بـ خـ مربوطه ـودم ـه

ooooof

http://instagraph.ir/harfeto/522525371

❤ هُوَمَعَکُم عینَ ما کُنتم💙

٪مجازی یعنی فعال نباشی فراموش شدی٪

٪اخلاق من بازتابي از رفتار خودت است٪

🐢🖐 Off ...

بیشتر  بیشتر