❤نارین❤

nrain.18

"متاهل"
پروانه ها فراموش می کنند روزی کرم بوده اند..

دل شکسته هایم را زیر دوش حمام میبرم... بغض هایم را زیر

دل شکسته هایم را زیر دوش حمام میبرم... بغض هایم را زیر "شر شر"آب داغ می ترکانم.. تا همه فکر کنند... قرمزی چشمهایم از دم کردن حمام است...!!

۲۲ دقیقه پیش
3K
۲۲ دقیقه پیش
803
۲۳ دقیقه پیش
813
۲۳ دقیقه پیش
830
۲۳ دقیقه پیش
833
۲۴ دقیقه پیش
437
۲۴ دقیقه پیش
440
۲۴ دقیقه پیش
447
۲۵ دقیقه پیش
342
۲۵ دقیقه پیش
959
به بلندی ماههاو طول سالها نگاه نکن . وقتی که گذشت تازه میفهمی که هیهات چه زود گذشت. وقتی پشت سرت رانگاه میکنی فقط دیروزرا میبینی وتمام سالهای سپری شده درقالب دیروز گذشته ای میشود ...

به بلندی ماههاو طول سالها نگاه نکن . وقتی که گذشت تازه میفهمی که هیهات چه زود گذشت. وقتی پشت سرت رانگاه میکنی فقط دیروزرا میبینی وتمام سالهای سپری شده درقالب دیروز گذشته ای میشود برای امروزت. وطول عمرتو فقط فردایی است که هنوز نیامده وتوباکوله بار خاطره هایت شوق ...

۱۶ ساعت پیش
6K
گاهی باهم بودن خاطراتی را باخود به همراه خواهد داشت که برای تکرارش آرزو خواهیم کرد ::......

گاهی باهم بودن خاطراتی را باخود به همراه خواهد داشت که برای تکرارش آرزو خواهیم کرد ::......

۱۶ ساعت پیش
6K
آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا بی وفا حالا که من افتاده‌ام از پا چرا نوش‌داروئی و بعد از مرگ سهراب آمدی سنگدل این زودتر می‌خواستی حالا چرا عمر ما را مهلت امروز و ...

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا بی وفا حالا که من افتاده‌ام از پا چرا نوش‌داروئی و بعد از مرگ سهراب آمدی سنگدل این زودتر می‌خواستی حالا چرا عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست من که یک امروز مهمان توام فردا چرا نازنینا ما به ناز ...

۱۶ ساعت پیش
6K
آنچه انسان راغرق میکند در آب افتادن نیست زیر آب ماندن است..

آنچه انسان راغرق میکند در آب افتادن نیست زیر آب ماندن است..

۱۷ ساعت پیش
3K
چه سخت است رفتن و چه سخت است تر از آن است که پاهایت زخمی و کو له ات پراز مشکلات باشد ولی سخت تر از آن این است که ندانی به کجا میروی

چه سخت است رفتن و چه سخت است تر از آن است که پاهایت زخمی و کو له ات پراز مشکلات باشد ولی سخت تر از آن این است که ندانی به کجا میروی

۱۷ ساعت پیش
2K
قــــــرار نیست که هـــمه ی دنیــــا شاعــــر بشوند یا نویســنده!!!!! ولـــی برای هـــر انســـانی گاهـــی لازم اســـت بایســـــتد یک گوشــــه ای به آســـمان خیـــــره شود و خیـــــلی خیـــــلی آرام بی هیـــــــچ واســـــطه ای! به او ...

قــــــرار نیست که هـــمه ی دنیــــا شاعــــر بشوند یا نویســنده!!!!! ولـــی برای هـــر انســـانی گاهـــی لازم اســـت بایســـــتد یک گوشــــه ای به آســـمان خیـــــره شود و خیـــــلی خیـــــلی آرام بی هیـــــــچ واســـــطه ای! به او بگویــــــد که: دوســـــــتش دارد... خدایا دوستت دارم😍

۲۳ ساعت پیش
4K
۲۳ ساعت پیش
4K
۲۳ ساعت پیش
4K
۲۳ ساعت پیش
3K
۲۳ ساعت پیش
3K