آره اینجوریه🙀

آره اینجوریه🙀

15 ساعت پیش
2K
منیم دونیام سان سوگیلیم😻😻

منیم دونیام سان سوگیلیم😻😻

15 ساعت پیش
2K
بو اوغلان منیم دونیام دی!❤❤😻😻

بو اوغلان منیم دونیام دی!❤❤😻😻

15 ساعت پیش
2K
بزارید بپرم توروخدا😹😹😹😹😆😆😆😆

بزارید بپرم توروخدا😹😹😹😹😆😆😆😆

15 ساعت پیش
1K
خونه کاملا شده ماتم زده😔 از وقتی شما دوتارو✌باهم دیدم👫ماتم زده💔

خونه کاملا شده ماتم زده😔 از وقتی شما دوتارو✌باهم دیدم👫ماتم زده💔

16 ساعت پیش
2K
دست بزنین براش👏که کارش عالیه👌 شنیدم👂 عشقشم❤ یه دانشگاهیه🎓 هییی🙀زندگی باتو کام نداد😔 سیگار🚬👍خوبه این کامش عالیه✌👌 💔💞

دست بزنین براش👏که کارش عالیه👌 شنیدم👂 عشقشم❤ یه دانشگاهیه🎓 هییی🙀زندگی باتو کام نداد😔 سیگار🚬👍خوبه این کامش عالیه✌👌 💔💞

16 ساعت پیش
2K
_این شبیه چیه دقیقا؟ +تمساح من😐👊 تمساح👎😑 مغازه دار😂👌 اسکل کردن مردمو بخدا😂😂😑😑😑😑👊

_این شبیه چیه دقیقا؟ +تمساح من😐👊 تمساح👎😑 مغازه دار😂👌 اسکل کردن مردمو بخدا😂😂😑😑😑😑👊

2 روز پیش
3K
خیلی خوش گذشت!😻✌😊👍

خیلی خوش گذشت!😻✌😊👍

2 روز پیش
3K
اوخی منو پری امروز😊✌😻👍

اوخی منو پری امروز😊✌😻👍

2 روز پیش
3K
😭 😭یهنی من گوگولی مگولی کیم الا؟😞😞 😭 😭 یهنی کسی منو ندوس؟😞😞 😭 😭 منو میدوستین یا...😞😞 😭 😭 برم معتاد شم؟!😞😞 😭 😭برم رگمو بزنم راحت شین؟!😞😞 😭 😭نوموخوام اصن!!😭👊

😭 😭یهنی من گوگولی مگولی کیم الا؟😞😞 😭 😭 یهنی کسی منو ندوس؟😞😞 😭 😭 منو میدوستین یا...😞😞 😭 😭 برم معتاد شم؟!😞😞 😭 😭برم رگمو بزنم راحت شین؟!😞😞 😭 😭نوموخوام اصن!!😭👊

3 روز پیش
4K
رفولین😐✌ یه نوع دارو ام کلن😂😂👍👌

رفولین😐✌ یه نوع دارو ام کلن😂😂👍👌

3 روز پیش
5K
توهمستره کی بودی؟!!!💜😻😻✌👅✊✊ نفسییییییی!💜💜😻✌

توهمستره کی بودی؟!!!💜😻😻✌👅✊✊ نفسییییییی!💜💜😻✌

3 روز پیش
3K
به بعضیا باس گفت: نیاز به ازمایش DNA نداری... حرومزادگیت ثابت شدس ...{-88-}{-117-}

به بعضیا باس گفت: نیاز به ازمایش DNA نداری... حرومزادگیت ثابت شدس ...{-88-}{-117-}

3 روز پیش
2K
دیگه نَدارَمْ رو تو هیچْ حِسّی🎈 سیکیتِرْ کُنْ گُمْشو مِرسی😂👍

دیگه نَدارَمْ رو تو هیچْ حِسّی🎈 سیکیتِرْ کُنْ گُمْشو مِرسی😂👍

3 روز پیش
4K
😐😐😐✌

😐😐😐✌

3 روز پیش
4K
💜💜💖💖✌✊👊

💜💜💖💖✌✊👊

3 روز پیش
3K
💙💙💙❤❤💟💟💖💖👍✌

💙💙💙❤❤💟💟💖💖👍✌

3 روز پیش
3K
پسردار که شدم اگه دیدم داره سیگار میکشه میزنم تو گوشش نه برا اینکه سیگار میکشه برا اینکه پسر من نباید کم بیاره...

پسردار که شدم اگه دیدم داره سیگار میکشه میزنم تو گوشش نه برا اینکه سیگار میکشه برا اینکه پسر من نباید کم بیاره...

3 روز پیش
3K
تیر میکشه سرم سردردهای خفیف میکشه منو اخر این توموره مغزی اصلا تو چی میگی هان میخوای بری رو مخ من بشی هیستیریک ای وای کله خرم پس بسیک نه مـــــــــــــن نه آدم قبلی نه ...

تیر میکشه سرم سردردهای خفیف میکشه منو اخر این توموره مغزی اصلا تو چی میگی هان میخوای بری رو مخ من بشی هیستیریک ای وای کله خرم پس بسیک نه مـــــــــــــن نه آدم قبلی نه تو نه درست بشو نه حالیت نیس زبون آدم انگار دختر من نه منم کم ...

3 روز پیش
3K
ببین هیچ تریپی نی تو بیای توی زندگیم یه عمر عاشقی کنم تو بگی نمیبینی هان چیه من که گفتم چشام آبـــــــــــــ نمیخوره ایـــــــــــــن چاقو دسته ی خودشو نمیبره به مولا که دیگه باهات حال ...

ببین هیچ تریپی نی تو بیای توی زندگیم یه عمر عاشقی کنم تو بگی نمیبینی هان چیه من که گفتم چشام آبـــــــــــــ نمیخوره ایـــــــــــــن چاقو دسته ی خودشو نمیبره به مولا که دیگه باهات حال نمیکنم به مولا گِل هم باشی من دیگه آب نمیخورم دیگه کاممو شیرین نمیکنه هیچ ...

3 روز پیش
3K