یسنــــ❤ــــــا

nkan

پیچ نازگل واگذار شدیسنا هستم درخدمتتون<☘مغرور که شدی به گورستان برو ..!آنجا آدمهای زیادی خواهی یافت که هرکدام زمانی فکر میکردن دنیا بدون وجود آنها نمی چرخد...!!!☘>شبیه برگ پاییزم همیشه قسمت بادم،ز تو دورم ولی هرگز نخواهی رفت ازیادم

شبیه برگ پاییزم همیشه قسمت بادم،ز تو دورم ولی هرگز نخواهی رفت ازیادم

7 ساعت پیش
2K
همیشه چیزایِ بد با حضور یه آدم خوب قابل تحمل میشن! مثلا فرض کن با اونی که دوسش داری تو ترافیک باشی یا مثلا واست غذا درست کنه اما خیلی خوب نشده باشه! یا اصلا ...

همیشه چیزایِ بد با حضور یه آدم خوب قابل تحمل میشن! مثلا فرض کن با اونی که دوسش داری تو ترافیک باشی یا مثلا واست غذا درست کنه اما خیلی خوب نشده باشه! یا اصلا بری دنبالش نیم ساعت تو رو معطل کنه!!! میبینی؟! این چیزا اصلا قابل تحمل نیستن ...

7 ساعت پیش
2K
سال ها بعد... من صاحب دختری میشوم... که تو پدرش نیستی... اما دستانش را میگیرم... و از دور تو را نشانش میدهم.. و میگویم.. این مرد در تمام رویاهای دخترانه ام پدرت بود

سال ها بعد... من صاحب دختری میشوم... که تو پدرش نیستی... اما دستانش را میگیرم... و از دور تو را نشانش میدهم.. و میگویم.. این مرد در تمام رویاهای دخترانه ام پدرت بود

7 ساعت پیش
2K
میـخواهم یک خودکار قرمز بـردارم و زیر ثانیـه هایِ بـودنت خط بکشم حسـاب و کتابِ بودنِ اندکِ تـو .. و افـکار بی انتـهایِ من در جسـتجویِ تو ... میـخواهـم حسـاب کنم، اگـر نبـودی به چه ...

میـخواهم یک خودکار قرمز بـردارم و زیر ثانیـه هایِ بـودنت خط بکشم حسـاب و کتابِ بودنِ اندکِ تـو .. و افـکار بی انتـهایِ من در جسـتجویِ تو ... میـخواهـم حسـاب کنم، اگـر نبـودی به چه چیـز هایی آن زمان میـتوانسـتم بی اندیـشم .. و چه چیـزها و چه آدم هـایی ...

7 ساعت پیش
2K
ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﻜﻨﻴﻢ... ﻫﺮکسی ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻭ ﺧﻮﺵ ﺗﯿﭙﻪ، ﻫﺮﺯﻩ ﻧﯿﺴﺖ... ﻫﺮکسی ﺭﯾﺶ ﺩﺍﺭﻩ، ﻣﻮﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ... ﻫﺮکسی ﺧﻮﺵ ﺯﺑﺎﻧﻪ، ﭼﺎﭘﻠﻮﺱ ﻧﯿﺴﺖ... ﻫﺮکسی ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ، ﺑﯽ ﻏﻢ ﻧﯿﺴﺖ... هرکسی ﺯﯾﺎﺩ ﮐﺎﺭﻣﯿﮑﻨﻪ، ﺣﻤﺎﻝ ﻧﯿﺴﺖ... هرکسی ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮﺍﺭﻩ، ...

ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﻜﻨﻴﻢ... ﻫﺮکسی ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻭ ﺧﻮﺵ ﺗﯿﭙﻪ، ﻫﺮﺯﻩ ﻧﯿﺴﺖ... ﻫﺮکسی ﺭﯾﺶ ﺩﺍﺭﻩ، ﻣﻮﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ... ﻫﺮکسی ﺧﻮﺵ ﺯﺑﺎﻧﻪ، ﭼﺎﭘﻠﻮﺱ ﻧﯿﺴﺖ... ﻫﺮکسی ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ، ﺑﯽ ﻏﻢ ﻧﯿﺴﺖ... هرکسی ﺯﯾﺎﺩ ﮐﺎﺭﻣﯿﮑﻨﻪ، ﺣﻤﺎﻝ ﻧﯿﺴﺖ... هرکسی ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮﺍﺭﻩ، ﻓﻘﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ... ﻫﺮکسی ﺁﺩﻣﻪ، ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ... کسی ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯿﮑﺸﻪ، ﻣﻌﺘﺎﺩ نیست... ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺰ ...

7 ساعت پیش
2K
♣️♠️♥️♦️ زندگیه دیگه. گاهی خسته ت میکنه خیلی خسته ت میکنه، اونقد که دوس داری خودکارتو بذاری لای صفحات زندگیت وُ یه مدت بری سراغ خودت؛ هیچ کاری نکنی، هیچکیو نبینی، با هیچکی حرف نزنی، ...

♣️♠️♥️♦️ زندگیه دیگه. گاهی خسته ت میکنه خیلی خسته ت میکنه، اونقد که دوس داری خودکارتو بذاری لای صفحات زندگیت وُ یه مدت بری سراغ خودت؛ هیچ کاری نکنی، هیچکیو نبینی، با هیچکی حرف نزنی، حتی نفسم نکشی. اما مشکل اینجاست بعد که برمیگردی میبینی یه نفر خودکارو از لای ...

