بیاین بحرفیم... حوصله ام سر رفته... #lightstick #exo

بیاین بحرفیم... حوصله ام سر رفته... #lightstick #exo

۱ هفته پیش
2K
#iloveyou #kaisoo

#iloveyou #kaisoo

۲ هفته پیش
2K
هــــمـــهـــ یـــ دنیـــامــــ❤❤❤ @thired_kim

هــــمـــهـــ یـــ دنیـــامــــ❤❤❤ @thired_kim

۲ هفته پیش
2K
اولـــینــ عشـــقــ کــسیــ بـــودنــ شـــایـــدخیـــلیـــ خـــوبــ بـــاشـــهــ ولـــی اخــــرینــ عشــــقشـــ بـــودنـــ فـــراتـــر از ایــــدهــ الـــهـــ

اولـــینــ عشـــقــ کــسیــ بـــودنــ شـــایـــدخیـــلیـــ خـــوبــ بـــاشـــهــ ولـــی اخــــرینــ عشــــقشـــ بـــودنـــ فـــراتـــر از ایــــدهــ الـــهـــ

۲ هفته پیش
2K
انـــقدر تـــو خیــــالــــمـــ بـــاهـــاشــ رویــــا ســـاخـــتمـــ کـــه بـــاورمـــ نمـــیــ شـــهــ تـــا حـــالـــا نـــدیـــدمشـــ❤ #kpop

انـــقدر تـــو خیــــالــــمـــ بـــاهـــاشــ رویــــا ســـاخـــتمـــ کـــه بـــاورمـــ نمـــیــ شـــهــ تـــا حـــالـــا نـــدیـــدمشـــ❤ #kpop

۳ هفته پیش
3K
-نبــــخشــشـــ... +چــــرا...؟ -وقـــتــیـــ داشـــتیـــ گـــریـــهـ میــــ کـــردیـــ اونـــ میــــ خنـــدیــــد...💔❤

-نبــــخشــشـــ... +چــــرا...؟ -وقـــتــیـــ داشـــتیـــ گـــریـــهـ میــــ کـــردیـــ اونـــ میــــ خنـــدیــــد...💔❤

۳ هفته پیش
2K
❤❤❤❤

❤❤❤❤

۳ هفته پیش
2K