دوتا جیگرا😍😍😍😍😍😍😍😍😍 #سهون #چانیول #سچان #اس_سی #اکسو . . . #exo #sechan #sehun #chanyeol #pcy #osh

دوتا جیگرا😍😍😍😍😍😍😍😍😍 #سهون #چانیول #سچان #اس_سی #اکسو . . . #exo #sechan #sehun #chanyeol #pcy #osh

#چانیول #اکسو #chanyeol #exo #pcy #جذاب

#چانیول #اکسو #chanyeol #exo #pcy #جذاب

هواسا و دوالیپا😻😻😻

هواسا و دوالیپا😻😻😻

😄😻😻😻

😄😻😻😻

آروم بخواب فرشته زمینی😔😭

آروم بخواب فرشته زمینی😔😭

عروسی منیجر اس ام

عروسی منیجر اس ام

_

_" ұөц агə мү тоdаұ айd аІІ өғ мұ төмөггфщs...🌟" _"تو امروز من و تمام فرداهای منی ...🌟" پ.ن:اولین پستم از جی ایدل عرر*-* #soyeon #gidle #g_idle #g-idle #neverland

#شیومین #مینسوک #اکسو #exo #xiumin #kim_minseok #minseok

#شیومین #مینسوک #اکسو #exo #xiumin #kim_minseok #minseok

چرا این عکس انقدر نازه؟؟؟؟؟؟😍😍😍😍😍😍😍😍😍 #sehun #exo #oohsehun . . . . #سهون #اکسو #اوه_سهون

چرا این عکس انقدر نازه؟؟؟؟؟؟😍😍😍😍😍😍😍😍😍 #sehun #exo #oohsehun . . . . #سهون #اکسو #اوه_سهون