مرد دریا

o.arsalan

عشقم خیلی دلم برات تنگ شده بیا دوباره حالمو خوب کن...عاشقتم روناکم

مرد بی غیرت بدرد نمیخوره باید عشقش بدونه که مردش روش حساسه و همیشه هواشو داره باید ی زن کنار مرد‌ احساس امنیت کنه...

مرد بی غیرت بدرد نمیخوره باید عشقش بدونه که مردش روش حساسه و همیشه هواشو داره باید ی زن کنار مرد‌ احساس امنیت کنه...

۱۳ ساعت پیش
6K
دلم خیلی تنگه برای اون روزا که هرروزم تو بودی که صبح با صدات بیدار میشدم و شب با صدات به خواب میرفتم دلم تنگه برات مهربونم دلم تنگه برام عشق حقیقیم

دلم خیلی تنگه برای اون روزا که هرروزم تو بودی که صبح با صدات بیدار میشدم و شب با صدات به خواب میرفتم دلم تنگه برات مهربونم دلم تنگه برام عشق حقیقیم

۱ روز پیش
11K
تنها شدم بدون تو... هیچکسو ندارم... دلم میخوادت...

تنها شدم بدون تو... هیچکسو ندارم... دلم میخوادت...

۱ روز پیش
11K
بگذرد میگذرانیم نگذرد میگذریم

بگذرد میگذرانیم نگذرد میگذریم

۲ روز پیش
11K
کاش شنا کردن بلد نبودیم وقتی در آب میپریدیم اگر پشیمان میشدیم هم نمیتوانستیم خود را نجات دهیم...

کاش شنا کردن بلد نبودیم وقتی در آب میپریدیم اگر پشیمان میشدیم هم نمیتوانستیم خود را نجات دهیم...

۶ روز پیش
30K
و در فکر تو ادامه میابد این زندگی لعنتی...

و در فکر تو ادامه میابد این زندگی لعنتی...

۱ هفته پیش
19K
خیلیا ترسیدن ازمون خیلیا غد شدن واسمون ولی اونا که ترسیدن نفهمیدن چه ادم احساسی و ساده ای هستیم و اونا هم که غد شدن نفهمیدن از قدرت و عظمتمون

خیلیا ترسیدن ازمون خیلیا غد شدن واسمون ولی اونا که ترسیدن نفهمیدن چه ادم احساسی و ساده ای هستیم و اونا هم که غد شدن نفهمیدن از قدرت و عظمتمون

۱ هفته پیش
12K
فقط مال من...

فقط مال من...

۱ هفته پیش
15K
این روز های تنهایی را میگذرانیم ولی آخرش وقت انتقامی سخت است...

این روز های تنهایی را میگذرانیم ولی آخرش وقت انتقامی سخت است...

۱ هفته پیش
16K
ولی تا الان که همیشه برنده بودم

ولی تا الان که همیشه برنده بودم

۱ هفته پیش
14K
خواهر کپل و خوشگلو نازم...

خواهر کپل و خوشگلو نازم...

۱ هفته پیش
18K
و چیست غم انگیزتر از گریه سرباز عاشق که در جنگ نمیداند میمیرد یا زنده میماند و لحظه مرگش غم انگیزتر چرا که عشقش را به گور میبرد...

و چیست غم انگیزتر از گریه سرباز عاشق که در جنگ نمیداند میمیرد یا زنده میماند و لحظه مرگش غم انگیزتر چرا که عشقش را به گور میبرد...

۱ هفته پیش
17K
مرد یعنی گریه هایی که کسی نفهمه مثل من...

مرد یعنی گریه هایی که کسی نفهمه مثل من...

۱ هفته پیش
18K
سیصد گل سرخ ی گلش نسرانی ما را ز سر بریده میترسانی؟ گر ما ز سر بریده میترسیدیم در مجلس بوکسوران نمیجنگیدیم...

سیصد گل سرخ ی گلش نسرانی ما را ز سر بریده میترسانی؟ گر ما ز سر بریده میترسیدیم در مجلس بوکسوران نمیجنگیدیم...

۱ هفته پیش
17K
و هر شب و روزمان بدون او عذاب است...

و هر شب و روزمان بدون او عذاب است...

۲ هفته پیش
19K
دلتنگم دلتنگ صبح هایی که با صدایت بیدار میشدم و شب هایی که با صدایت به خواب میرفتم

دلتنگم دلتنگ صبح هایی که با صدایت بیدار میشدم و شب هایی که با صدایت به خواب میرفتم

۲ هفته پیش
15K
کاش یکیم مارو اینطوری دوس داشت...

کاش یکیم مارو اینطوری دوس داشت...

۲ هفته پیش
18K
رفتیم قایقای قایقرانی برداشتیم چون شبا تعطیل میکنن و هیچکس نیس بعد رفتیم تو دریا میمردیمم کسی نمیفهمید...

رفتیم قایقای قایقرانی برداشتیم چون شبا تعطیل میکنن و هیچکس نیس بعد رفتیم تو دریا میمردیمم کسی نمیفهمید...

۲ هفته پیش
15K
وقتی هوا خرابه و هواپیما مجبور میشه ارتفاعش کم کنه

وقتی هوا خرابه و هواپیما مجبور میشه ارتفاعش کم کنه

۲ هفته پیش
17K
چگونه زندگی ام را پس بگیرم...

چگونه زندگی ام را پس بگیرم...

۲ هفته پیش
17K