پشت چراغ قرمز قلبت رها شدم خوشتر دمی که سبز شوی درهوای من

پشت چراغ قرمز قلبت رها شدم خوشتر دمی که سبز شوی درهوای من

۵ ساعت پیش
3K
چو وا نمی کنی گره ،خود گره مباش ابرو گشاده باش چودستت گشاده نیست

چو وا نمی کنی گره ،خود گره مباش ابرو گشاده باش چودستت گشاده نیست

۵ ساعت پیش
2K
آی بی رنگ تر از آینه یک لحظه بایست راستی این شبح هر شبه تصویر تو نیست؟ اگر این حادثه هر شبه تصویر تو نیست پس چرا رنگ تو و آینه اینقدر یکیست؟

آی بی رنگ تر از آینه یک لحظه بایست راستی این شبح هر شبه تصویر تو نیست؟ اگر این حادثه هر شبه تصویر تو نیست پس چرا رنگ تو و آینه اینقدر یکیست؟

۵ ساعت پیش
2K
ای نگاهت نخی از مخمل و از ابریشم چند وقت است که هر شب به تو می اندیشم به تو آری ، به تو یعنی به همان منظر دور به همان سبز صمیمی ، به ...

ای نگاهت نخی از مخمل و از ابریشم چند وقت است که هر شب به تو می اندیشم به تو آری ، به تو یعنی به همان منظر دور به همان سبز صمیمی ، به همبن باغ بلور به همان سایه ، همان وهم ، همان تصویری که سراغش ز ...

۵ ساعت پیش
3K
دلخوش باش به باریکه‌‌ نوری که از بین چین های پرده، روی تخت تابیده. به کتاب نیمه‌کاره‌ی روی میز. به داغی فنجانت در هوای سرد. دلخوش باش به دو صندلی که هنوز روبه‌رو‌ی هم‌اند. به ...

دلخوش باش به باریکه‌‌ نوری که از بین چین های پرده، روی تخت تابیده. به کتاب نیمه‌کاره‌ی روی میز. به داغی فنجانت در هوای سرد. دلخوش باش به دو صندلی که هنوز روبه‌رو‌ی هم‌اند. به تنظیم کردن زنگ ساعت برای صبح فردا. به دفترچه‌ی کوچکی که رویاهایت را نگه‌ می‌دارد. ...

۶ ساعت پیش
3K
زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست؛ شاید آن خنده که امروز، دریغش کردیم، آخرین فرصت خندیدن ماست هرکجاخندیدیم، زندگی هم آنجاست زندگی شوق رسیدن بخداست خنده کن بی پروا خنده هایت زیباست

زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست؛ شاید آن خنده که امروز، دریغش کردیم، آخرین فرصت خندیدن ماست هرکجاخندیدیم، زندگی هم آنجاست زندگی شوق رسیدن بخداست خنده کن بی پروا خنده هایت زیباست

۶ ساعت پیش
3K
من خواستم که خواب و خیال خودم شوی رؤیا شوی ، امید محال خودم شوی در من دوید لرزه و سرگیجه ام گرفت آوردمت دلیل زوال خودم شوی یا در دلم شناور و یا بر ...

من خواستم که خواب و خیال خودم شوی رؤیا شوی ، امید محال خودم شوی در من دوید لرزه و سرگیجه ام گرفت آوردمت دلیل زوال خودم شوی یا در دلم شناور و یا بر تنم روان ماهی و ماه حوض زلال خودم شوی هر روز بیشتر به تو نزدیک ...

۶ ساعت پیش
4K
همه با یار خوش و من به غمِ یار خوشم سخت کاری‌ست ولی من به همین کار خوشم

همه با یار خوش و من به غمِ یار خوشم سخت کاری‌ست ولی من به همین کار خوشم

۶ ساعت پیش
3K
دیشب اززلزله چشم تو، لرزید دلم عمق این فاجعه را عشق، فقط میداند عشق یک مسئله پرسید زچشم تو، ولی صورت مسئله را عقل غلط میخواند

دیشب اززلزله چشم تو، لرزید دلم عمق این فاجعه را عشق، فقط میداند عشق یک مسئله پرسید زچشم تو، ولی صورت مسئله را عقل غلط میخواند

۶ ساعت پیش
3K
گفتم بهانه‌ای نیست تا پر زنم به سویت گفتا تو بال بگشا راه بهانه با من....

