گات سون در مترو😐 با متروووووو‌‌‌..😐

گات سون در مترو😐 با متروووووو‌‌‌..😐

۱۳ ساعت پیش
3K
گات سون اوله😻⭐

گات سون اوله😻⭐

۱۹ ساعت پیش
3K
تو تعبیرِ من از عشقی...♡

تو تعبیرِ من از عشقی...♡

۲۰ ساعت پیش
4K
دلم یه نفرو میخواد که احساس خوش شانسی کنه از اینکه منو داره

دلم یه نفرو میخواد که احساس خوش شانسی کنه از اینکه منو داره

۲۰ ساعت پیش
3K
+از تنهایی بدترم داریم؟! -اره! +چی؟ -اینکه همه فکر کنن تنها نیستی…

+از تنهایی بدترم داریم؟! -اره! +چی؟ -اینکه همه فکر کنن تنها نیستی…

۲۰ ساعت پیش
3K
یادمون باشه که از یه جایی به بعد دیگه خـسـتـه نمی شیم،می بـُـــریم

یادمون باشه که از یه جایی به بعد دیگه خـسـتـه نمی شیم،می بـُـــریم

۲۰ ساعت پیش
3K
انها میگویند که «قلبت را دنبال کن» اما اگه قلبت یک میلیون تکه شده باشه کدام قسمت را دنبال میکنی؟

انها میگویند که «قلبت را دنبال کن» اما اگه قلبت یک میلیون تکه شده باشه کدام قسمت را دنبال میکنی؟

۲۰ ساعت پیش
3K
من همیشه خسته ام ، ولی از تو نه!

من همیشه خسته ام ، ولی از تو نه!

۲۰ ساعت پیش
3K
دادم پاش دادم هستیمو پای چشماش اونکه یه روز میگفت دوستم داشت کو دستاش.....

دادم پاش دادم هستیمو پای چشماش اونکه یه روز میگفت دوستم داشت کو دستاش.....

۲۰ ساعت پیش
3K
قلب تو واسه من جا نداشت....

قلب تو واسه من جا نداشت....

۲۰ ساعت پیش
3K
+ هنوز از من متنفری؟ - نه. تو نمیتونی از چیزی که بهش اهمیتی نمیدی متنفر باشی...

+ هنوز از من متنفری؟ - نه. تو نمیتونی از چیزی که بهش اهمیتی نمیدی متنفر باشی...

۲۰ ساعت پیش
3K
😻

😻

۲۰ ساعت پیش
3K
I know myself, I don't need your advices ⭐

I know myself, I don't need your advices ⭐

۱ روز پیش
5K
هرجور خودت رو دوست داشته باشی به ادمها هم یاد میدی همون جور تورو دوست داشته باشن...

هرجور خودت رو دوست داشته باشی به ادمها هم یاد میدی همون جور تورو دوست داشته باشن...

۱ روز پیش
5K
من اسمت رو فراموش کردم. ولی یه چیزیو میدونم ، اینکه دوستت دارم

من اسمت رو فراموش کردم. ولی یه چیزیو میدونم ، اینکه دوستت دارم

۱ روز پیش
5K
حسرت کارهای اشتباهی رو که کردم نمیخورم حسرت کار های خوبی که واسه ادماب اشتباه کردم میخورم...

حسرت کارهای اشتباهی رو که کردم نمیخورم حسرت کار های خوبی که واسه ادماب اشتباه کردم میخورم...

۱ روز پیش
5K
من عاشقت شدم چون که تو منو وقتی نمیتونستم خودم رو دوست داشته باشم؛ دوسم داشتی...

من عاشقت شدم چون که تو منو وقتی نمیتونستم خودم رو دوست داشته باشم؛ دوسم داشتی...

۱ روز پیش
5K
تو نمیتونی آدمایی که تو زندگیت بودن رو فراموش کنی هیچ وقت !

تو نمیتونی آدمایی که تو زندگیت بودن رو فراموش کنی هیچ وقت !

۲ روز پیش
15K
😂✌

😂✌

۲ روز پیش
15K
یه شیطنت خاصی تو چشمای بم بم هست😐😂

یه شیطنت خاصی تو چشمای بم بم هست😐😂

۳ روز پیش
5K