به بعضیا باس گفت تو که اینقدر کلاس میذاری زنگ تفریح هم داری

به بعضیا باس گفت تو که اینقدر کلاس میذاری زنگ تفریح هم داری

۱۳ تیر 1394
923
واقعا که

واقعا که

۱۳ تیر 1394
257
نظرتون در مورد من چیه ????

نظرتون در مورد من چیه ????

۱۳ تیر 1394
740
اینم صبحانه ی من بفرمائید

اینم صبحانه ی من بفرمائید

۱۳ تیر 1394
498
:-) صبح شما سرشار از انرژی و ورزش

:-) صبح شما سرشار از انرژی و ورزش

۱۳ تیر 1394
549
:-):-):-):-):-)

:-):-):-):-):-)

۱۳ تیر 1394
241
کامپیوتر من همین الان یهویی هههه

کامپیوتر من همین الان یهویی هههه

۱۳ تیر 1394
722
:-)

:-)

۱۳ تیر 1394
246
وای منم یبار کردم

وای منم یبار کردم

۱۳ تیر 1394
915
:-)

:-)

۱۳ تیر 1394
253
ماشین من همین الان یهویی ههه

ماشین من همین الان یهویی ههه

۱۳ تیر 1394
805
وااااااااااااااااااااای خدا ای جونم

وااااااااااااااااااااای خدا ای جونم

۱۳ تیر 1394
289
لطفا دنبالش کنید

لطفا دنبالش کنید

۱۳ تیر 1394
688
تیلورررررررر

تیلورررررررر

۱۳ تیر 1394
241
عاشق یشیم هستم وویییییییییی

عاشق یشیم هستم وویییییییییی

۱۲ تیر 1394
327
چشماشو

چشماشو

۱۲ تیر 1394
273
سلاممممممم

سلاممممممم

۱۲ تیر 1394
372