#پست.ویژه.تشکر.برای.اقا.جواد.عزیز.این.گل.تقدیم.روی.ماهش.مرسی.بابت.پست.تولد.که.گذاشتید.🌹 دوست یعنی ... دوست یعنی کسی که وقتی هست آروم باشی و وقتی که نیست ، توی زندگیت یه چیزی رو کم احساس کنی ! دوست یعنی اون جمله های ساده و بی منظوری ...

#پست.ویژه.تشکر.برای.اقا.جواد.عزیز.این.گل.تقدیم.روی.ماهش.مرسی.بابت.پست.تولد.که.گذاشتید.🌹 دوست یعنی ... دوست یعنی کسی که وقتی هست آروم باشی و وقتی که نیست ، توی زندگیت یه چیزی رو کم احساس کنی ! دوست یعنی اون جمله های ساده و بی منظوری که میگی و خیالت راحته که ازش هیچ سوء تعبیری نمی شه. دوست یعنی یه ...

۴ شهریور 1396
9K
#تولدت مبارک اجی مریممم بهترینممم🌹😍💋 امشب شعری نخواهم نوشت شمع را.... برای تولدت روشن میکنم و پرهایم را طواف میدهم بر گرد آتشی که تــــو در جانم روشن کرده یی تکه خاکستر کوچک کافی است ...

#تولدت مبارک اجی مریممم بهترینممم🌹😍💋 امشب شعری نخواهم نوشت شمع را.... برای تولدت روشن میکنم و پرهایم را طواف میدهم بر گرد آتشی که تــــو در جانم روشن کرده یی تکه خاکستر کوچک کافی است تا پر سوخته حرمت پیدا کند. جشن تولد توست و من... بار به دنیا می ...

۲ شهریور 1396
8K
دوست یعنی ... دوست یعنی کسی که وقتی هست آروم باشی و وقتی که نیست ، توی زندگیت یه چیزی رو کم احساس کنی ! دوست یعنی اون جمله های ساده و بی منظوری که ...

دوست یعنی ... دوست یعنی کسی که وقتی هست آروم باشی و وقتی که نیست ، توی زندگیت یه چیزی رو کم احساس کنی ! دوست یعنی اون جمله های ساده و بی منظوری که میگی و خیالت راحته که ازش هیچ سوء تعبیری نمی شه. دوست یعنی یه دل ...

۲ شهریور 1396
6K
۳۰ مرداد 1396
6K
۳۰ مرداد 1396
6K
۳۰ مرداد 1396
6K
۳۰ مرداد 1396
6K
۳۰ مرداد 1396
6K
۳۰ مرداد 1396
6K
۳۰ مرداد 1396
6K
۳۰ مرداد 1396
6K
۳۰ مرداد 1396
6K
۳۰ مرداد 1396
6K
۳۰ مرداد 1396
6K
۳۰ مرداد 1396
6K
۳۰ مرداد 1396
26K
۳۰ مرداد 1396
6K
۳۰ مرداد 1396
26K
۳۰ مرداد 1396
6K
۳۰ مرداد 1396
5K