پلنگ

palangz

متخصص در:
مهندسی الکترونیک
سلاح سرد شناسی
اتومبیل های کلاسیک
جانور شناسی
ابرقهرمان های کمیک
ادیان
نمادشناسی
عتیقه شناسی
؛ این پروفایل یک دانشنامه ی معتبر است.

#خدنگ زرد

#خدنگ زرد

5 روز پیش
2K
الهه «نههه دروغ میگیییییی» ازبکستان باستان😐

الهه «نههه دروغ میگیییییی» ازبکستان باستان😐

1 هفته پیش
3K
الهه «ابوالقاسم» در ایران باستان😀😀

الهه «ابوالقاسم» در ایران باستان😀😀

1 هفته پیش
3K
الهه «خب این چه وضعشه» در روم باستان😂

الهه «خب این چه وضعشه» در روم باستان😂

1 هفته پیش
3K
الهه ی «به به چه قدر آب حموم گرمه» در قسطنطنیه😀

الهه ی «به به چه قدر آب حموم گرمه» در قسطنطنیه😀

1 هفته پیش
3K
الهه ی «ای خدااااا من چه قدر بدبختم» در آتن باستان😀

الهه ی «ای خدااااا من چه قدر بدبختم» در آتن باستان😀

1 هفته پیش
3K
#زوم

#زوم

1 هفته پیش
3K
#ثور

#ثور

3 هفته پیش
5K
#کیدفلش

#کیدفلش

3 هفته پیش
4K
#کاپیتان آمریکا

#کاپیتان آمریکا

4 هفته پیش
5K
#ددپول

#ددپول

4 هفته پیش
3K
#فلش

#فلش

اردیبهشت 1396
4K
#انتمن

#انتمن

اردیبهشت 1396
4K
#بتمن

#بتمن

فروردین 1396
4K
#اولین اتوبوس سه طبقه جهان - لندن 1926.م

#اولین اتوبوس سه طبقه جهان - لندن 1926.م

فروردین 1396
3K
پنجم اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس مبارک تقدیم به همکاران عزیز

پنجم اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس مبارک تقدیم به همکاران عزیز

اسفند 1395
6K
#نصیحت #انوشیروان دادگر در دخمه ی «انوشیروان دادگر» ، ۳۷ پند به خط پهلوی بر دیواره نوشته شده بوده و هنگامی که مأمون ملعون وارد دخمه می شود، این نوشته ها را می بیند و ...

#نصیحت #انوشیروان دادگر در دخمه ی «انوشیروان دادگر» ، ۳۷ پند به خط پهلوی بر دیواره نوشته شده بوده و هنگامی که مأمون ملعون وارد دخمه می شود، این نوشته ها را می بیند و مترجمی می آورد که آن ها را از زبان پارسی پهلوی به عربی ترجمه کند ...

بهمن 1395
6K
#پلاسکو به یاد شهدای آتشنشانی هستیم.

#پلاسکو به یاد شهدای آتشنشانی هستیم.

بهمن 1395
11K
#وارتبورگ ۳.۱

#وارتبورگ ۳.۱

دی 1395
6K
#وارتبورگ ۳۱۱

#وارتبورگ ۳۱۱

دی 1395
6K