ns1

nnnsssooo1

فالو ولایک مهم نیست به عکس نوشته ها توجه کنید...

بزرگترین جاهلان عصر حاضرکسانی هستند که مدارک تحصیلیرا معادل تحصیلات میدانندهر مدرسه رفته‌ای عالم و باسواد نیست !

بزرگترین جاهلان عصر حاضرکسانی هستند که مدارک تحصیلیرا معادل تحصیلات میدانندهر مدرسه رفته‌ای عالم و باسواد نیست !

۶ روز پیش
6K
فقیری به ثروتمندی گفت: کجا تشریف می‌برید؟ ثروتمند گفت: قدم میزنم تا اشتها پیدا کنم! تو کجا میروی؟ فقیر گفت: من اشتها دارم! قدم میزنم تا غذا پیدا کنم!

فقیری به ثروتمندی گفت: کجا تشریف می‌برید؟ ثروتمند گفت: قدم میزنم تا اشتها پیدا کنم! تو کجا میروی؟ فقیر گفت: من اشتها دارم! قدم میزنم تا غذا پیدا کنم!

۷ روز پیش
10K
شیطان را پرسیدند که کدام طایفه را دوست داری؟ گفت: دلالان را ! گفتند:‌ چرا؟ گفت: از بهر آن که من به

شیطان را پرسیدند که کدام طایفه را دوست داری؟ گفت: دلالان را ! گفتند:‌ چرا؟ گفت: از بهر آن که من به"سخن دروغ" از ایشان خرسند بودم، ایشان "سوگند دروغ" نیز بدان افزودند!

۷ روز پیش
3K
‌ در اجتماعی‌ که‌ «پـول‌» حکومت‌ دارد ، کلید نیکی‌ کردن‌ هم‌ در پول‌ داشتن‌ است‌ !

‌ در اجتماعی‌ که‌ «پـول‌» حکومت‌ دارد ، کلید نیکی‌ کردن‌ هم‌ در پول‌ داشتن‌ است‌ !

۷ روز پیش
5K
برای فروپاشی اقتصاد یک کشور تنها باید افراد کاردان و میهن دوست را بیکار کرد و به دزد و نادان پُست داد

برای فروپاشی اقتصاد یک کشور تنها باید افراد کاردان و میهن دوست را بیکار کرد و به دزد و نادان پُست داد

۷ روز پیش
5K
زندگی کوتاه است ، به هم بدی نکنیم ...

زندگی کوتاه است ، به هم بدی نکنیم ...

۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
از نوشتن می‌ترسم در ایـن روزگـار که همه اهل معامله شده‌اند ، از سیاستمدار تا روشنفکر ... راستی تو چقدر گرفته‌ای که سکوت کنی ؟؟

از نوشتن می‌ترسم در ایـن روزگـار که همه اهل معامله شده‌اند ، از سیاستمدار تا روشنفکر ... راستی تو چقدر گرفته‌ای که سکوت کنی ؟؟

۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
4K
وقتی دوکیلوچربی ازدست بدی سایزکم میکنی وقتی دو کیلو عضله کم بشه وزن کم میکنی پس اگه سایز کم کردی و وزنت زیاد کم نشده خوشحال باش چون چربی بیشتری سوزوندی

وقتی دوکیلوچربی ازدست بدی سایزکم میکنی وقتی دو کیلو عضله کم بشه وزن کم میکنی پس اگه سایز کم کردی و وزنت زیاد کم نشده خوشحال باش چون چربی بیشتری سوزوندی

۱ هفته پیش
3K
😁😁😁

😁😁😁

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
شما همچون ارباب و ذهن نیمه هشیار چون غول چراغ جادوست. پرقدرت و بدون درک. فقط باید با باور وتکرار از او بخواهید

شما همچون ارباب و ذهن نیمه هشیار چون غول چراغ جادوست. پرقدرت و بدون درک. فقط باید با باور وتکرار از او بخواهید

۱ هفته پیش
5K
مرا برای دزدیدن تکه نانـی به زندان انداختنـد!! و پانزده سال در آنجا نان مجـانی خـوردم! این دیگـر چه دنیـایی ست

مرا برای دزدیدن تکه نانـی به زندان انداختنـد!! و پانزده سال در آنجا نان مجـانی خـوردم! این دیگـر چه دنیـایی ست

۱ هفته پیش
6K
انسانیت زمانی مرد ... که سگها درتختخواب خوابیدن ! اما کودکی سر بر سنگ میگذارد تا بخوابد ...!

انسانیت زمانی مرد ... که سگها درتختخواب خوابیدن ! اما کودکی سر بر سنگ میگذارد تا بخوابد ...!

۱ هفته پیش
11K