۱۶ ثانیه پیش
17
دوستانم برگهایی از دفتر زندگیم هستند نمیدانم شما برگ چندم این دفتر هستید اما گوشه این برگ را تا زده ام تا هرگز فراموش نشوید

دوستانم برگهایی از دفتر زندگیم هستند نمیدانم شما برگ چندم این دفتر هستید اما گوشه این برگ را تا زده ام تا هرگز فراموش نشوید

۱ دقیقه پیش
99
او که سنجاق کرد دلتنگی را به شب هایمان روزی می گفت میخرد غم هایمان را

او که سنجاق کرد دلتنگی را به شب هایمان روزی می گفت میخرد غم هایمان را

۱۲ دقیقه پیش
451
۱۹ دقیقه پیش
453
خلا هر جایی است که تو نیستی و خلسه لحظاتی است که من بی تو سر می کنم

خلا هر جایی است که تو نیستی و خلسه لحظاتی است که من بی تو سر می کنم

۲۰ دقیقه پیش
895
۲۱ دقیقه پیش
449
در تنـــــگ کوچـــــک دل غریــــب بـــــــودی در دریـــــــا چه خواهـــــی کرد ماهــــی کوچک مــــــن!!

در تنـــــگ کوچـــــک دل غریــــب بـــــــودی در دریـــــــا چه خواهـــــی کرد ماهــــی کوچک مــــــن!!

۲۷ دقیقه پیش
603
۲۹ دقیقه پیش
445
تا به ماورای چهره ها دست نیافته ای ... هرگز ؛ به دعوت انسوی خنده ها پاسخ آری مگو

تا به ماورای چهره ها دست نیافته ای ... هرگز ؛ به دعوت انسوی خنده ها پاسخ آری مگو

۲۹ دقیقه پیش
743
۴۴ دقیقه پیش
651
۵۱ دقیقه پیش
684
۵۲ دقیقه پیش
677
۵۴ دقیقه پیش
704
تنبیه سخت گنه کاران در نظر داشتی تبعید کم بود بهر درخت تبر برداشتی هوا را جایی

تنبیه سخت گنه کاران در نظر داشتی تبعید کم بود بهر درخت تبر برداشتی هوا را جایی "دور از ادم گذاشتی از درد فاصله "گویا خبر داشتی

۵۵ دقیقه پیش
1K
۵۹ دقیقه پیش
768
تو مرا قدر سلامی به یاد نیاری من اما عمری نگه میدارم یاد ان سلام را

تو مرا قدر سلامی به یاد نیاری من اما عمری نگه میدارم یاد ان سلام را

۱ ساعت پیش
1K
۱ ساعت پیش
590
وقتی دلت گیر باشد حضورت در هر جمعی به افتاب نیم روز زمستان می ماند نه شور گرما بخشیدن داری نه توان گذشتن از ابرهای دلتنگی را

وقتی دلت گیر باشد حضورت در هر جمعی به افتاب نیم روز زمستان می ماند نه شور گرما بخشیدن داری نه توان گذشتن از ابرهای دلتنگی را

۱ ساعت پیش
1K
تنهایی نه خاص زمان است و نه مکان تنهایی بخشی از وجود ماست که در ان حبس می شویم

تنهایی نه خاص زمان است و نه مکان تنهایی بخشی از وجود ماست که در ان حبس می شویم

۱ ساعت پیش
1K
۱ ساعت پیش
934