7 ساعت پیش
2K
فاصله حتی

فاصله حتی "ستونِ دین" را هم می شِکَند. من که . .. ، منم . 

7 ساعت پیش
2K
دلتنگ که شدی! دوتا چایی بریز.. سهم خودت رابنوش و سهم مرا بگذار به عادت همیشگی اش از دهن بیفتد :) ...

دلتنگ که شدی! دوتا چایی بریز.. سهم خودت رابنوش و سهم مرا بگذار به عادت همیشگی اش از دهن بیفتد :) ...

7 ساعت پیش
2K
الکی بهش نگو دوست دارم دختره خب،زود وابسته میشه........ 

الکی بهش نگو دوست دارم دختره خب،زود وابسته میشه........ 

7 ساعت پیش
2K
ﭼﻮ ﺷـــﺐ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ #ﺗــــــﻮ ﻣﺎﻧﺪﻡ ﮐﻪ ﻣـــ🌙ـــﺎﻩ ﻣﻦ ﺑﺎﺷـــــــــــﯽ

ﭼﻮ ﺷـــﺐ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ #ﺗــــــﻮ ﻣﺎﻧﺪﻡ ﮐﻪ ﻣـــ🌙ـــﺎﻩ ﻣﻦ ﺑﺎﺷـــــــــــﯽ

7 ساعت پیش
2K
داشـتنت را سـکوت کـردم، رفـتنت را سـکوت کـردم، انـتظار بـازگـشتت را هـم..... دلم هـــوای خودم را کرده است.... خودم که میگویــم آن مــنِ قبل از تو را.... 

داشـتنت را سـکوت کـردم، رفـتنت را سـکوت کـردم، انـتظار بـازگـشتت را هـم..... دلم هـــوای خودم را کرده است.... خودم که میگویــم آن مــنِ قبل از تو را.... 

7 ساعت پیش
2K
🏮زندگی شگفت انگیز است فقط اگر بدانید که چطور زندگی کنید. 

🏮زندگی شگفت انگیز است فقط اگر بدانید که چطور زندگی کنید. 

7 ساعت پیش
1K
خانه قلب من از خشت رفیقان برپاست دیدگانم ز گل روی رفیقان بیناست روزگاری که هرکس ز کسی بی خبرست بازهم بردل ما یاد رفیقان برجاست سلام رفقــــــــــا صبحتون بخیر💋❤  

خانه قلب من از خشت رفیقان برپاست دیدگانم ز گل روی رفیقان بیناست روزگاری که هرکس ز کسی بی خبرست بازهم بردل ما یاد رفیقان برجاست سلام رفقــــــــــا صبحتون بخیر💋❤  

11 ساعت پیش
2K
💕لبانت رامی بوسم قند ِ دلت آب می شود وتا ابد نمک گیر شیرینی لبان تومی شوم💕 

💕لبانت رامی بوسم قند ِ دلت آب می شود وتا ابد نمک گیر شیرینی لبان تومی شوم💕 

11 ساعت پیش
2K
زندگیم با اومدنِـ تو رنگـ و بوی زندگی گرفت

زندگیم با اومدنِـ تو رنگـ و بوی زندگی گرفت

11 ساعت پیش
2K
♥ چه ♥حالی ♥میده ♥یکی ♥انقدر ♥دوست ♥داشته ♥باشه ♥که ♥بقیه ♥حسودی ♥کنن

♥ چه ♥حالی ♥میده ♥یکی ♥انقدر ♥دوست ♥داشته ♥باشه ♥که ♥بقیه ♥حسودی ♥کنن

11 ساعت پیش
2K
عشــــــــــــق زیبا میرقصد اما نه برای هر کس تنها برای آنکس که ســــــاز عشــــــــــق را زیبا می نوازد زیبا بنواز تا زیبا برقصد 

عشــــــــــــق زیبا میرقصد اما نه برای هر کس تنها برای آنکس که ســــــاز عشــــــــــق را زیبا می نوازد زیبا بنواز تا زیبا برقصد 

11 ساعت پیش
2K
زندگی کن ولبخند بزن به خاطرآنهایی که از نفست آرام می گیرند وبه امیدت زنده هستند وبا یادت خاطره می سازند نمی دانم در زندگیت بهترین چگونه معنا می شود من همان بهترین را برایت ...

زندگی کن ولبخند بزن به خاطرآنهایی که از نفست آرام می گیرند وبه امیدت زنده هستند وبا یادت خاطره می سازند نمی دانم در زندگیت بهترین چگونه معنا می شود من همان بهترین را برایت آرزو می کنم. 

12 ساعت پیش
2K
لبخند مساحت کوچکی از صورتت را در بر میگیرد اما مساحت بزرگی در دل دیگران را به خود اختصاص میدهد. 

لبخند مساحت کوچکی از صورتت را در بر میگیرد اما مساحت بزرگی در دل دیگران را به خود اختصاص میدهد. 

12 ساعت پیش
2K
آغوشت را تـــــــنگ تر کن... حســـــــــادت میکنم به هــــــــــوایی که میان من وتوست آغوشت را تنگتر کن.... بـــی مرز میــــــــخواهمت ....

آغوشت را تـــــــنگ تر کن... حســـــــــادت میکنم به هــــــــــوایی که میان من وتوست آغوشت را تنگتر کن.... بـــی مرز میــــــــخواهمت ....

12 ساعت پیش
2K