nilo-navid

(یکی توزندگیمه ک زندگیمه).....( پیج مامشترکه) ....(مخاطب خاص من نوید هست..)قسم میخورم تا آخرین نفس همیجوری دوست داشته باشم. نیلوم تو کل دنیا تویی ک واسه همیشه تو قلبمی

مگه میشه ؟؟؟❣ تورو داشت و بد بود ....❣ تو دلیل حال خوب منی ....💕❣💕 ┄┅┄┅┄ ❥✿❥ ┄┅

مگه میشه ؟؟؟❣ تورو داشت و بد بود ....❣ تو دلیل حال خوب منی ....💕❣💕 ┄┅┄┅┄ ❥✿❥ ┄┅

۱ روز پیش
4K
عشق‌اول‌ودوم‌چه‌کوفتیه‌دیگه❣ یه‌بارتوزندگیم‌عاشقت‌شدم❣ تاآخرشم‌عاشقت‌میمونم❣ عشق‌اول‌وآخرم‌تویی خانوممم💟

عشق‌اول‌ودوم‌چه‌کوفتیه‌دیگه❣ یه‌بارتوزندگیم‌عاشقت‌شدم❣ تاآخرشم‌عاشقت‌میمونم❣ عشق‌اول‌وآخرم‌تویی خانوممم💟

۱ روز پیش
2K
•❥•مـــن رامـــ دیگرے نمیشومـ❣ •❥•وحشے توامـــــ❣ #زندگیمـ 💟💕❣💕 ┄┅┄┅┄ ❥✿❥ ┄┅┄┅┄

•❥•مـــن رامـــ دیگرے نمیشومـ❣ •❥•وحشے توامـــــ❣ #زندگیمـ 💟💕❣💕 ┄┅┄┅┄ ❥✿❥ ┄┅┄┅┄

۲ روز پیش
2K
آنقدر #عزیزی ❣ که به دل نمی نشینی !❣ تو به جان نشسته ای ❣ به جای همه ی آرزوهایم 💟💕❣💕 ┄┅┄┅┄ ❥✿❥ ┄┅┄┅┄

آنقدر #عزیزی ❣ که به دل نمی نشینی !❣ تو به جان نشسته ای ❣ به جای همه ی آرزوهایم 💟💕❣💕 ┄┅┄┅┄ ❥✿❥ ┄┅┄┅┄

۲ روز پیش
4K
آدم دوس داره ❣ رو بعضیا بنویسه ❣ این فقط مال منه 💟💕❣💕 ┄┅┄┅┄ ❥✿❥ ┄┅┄┅┄

آدم دوس داره ❣ رو بعضیا بنویسه ❣ این فقط مال منه 💟💕❣💕 ┄┅┄┅┄ ❥✿❥ ┄┅┄┅┄

۴ روز پیش
4K
نیلوی عزیرم تو اولین و تنها کسی هستی که توانست قلب من را لمس کند از آن روزی که با تو دیدار کردم بهانه ای برای بودنم شدی و مرهمی روی همه زخم هایم ممنونم ...

نیلوی عزیرم تو اولین و تنها کسی هستی که توانست قلب من را لمس کند از آن روزی که با تو دیدار کردم بهانه ای برای بودنم شدی و مرهمی روی همه زخم هایم ممنونم که هستی عاشقتم

۴ روز پیش
9K
هیــچ گاه ❣ بہ بی تـو بـودن هایـت❣ عـادت نخواهــم ڪـرد❣ یا بمـان ❣ یـا....❣ یا نـدارد فقـط بمـان....💕❣💕 ┄┅┄┅┄ ❥✿❥ ┄┅

هیــچ گاه ❣ بہ بی تـو بـودن هایـت❣ عـادت نخواهــم ڪـرد❣ یا بمـان ❣ یـا....❣ یا نـدارد فقـط بمـان....💕❣💕 ┄┅┄┅┄ ❥✿❥ ┄┅

۵ روز پیش
3K
بنازم چشم مستت را ❣ که سرمست جهانم کرد ...😍😘💕❣💕 ┄┅┄┅┄ ❥✿❥ ┄┅┄┅┄

بنازم چشم مستت را ❣ که سرمست جهانم کرد ...😍😘💕❣💕 ┄┅┄┅┄ ❥✿❥ ┄┅┄┅┄

۵ روز پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
ممنون ک هستی نیلوم

ممنون ک هستی نیلوم

۱ هفته پیش
3K
اگر بـه مـن یک فرصت برای آرزو کردن بدهند تنها یک چیز را آرزو می‌کنم و آن این اسـت کـه مـا درکنار هم عمرمان را بگذرانیم و عشق مان ابدی باشد

اگر بـه مـن یک فرصت برای آرزو کردن بدهند تنها یک چیز را آرزو می‌کنم و آن این اسـت کـه مـا درکنار هم عمرمان را بگذرانیم و عشق مان ابدی باشد

۱ هفته پیش
4K
ترجیح میدهم کـه در قلب تـو باشم تا در ذهنت چرا کـه ذهن ممکن اسـت فراموش کند ولی قلب هرگز دوستت دارم عزیزترینم

ترجیح میدهم کـه در قلب تـو باشم تا در ذهنت چرا کـه ذهن ممکن اسـت فراموش کند ولی قلب هرگز دوستت دارم عزیزترینم

۱ هفته پیش
4K
عشق تـو الهام بخش مـن اسـت و حتی نمیتوانم تصور کنم کـه بدون تـو زندگی مـن چطور می‌توانست باشد خوشحالم کـه خداوند تـو رابه مـن بخشیده اسـت دوستت دارم نیلوم

عشق تـو الهام بخش مـن اسـت و حتی نمیتوانم تصور کنم کـه بدون تـو زندگی مـن چطور می‌توانست باشد خوشحالم کـه خداوند تـو رابه مـن بخشیده اسـت دوستت دارم نیلوم

۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
تولدت مبارک باشه عشق تیرماهی من

تولدت مبارک باشه عشق تیرماهی من

۱ هفته پیش
9K
وقــتی کنارمی‎❣ جایی برای هیچ شتابی❣ نـیست مقصد همین❣ حضورمن و توست ❣ #عاشقم_باش💟💕❣💕 ┄┅┄┅┄ ❥✿❥ ┄┅┄┅┄

وقــتی کنارمی‎❣ جایی برای هیچ شتابی❣ نـیست مقصد همین❣ حضورمن و توست ❣ #عاشقم_باش💟💕❣💕 ┄┅┄┅┄ ❥✿❥ ┄┅┄┅┄

۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
«تــو» شقـایـق تـریـن❣ نقـاشـی خـدا هستــی...!😘💕❣💕 ┄┅┄┅┄ ❥✿❥ ┄┅┄┅┄

«تــو» شقـایـق تـریـن❣ نقـاشـی خـدا هستــی...!😘💕❣💕 ┄┅┄┅┄ ❥✿❥ ┄┅┄┅┄

۱ هفته پیش
4K