست... یا درست در مرکزش هستی یا خارج از آن ، در حسرتش...

1 هفته پیش
3K
✨خداوندا ✨بنویس برای ما ✨پاک شدن گناهان ✨و پوشش عیوب ✨و نرمی قلوب ✨و بر طرف شدن غم ها ✨و آسان شدن کارها را #صبحتون_بخیر 🌸🍃

✨خداوندا ✨بنویس برای ما ✨پاک شدن گناهان ✨و پوشش عیوب ✨و نرمی قلوب ✨و بر طرف شدن غم ها ✨و آسان شدن کارها را #صبحتون_بخیر 🌸🍃

1 هفته پیش
3K
عشق دانشکده ی تجربه ی انسان هاست گرچه چندی ست پر از طفل دبستان شده است ‍‎‌‌

عشق دانشکده ی تجربه ی انسان هاست گرچه چندی ست پر از طفل دبستان شده است ‍‎‌‌

1 هفته پیش
3K
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﻋﺸﻖ ﺭﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻭﺭﮐﺮﺩ ؛ ﺑﻮﺳﻪ ﺭﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺲ ﮐﺮﺩ ﺍﺣﺴﺎﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻤﺲ ﮐﺮﺩ ، ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺎﺑـــﺖ ﮐـــــــــﺮﺩ !!! ‎‌‌‌‌

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﻋﺸﻖ ﺭﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻭﺭﮐﺮﺩ ؛ ﺑﻮﺳﻪ ﺭﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺲ ﮐﺮﺩ ﺍﺣﺴﺎﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻤﺲ ﮐﺮﺩ ، ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺎﺑـــﺖ ﮐـــــــــﺮﺩ !!! ‎‌‌‌‌

1 هفته پیش
2K
ﺁﻣﺪﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﻧﺸﺴﺘﯽ.. ﺑﻪ ﮔﻠﯿﻢ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺟﺮﻡ ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ . ﻣﻌﺸﻮﻕ ﻧﻮﺍﺯﺕ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﺭﻓﺘﯽ ﻭبےﺧﺒﺮﺍﺯ... ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﻮﺩﯼ ﻣﺎﺭﺍ.. ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﭼﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻦ.. ﻧﮕﺮﺍﻧﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ‎‌‌‌‌ ‎‌‌❤️❤️

ﺁﻣﺪﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﻧﺸﺴﺘﯽ.. ﺑﻪ ﮔﻠﯿﻢ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺟﺮﻡ ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ . ﻣﻌﺸﻮﻕ ﻧﻮﺍﺯﺕ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﺭﻓﺘﯽ ﻭبےﺧﺒﺮﺍﺯ... ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﻮﺩﯼ ﻣﺎﺭﺍ.. ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﭼﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻦ.. ﻧﮕﺮﺍﻧﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ‎‌‌‌‌ ‎‌‌❤️❤️

1 هفته پیش
3K
۰ از بس با خیالت در کوچه های کمر باریکِ بهار بد مستی کرده ام دیگر نمیدانم کجای راه از تو جا مانده ام میدانی دست خودم نیست قدمهایم به هر جهت که باشد سمت ...

۰ از بس با خیالت در کوچه های کمر باریکِ بهار بد مستی کرده ام دیگر نمیدانم کجای راه از تو جا مانده ام میدانی دست خودم نیست قدمهایم به هر جهت که باشد سمت تو تحریر می شود ...!

1 هفته پیش
2K
🎉🎉🎉🎉🎉پست ویژه تولد 🎉🎉🎉🎉🎉 سلام دوستان گلم بازم تولد دعوتید , ❤️ سرور تولدت مبارک عزیزم ❤️ بازم تولد,,, بازم فروردینیا ترکوندند پرچم فروردینیا همیشه بالاس 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 بازم شادی و بوسه ، گلای سرخ و ...

🎉🎉🎉🎉🎉پست ویژه تولد 🎉🎉🎉🎉🎉 سلام دوستان گلم بازم تولد دعوتید , ❤️ سرور تولدت مبارک عزیزم ❤️ بازم تولد,,, بازم فروردینیا ترکوندند پرچم فروردینیا همیشه بالاس 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 بازم شادی و بوسه ، گلای سرخ و میخک میگن کهنه نمی شه تولدت مبارک تو این روز طلایی تو اومدی به دنیا ...

1 هفته پیش
3K
زندگی: سلام صبحتون بہ زیبایی ڪَل قلبتون بہ زلالی اب و ڪارهاے روزمره‌تون روان و جارے چون جویبار یڪ دنیا خوشبختی براے تڪ تڪ شما عزیزان ارزومندم مثل ڪَل شاداب باشید🌸✋🌺🌷🍀💐☘ 🌼🌼🌼به اولین روز اردیبهشت ...

زندگی: سلام صبحتون بہ زیبایی ڪَل قلبتون بہ زلالی اب و ڪارهاے روزمره‌تون روان و جارے چون جویبار یڪ دنیا خوشبختی براے تڪ تڪ شما عزیزان ارزومندم مثل ڪَل شاداب باشید🌸✋🌺🌷🍀💐☘ 🌼🌼🌼به اولین روز اردیبهشت سال ۹۶ خوش آمدین 🌷🌺✋🌸😀

1 هفته پیش
2K
۰ در این هوای زیبای بهاری کلبه زندگیتون گرم منحنی لبتون خندون لحظه هاتون ناب 🍃🌹 دلتون از شادی لبریز تقدیم به دوعزیز لیلی ورضا عشقتون پایدار💗💗💗💗❤❤❤

۰ در این هوای زیبای بهاری کلبه زندگیتون گرم منحنی لبتون خندون لحظه هاتون ناب 🍃🌹 دلتون از شادی لبریز تقدیم به دوعزیز لیلی ورضا عشقتون پایدار💗💗💗💗❤❤❤

1 هفته پیش
2K
آهــای همیشـگی ترینـم.... تمــام فعــل های ماضـی ام را ببـــر چـه در گـذر بـاشی چـه نبـاشی بــراے مــن استــمراری خـواهی بود... مـن هر لحظــه تـو را صــرف میکنـم❤️ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

آهــای همیشـگی ترینـم.... تمــام فعــل های ماضـی ام را ببـــر چـه در گـذر بـاشی چـه نبـاشی بــراے مــن استــمراری خـواهی بود... مـن هر لحظــه تـو را صــرف میکنـم❤️ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

1 هفته پیش
2K
چـه رسمِ جالبـیست ..... محبتت را مےگذارند پاےِ احتیاجت ! صداقتت را پاےِ سادگیت ! سڪوت را پاےِ نفهـمیت ! نگرانیت را پاےِ تنهاییت ! و وفایت را پاےِ بی ڪسے.😔☝️ ‎‌‌‌‌

چـه رسمِ جالبـیست ..... محبتت را مےگذارند پاےِ احتیاجت ! صداقتت را پاےِ سادگیت ! سڪوت را پاےِ نفهـمیت ! نگرانیت را پاےِ تنهاییت ! و وفایت را پاےِ بی ڪسے.😔☝️ ‎‌‌‌‌

1 هفته پیش
2K