اخرین پست... ممنون ازتمام دوستان عزیزوگرامی که بامن وکنارمن بودندوبالایکهاشون به من دلگرمی میدادندواگرمایل هستیدمن دراینستاگرام باپیج@nwyd969باشماخواهم بودفدای تک تکتون همتون عشق.....

اخرین پست... ممنون ازتمام دوستان عزیزوگرامی که بامن وکنارمن بودندوبالایکهاشون به من دلگرمی میدادندواگرمایل هستیدمن دراینستاگرام باپیج@nwyd969باشماخواهم بودفدای تک تکتون همتون عشق.....

۳ هفته پیش
13K
بدترین شکل عاشق شدن... عشق

بدترین شکل عاشق شدن... عشق "یکطرفه س" ... وقتی که... دنیا دنیا احساستُ لحظه لحظه بودنتُ قطره قطره اشکاتُ دونه دونه نفساتُ ذره ذره وجودتُ براش میدی و نمی بینه... راهی نداری جز زجر فراموشی... تویی و همین یه دردِ "نخواستنش"... شاید گذر زمان رو دلت مرهم بذاره و حتی ...

۳ هفته پیش
79K
اما او را دوست بدار شاید تو اولین عشق او نباشی، همچنانکه شاید آخرین عشق او. اما آیا مهم است؟ وقتی که می‌دانی اکنون تو را دوست دارد؟ بله! او کامل نیست. همچنانکه تو هم ...

اما او را دوست بدار شاید تو اولین عشق او نباشی، همچنانکه شاید آخرین عشق او. اما آیا مهم است؟ وقتی که می‌دانی اکنون تو را دوست دارد؟ بله! او کامل نیست. همچنانکه تو هم کامل نیستی. همچنانکه تو و او هم کنار هم، هرگز کامل نخواهید بود. همچنانکه هیچکس ...

۲۰ آذر 1398
3K
سال های ابتدایی باور نداشتم رفتنت را و هر روز و شبم را با خیال تو سپری میکردم، مادرم نا امید از حال من دست به دامان تمام امام زاده های شهر شده بود پنجشنبه ...

سال های ابتدایی باور نداشتم رفتنت را و هر روز و شبم را با خیال تو سپری میکردم، مادرم نا امید از حال من دست به دامان تمام امام زاده های شهر شده بود پنجشنبه ها امام زاده ای نبود که نان و پنیری که نذری مادرم بود در آن ...

۱۸ آذر 1398
36K
۱۵ آذر 1398
154
تو را نمی بخشم.. تو را نمی بخشم نه بخاطر اشکهایی که برایت می ریزم. نمی بخشم نه بخاطر روزها و شبهایی که از تنهایی لرزیدم و فرو افتادم. نمی بخشم ات نه بخاطر دلی ...

تو را نمی بخشم.. تو را نمی بخشم نه بخاطر اشکهایی که برایت می ریزم. نمی بخشم نه بخاطر روزها و شبهایی که از تنهایی لرزیدم و فرو افتادم. نمی بخشم ات نه بخاطر دلی که روزهاست از دلتنگی جان می دهد. نمی بخشم ات نه بخاطر اینکه رهایم کردی ...

۸ آذر 1398
7K
جانانِ من! بی‌بودنت هر نعمتی تا عمقِ جانم نِقمت و هر بودْ یک نابودیَ است امّا زمانی دارَمت رخدادهای زندگی، با طعم و بو و جلوه‌ات سرتاسرش خشنودیَ است

جانانِ من! بی‌بودنت هر نعمتی تا عمقِ جانم نِقمت و هر بودْ یک نابودیَ است امّا زمانی دارَمت رخدادهای زندگی، با طعم و بو و جلوه‌ات سرتاسرش خشنودیَ است

۲۷ مهر 1398
166