منو خواهرزادم😀

منو خواهرزادم😀

۱ هفته پیش
958
گاهی خاطرات میمیرند من اینجا خاطرات را پرپر می کنم تا شاید از یادم بروند مثل او که مرا از یاد برده گاه خاطرات هم میمیرند...

گاهی خاطرات میمیرند من اینجا خاطرات را پرپر می کنم تا شاید از یادم بروند مثل او که مرا از یاد برده گاه خاطرات هم میمیرند...

۳ هفته پیش
1K
۲۵ آذر 1397
2K
۲۰ آذر 1397
2K
جا مانده است چیزی جایی که هیچ گاه دیگر هیچ چیز جایش را پر نخواهد کرد نه موهای سیاه و نه دندانهای سفید

جا مانده است چیزی جایی که هیچ گاه دیگر هیچ چیز جایش را پر نخواهد کرد نه موهای سیاه و نه دندانهای سفید

۱۹ آذر 1397
2K
یا مشکل ارسال پیام از دل ما بود یا منبع گیرنده ی قلب تو خراب است زاییده ی دردیم و به بار آمده ی عشق در مکتب ما عشق فقط حرف حساب است یک جمله ...

یا مشکل ارسال پیام از دل ما بود یا منبع گیرنده ی قلب تو خراب است زاییده ی دردیم و به بار آمده ی عشق در مکتب ما عشق فقط حرف حساب است یک جمله بگو دلبرکم حرف دلت چیست عاشق شده این شاعر و دنبال جواب است

۱۹ آذر 1397
2K
از آن روزهای خوب عاشقی سالهای سال میگذرد واما عشق من تیغ تیز روزگار هرگز نتوانسته زیبایی چشمان ترا از ذهن مشوشم بتراشد

از آن روزهای خوب عاشقی سالهای سال میگذرد واما عشق من تیغ تیز روزگار هرگز نتوانسته زیبایی چشمان ترا از ذهن مشوشم بتراشد

۱۹ آذر 1397
2K