والا

والا

۱ روز پیش
3K
This love was just felt, but never happened.🖇🌸 این عشق فقط احساس شد، اما هرگز اتفاق نیافتاد.🖇🌸

This love was just felt, but never happened.🖇🌸 این عشق فقط احساس شد، اما هرگز اتفاق نیافتاد.🖇🌸

۱ هفته پیش
45
#اقای_چت نو سو استفاده 😂

#اقای_چت نو سو استفاده 😂

۱۶ خرداد 1398
1
حتی اگه نور خورشید اذیتش کنه با من طرفه💚💜

حتی اگه نور خورشید اذیتش کنه با من طرفه💚💜

۴ هفته پیش
38
عاشق شدن مثل گوش دادن صدای پیانو تو یه کافه شلوغه! اگه بخوای به اون صدای قشنگ گوش کنی

عاشق شدن مثل گوش دادن صدای پیانو تو یه کافه شلوغه! اگه بخوای به اون صدای قشنگ گوش کنی "باید چشات و ببندی و از همه صداها بگذری" :)

۱۴ آبان 1398
31
طرح تاج👑 هرکدام ۲۰تومن جفتی ۳۰تومن #دستبند #دستبند_مهره_ای #دستبند_ست #تاج #اکسسوری #زیورالات #دست_ساز #هدیه

طرح تاج👑 هرکدام ۲۰تومن جفتی ۳۰تومن #دستبند #دستبند_مهره_ای #دستبند_ست #تاج #اکسسوری #زیورالات #دست_ساز #هدیه

۳ هفته پیش
26
طرح پر✨ ۲۰تومن #دستبند #دستبند_مهره_ای #پر #اکسسوری #زیورالات #دست_ساز #هدیه

طرح پر✨ ۲۰تومن #دستبند #دستبند_مهره_ای #پر #اکسسوری #زیورالات #دست_ساز #هدیه

۳ هفته پیش
27
ست قلب❤ هرکدام ۱۵تومن جفتی ۲۵ #دستبند #دستبند_مهره_ای #دستبند_ست #قلب #اکسسوری #زیورالات #دست_ساز #هدیه

ست قلب❤ هرکدام ۱۵تومن جفتی ۲۵ #دستبند #دستبند_مهره_ای #دستبند_ست #قلب #اکسسوری #زیورالات #دست_ساز #هدیه

۳ هفته پیش
26
طرح تاج👑 هرکدام ۲۰تومن جفتی ۳۰تومن #دستبند #دستبند_مهره_ای #دستبند_ست #تاج #اکسسوری #زیورالات #دست_ساز #هدیه

طرح تاج👑 هرکدام ۲۰تومن جفتی ۳۰تومن #دستبند #دستبند_مهره_ای #دستبند_ست #تاج #اکسسوری #زیورالات #دست_ساز #هدیه

۳ هفته پیش
30
طرح تاج👑 هرکدام ۲۰تومن جفتی ۳۰ #دستبند #دستبند_مهره_ای #دستبند_ست #تاج #اکسسوری #زیورالات #دست_ساز #هدیه

طرح تاج👑 هرکدام ۲۰تومن جفتی ۳۰ #دستبند #دستبند_مهره_ای #دستبند_ست #تاج #اکسسوری #زیورالات #دست_ساز #هدیه

۳ هفته پیش
30
طرح چشم نظر💫 ۲۵تومن #دستبند #دستبند_مهره_ای #چشم_نظر #اکسسوری #زیورالات #دست_ساز #هدیه

طرح چشم نظر💫 ۲۵تومن #دستبند #دستبند_مهره_ای #چشم_نظر #اکسسوری #زیورالات #دست_ساز #هدیه

۳ هفته پیش
25
طرح یلدایی⛄ هرکدام ۲۰تومن #دستبند #دستبند_مهره_ای #دستبند_یلدایی #انار #یلدا #اکسسوری #زیورالات #دست_ساز #هدیه

طرح یلدایی⛄ هرکدام ۲۰تومن #دستبند #دستبند_مهره_ای #دستبند_یلدایی #انار #یلدا #اکسسوری #زیورالات #دست_ساز #هدیه

۳ هفته پیش
34
طرح ترمه👑 ۲۵تومن #دستبند #دستبند_مهره_ای #دستبند_ترمه #ترمه #انار #یلدا #اکسسوری #زیورالات #دست_ساز #هدیه

طرح ترمه👑 ۲۵تومن #دستبند #دستبند_مهره_ای #دستبند_ترمه #ترمه #انار #یلدا #اکسسوری #زیورالات #دست_ساز #هدیه

۳ هفته پیش
36
طرح جمجمه💀 ۲۰تومن #دستبند #دستبند_مهره_ای #دستبند_جمجمه #جمجمه #اکسسوری #زیورالات #دست_ساز #هدیه

طرح جمجمه💀 ۲۰تومن #دستبند #دستبند_مهره_ای #دستبند_جمجمه #جمجمه #اکسسوری #زیورالات #دست_ساز #هدیه

۳ هفته پیش
35
طرح جغد ۲۰تومن #دستبند #دستبند_مهره_ای #دستبند_جغد #جغد #اکسسوری #زیورالات #دست_ساز #هدیه

طرح جغد ۲۰تومن #دستبند #دستبند_مهره_ای #دستبند_جغد #جغد #اکسسوری #زیورالات #دست_ساز #هدیه

۳ هفته پیش
46
طرح مرغ مینا ۱۵تومن #دستبند #دستبند_مهره_ای #دستبند_مرغ_مینا #مرغ_مینا #اکسسوری #زیورالات #دست_ساز #هدیه

طرح مرغ مینا ۱۵تومن #دستبند #دستبند_مهره_ای #دستبند_مرغ_مینا #مرغ_مینا #اکسسوری #زیورالات #دست_ساز #هدیه

۳ هفته پیش
50
#ست_عاشقونه

#ست_عاشقونه

۷ روز پیش
102
۶ روز پیش
28
۶ روز پیش
28