گفتم بهانه‌ای نیست تا پر زنم به سویت گفتا تو بال بگشا راه بهانه با من....

۶ ساعت پیش
4K
کاش میشد قلب ماازیاس بود تک تک گلبرگ آن احساس بود پاک و سبز و ساده و بی ادعا کاش میشدبهتر از الماس بود کاش میشدعشق راتفسیرکرد عاشقی را با محبت سیر کرد

کاش میشد قلب ماازیاس بود تک تک گلبرگ آن احساس بود پاک و سبز و ساده و بی ادعا کاش میشدبهتر از الماس بود کاش میشدعشق راتفسیرکرد عاشقی را با محبت سیر کرد

۶ ساعت پیش
4K
بیا که چشم تو تا شرم و ناز دارد کس.... نپرسد از تو که این ماجرا چرا کردی

بیا که چشم تو تا شرم و ناز دارد کس.... نپرسد از تو که این ماجرا چرا کردی

۷ ساعت پیش
5K
منم که جورو جفا دیدم و وفا کردم.... توئی که مهر و وفا دیدی و جفا کردی به قهر رفتن و جور و جفا شعار تو بود.... چه شد که بر سر مهر آمدی وفا ...

منم که جورو جفا دیدم و وفا کردم.... توئی که مهر و وفا دیدی و جفا کردی به قهر رفتن و جور و جفا شعار تو بود.... چه شد که بر سر مهر آمدی وفا کردی چه شد که بار دگر یاد آشنا کردی... چه شد که شیوه بیگانگی رها ...

۷ ساعت پیش
4K
بیا که با همه نامهربانیت ای ماه.... خوش آمدی و گل آوردی و صفا کردی

بیا که با همه نامهربانیت ای ماه.... خوش آمدی و گل آوردی و صفا کردی

۷ ساعت پیش
4K
محبوب من بیا تا اشتیاق بانگ تو در جان خسته ام شور و نشاط عشق برانگیزد من غرق مستی ام از تابش وجود تو سرشار ز هستی ام

محبوب من بیا تا اشتیاق بانگ تو در جان خسته ام شور و نشاط عشق برانگیزد من غرق مستی ام از تابش وجود تو سرشار ز هستی ام

۷ ساعت پیش
4K
رفتی و در دل هنوزم حسرت دیدار باقی... حسرت عهد و وداعم با دل و دلدار باقی

رفتی و در دل هنوزم حسرت دیدار باقی... حسرت عهد و وداعم با دل و دلدار باقی

۷ ساعت پیش
4K
خواستم لب به سخن باز کنم ، شرمم شد چشم در چشم تــ ــو من ناز کنم ، شرمم شد لبِ این پنجره ی ساکت و خالی هر دم خواستم سمت تو پرواز کنم ،شرمم ...

خواستم لب به سخن باز کنم ، شرمم شد چشم در چشم تــ ــو من ناز کنم ، شرمم شد لبِ این پنجره ی ساکت و خالی هر دم خواستم سمت تو پرواز کنم ،شرمم شد خواستم تار بگیـــــرم بنوازم از عشق با سرانگشتِ تو همساز کنم ، شرمم شد

۷ ساعت پیش
4K
گوش زمین به ناله من نیست آشنا..... من طایر شکسته پر آسمانیم

گوش زمین به ناله من نیست آشنا..... من طایر شکسته پر آسمانیم

۷ ساعت پیش
4K
گفتی که آتشم بنشانی ولی چه سود.. . برخاستی که بر سر آتش نشانیم

گفتی که آتشم بنشانی ولی چه سود.. . برخاستی که بر سر آتش نشانیم

۷ ساعت پیش
4K
چون یوسفم به چاه بیابان غم اسیر... وز دور مژده جرس کاروانیم

چون یوسفم به چاه بیابان غم اسیر... وز دور مژده جرس کاروانیم

۷ ساعت پیش
4K