جشنواره جهانی فیلم فجر 1397 اینجانب محمد رضا فرزین با دکتر داروغه زاده دبیر جشنواره و آقای نجفی مدیر روابط عمومی جشنواره http://ostoorehsazan.ir

جشنواره جهانی فیلم فجر 1397 اینجانب محمد رضا فرزین با دکتر داروغه زاده دبیر جشنواره و آقای نجفی مدیر روابط عمومی جشنواره http://ostoorehsazan.ir

۲۵ بهمن 1397
165
جشنواره جهانی فجر 96 محمد رضا فرزین

جشنواره جهانی فجر 96 محمد رضا فرزین

۱۲ آبان 1397
210
۱۰ آبان 1397
193
#مسابقه 103 #مسابقه_تلویزیونی # به تهیه کنندگی و کارگردانی آقای #حسین_فردرو توسط گروه اجتماعی #شبکه_سه #صدا_و_سیما http://ostoorehsazan.ir/1395/04/28/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-103-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7

#مسابقه 103 #مسابقه_تلویزیونی # به تهیه کنندگی و کارگردانی آقای #حسین_فردرو توسط گروه اجتماعی #شبکه_سه #صدا_و_سیما http://ostoorehsazan.ir/139...

۱۰ آبان 1397
211
#مسابقه 101 #مسابقه_تلویزیونی # به تهیه کنندگی و کارگردانی آقای #حسین_فردرو توسط گروه اجتماعی #شبکه_سه #صدا_و_سیما http://ostoorehsazan.ir/1395/04/28/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-103-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7

#مسابقه 101 #مسابقه_تلویزیونی # به تهیه کنندگی و کارگردانی آقای #حسین_فردرو توسط گروه اجتماعی #شبکه_سه #صدا_و_سیما http://ostoorehsazan.ir/139...

۱۰ آبان 1397
206
#مسابقه 103# به تهیه کنندگی و کارگردانی آقای #حسین_فردرو توسط گروه اجتماعی #شبکه_سه #صدا_و_سیما مجری #تبلیغات و #امور-بازرگانی #محمد_رضا_فرزین http://ostoorehsazan.ir/1395/04/28/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-103-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7

#مسابقه 103# به تهیه کنندگی و کارگردانی آقای #حسین_فردرو توسط گروه اجتماعی #شبکه_سه #صدا_و_سیما مجری #تبلیغات و #امور-بازرگانی #محمد_رضا_فرزین http://ostoorehsazan.ir/139...

۱۰ آبان 1397
211
#مسابقه 103# به تهیه کنندگی و کارگردانی آقای #حسین_فردرو توسط گروه اجتماعی #شبکه_سه #صدا_و_سیما مجری #تبلیغات و #امور-بازرگانی #محمد_رضا_فرزین

#مسابقه 103# به تهیه کنندگی و کارگردانی آقای #حسین_فردرو توسط گروه اجتماعی #شبکه_سه #صدا_و_سیما مجری #تبلیغات و #امور-بازرگانی #محمد_رضا_فرزین

۱۰ آبان 1397
208
#مسابقه 103# به تهیه کنندگی و کارگردانی آقای #حسین_فردرو توسط گروه اجتماعی #شبکه_سه #صدا_و_سیما مجری #تبلیغات و #امور-بازرگانی #محمد_رضا_فرزین

#مسابقه 103# به تهیه کنندگی و کارگردانی آقای #حسین_فردرو توسط گروه اجتماعی #شبکه_سه #صدا_و_سیما مجری #تبلیغات و #امور-بازرگانی #محمد_رضا_فرزین

۱۰ آبان 1397
235