6 روز پیش
7K
6 روز پیش
8K
به نظرم این عکس خیلی قشنگه نظر شما چیه؟؟؟

به نظرم این عکس خیلی قشنگه نظر شما چیه؟؟؟

6 روز پیش
8K
اون روز و میبینم بگردی دنبالم بپرسی از همه هنوز دوست دارم به این فکر کنم چی موند ازت برام به این فکر کنی بدون تو کجام نگاه کنی برات چی مونده از شکست پل ...

اون روز و میبینم بگردی دنبالم بپرسی از همه هنوز دوست دارم به این فکر کنم چی موند ازت برام به این فکر کنی بدون تو کجام نگاه کنی برات چی مونده از شکست پل هایی که یه شب پشت سرت شکست ندونی از خودت کجا فرار کنی ندونی با ...

7 روز پیش
4K
من دلم با موندنه که ادامه میدمت تو به چی شک داری اینجوری نبینمت میتونیم برگردیم اگه این راه بده اگه نه تا پیشمی به دلت بد راه نده مث هر رابطه ای نه سیاه ...

من دلم با موندنه که ادامه میدمت تو به چی شک داری اینجوری نبینمت میتونیم برگردیم اگه این راه بده اگه نه تا پیشمی به دلت بد راه نده مث هر رابطه ای نه سیاه بود نه سفید اما این علاقه رو چه جوری میشه ندید روی احساسم بهت مگه ...

7 روز پیش
7K
1 هفته پیش
15K
ای جاننننننننننننن

ای جاننننننننننننن

1 هفته پیش
15K
بعضی وقت ها به جای جر و بحث فقط به طرف مقابل نگاه میکنم و تعجب میکنم که این حجم وسیع از بی عقلی و نفهمی چطور توی کله ایی به این کوچیکی جا شده ...

بعضی وقت ها به جای جر و بحث فقط به طرف مقابل نگاه میکنم و تعجب میکنم که این حجم وسیع از بی عقلی و نفهمی چطور توی کله ایی به این کوچیکی جا شده #آل پاچینو

1 هفته پیش
3K
3 هفته پیش
7K
3 هفته پیش
7K
3 هفته پیش
7K
3 هفته پیش
7K
3 هفته پیش
7K
3 هفته پیش
7K
3 هفته پیش
7K
3 هفته پیش
6K
3 هفته پیش
8K
3 هفته پیش
6K
3 هفته پیش
6K
فروردین 1396
8K