وسایل لازم : ۱- روزنامه و قیچی ۲- لاک ناخن ( پیشنهاد ما به شما : خاکستری روشن – خاکستری مایل به قهوه ای – زرد روشن ) ۳- الکل ۷۰% ۴- کاسه کوچک ۵- ...

وسایل لازم : ۱- روزنامه و قیچی ۲- لاک ناخن ( پیشنهاد ما به شما : خاکستری روشن – خاکستری مایل به قهوه ای – زرد روشن ) ۳- الکل ۷۰% ۴- کاسه کوچک ۵- برق ناخن مرحله ۱ : همه انگشتان خود را لاک بزنید و بزاریید کاملاً خشک ...

۴ بهمن 1394
2K
طراحی ناخن

طراحی ناخن

۴ بهمن 1394
756
طراحی ناخن

طراحی ناخن

۴ بهمن 1394
846
طراحی ناخن
عکس بلند

طراحی ناخن

۴ بهمن 1394
644
طراحی ناخن

طراحی ناخن

۲۸ دی 1394
569
طراحی ناخن

طراحی ناخن

۲۸ دی 1394
571
طراحی ناخن

طراحی ناخن

۲۸ دی 1394
1K
طراحی ناخن

طراحی ناخن

۲۸ دی 1394
566
طراحی ناخن

طراحی ناخن

۲۴ دی 1394
582
طراحی ساده ناخن

طراحی ساده ناخن

۲۳ دی 1394
934