نازگــــــــــل

nkan

متاهل ↪بسم الله الرحمن الرحیم
دلم مے خواهد آرام صدایت کنم:
“اللهم یا شاهد کل نجوے”
وبگـــــویم تو خود آرامـــشے
ومن خود خود بیقرار…
خدایا!
خرابت میشوم
مرا هرگــــونه که می خـــواهی بســاز…
“الهــــی و ربـــــی من لــــی غیرک”

دوستان ویسم مهربانها اگه تاچند روزی نه لایکتون کردم نه کامنت گذاشتم ناراحت نباشید از من حتما خیلی گیرم فداتون هیچ وقت ازمن ناراحت نباشید ..کوچیک شما..نازگل

دوست یعنی ... دوست یعنی کسی که وقتی هست آروم باشی و وقتی که نیست ، توی زندگیت یه چیزی رو کم احساس کنی ! دوست یعنی اون جمله های ساده و بی منظوری که ...

دوست یعنی ... دوست یعنی کسی که وقتی هست آروم باشی و وقتی که نیست ، توی زندگیت یه چیزی رو کم احساس کنی ! دوست یعنی اون جمله های ساده و بی منظوری که میگی و خیالت راحته که ازش هیچ سوء تعبیری نمی شه. دوست یعنی یه دل ...

۶ ساعت پیش
2K
۱۶ ساعت پیش
1K
۱۶ ساعت پیش
1K
۱۶ ساعت پیش
1K
۱۶ ساعت پیش
1K
۱۶ ساعت پیش
1K
۱۶ ساعت پیش
1K
۱۶ ساعت پیش
1K
۱۶ ساعت پیش
1K
۱۶ ساعت پیش
1K
۱۶ ساعت پیش
1K
۱۶ ساعت پیش
1K
۱۶ ساعت پیش
1K
۱۶ ساعت پیش
1K
۱۶ ساعت پیش
1K
۱۶ ساعت پیش
1K
۱۶ ساعت پیش
1K
۱۶ ساعت پیش
1K
۱۶ ساعت پیش
1K
۱۶ ساعت پیش
996