paniz1274


#از_آجیل_سفره_عید
چند پسته لال مانده است .
انها که لب گشودند ؛ خورده شدند
انها که لال ماندن ؛می شکننددندانساز راست میگفت:
#پسته_لال_سکوتش_دندان_شکن_است

چقدر پریشان است دختری که هر روز موهایش را پشت سرش جمع می کند و نمی گذارد که باد تنهایی اش را میانِ مردم پخش کند!!!!!!!✌

چقدر پریشان است دختری که هر روز موهایش را پشت سرش جمع می کند و نمی گذارد که باد تنهایی اش را میانِ مردم پخش کند!!!!!!!✌

۲ روز پیش
5K
بعد از تو لبخند به لبم گفت ببخشید شما؟ رفتار زندگی به کل تغییر کرد آینه از صورتم رو چرخاند شادمانی ، وسط آن همه آدم به من دست نداد. به خوشی زنگ زدم آه ...

بعد از تو لبخند به لبم گفت ببخشید شما؟ رفتار زندگی به کل تغییر کرد آینه از صورتم رو چرخاند شادمانی ، وسط آن همه آدم به من دست نداد. به خوشی زنگ زدم آه برداشت و گفت چند بار بگویم از اینجا رفتند ...!!!!!!

۴ روز پیش
8K
در یک لحظه آن اتفاق افتاد چرا در چند سال بلند نمی شود برود از دنیای من #خفه_شدم ...

در یک لحظه آن اتفاق افتاد چرا در چند سال بلند نمی شود برود از دنیای من #خفه_شدم ...

۵ روز پیش
3K
ما دو طرف پیراهنیم #بی_دکمه همان قدر جور همین قدر دور ...✌😌 ️

ما دو طرف پیراهنیم #بی_دکمه همان قدر جور همین قدر دور ...✌😌 ️

۵ روز پیش
3K
کاش. کسی بیاید خیلی.بچه‌گانه آدم را #ده تا دوست داشته باشد!! #کم، ولی.واقعی...

کاش. کسی بیاید خیلی.بچه‌گانه آدم را #ده تا دوست داشته باشد!! #کم، ولی.واقعی...

۱ هفته پیش
5K
#من... درخت میشوم با شاخه هایی خشکیده؛ در فصلی غمگین! و#تو... پرنده ای تنها.... که از من می پری...!!!

#من... درخت میشوم با شاخه هایی خشکیده؛ در فصلی غمگین! و#تو... پرنده ای تنها.... که از من می پری...!!!

۱ هفته پیش
9K
... دیگر در ذهن من آن زیبای همیشگی نیستی...! من روی تمام خاطرات مشترکمان اســـیـــد پاشیده ام.......✌😌

... دیگر در ذهن من آن زیبای همیشگی نیستی...! من روی تمام خاطرات مشترکمان اســـیـــد پاشیده ام.......✌😌

۱ هفته پیش
7K
نه برای بوسیدن ات نه برای عطرِ پیراهن ات نه برای تنهایی ام نه ... آغوشِ تو وطنِ من است می خواهم در وطنم بمیرم ...

نه برای بوسیدن ات نه برای عطرِ پیراهن ات نه برای تنهایی ام نه ... آغوشِ تو وطنِ من است می خواهم در وطنم بمیرم ...

۲ هفته پیش
13K
#من موجودات زیادی را می شناسم که راه می روند... می خندند... غذا می خورند... می رقصند... می گریند ... فکر می کنند ... #اما...! #انسان_نیستند... #✌😌

#من موجودات زیادی را می شناسم که راه می روند... می خندند... غذا می خورند... می رقصند... می گریند ... فکر می کنند ... #اما...! #انسان_نیستند... #✌😌

۲ هفته پیش
11K
#برایش نوشتم:

#برایش نوشتم: " زیر نور این آباژور در ازدحام این قرص خواب های لعنتی جایی در وسعت سرد این تختخواب؛ شب بخیر هایت گم شده است " #برایم نوشت: " بخواب، عادت به هیچ چیز صلاح نیست " و این منطقی ترین لالاییِ نیمه شب های من شد.......✌

۲ هفته پیش
12K
برای از تـــو گفتن همیشــــه جنگیــدم #من_دختـــــــــرم #هیــــــس!! دخترها فریاد نمی زنند #پوچ

برای از تـــو گفتن همیشــــه جنگیــدم #من_دختـــــــــرم #هیــــــس!! دخترها فریاد نمی زنند #پوچ

۲ هفته پیش
11K
چای را من دم میکنم میز را تو میچینی بعد مینشینیم#پشت_پنجره_های خودمان و به هم فکر میکنیم...... ✌

چای را من دم میکنم میز را تو میچینی بعد مینشینیم#پشت_پنجره_های خودمان و به هم فکر میکنیم...... ✌

۳ هفته پیش
10K
روزی که رفت، با شبی که برگشت، خیلی فرق داشتم! #او دوستم نداشت و داشت، #من دوستش داشتم و نداشتم ! به همین گنگی به همین وحشتناکی!!!!!!!

روزی که رفت، با شبی که برگشت، خیلی فرق داشتم! #او دوستم نداشت و داشت، #من دوستش داشتم و نداشتم ! به همین گنگی به همین وحشتناکی!!!!!!!

۳ هفته پیش
11K
برای دیدن تو اگر رودخانه بودم، برمی‌گشتم اگر کوه بودم، می‌دویدم اگر باد بودم، می‌ایستادم #اما_انسانم و بارها برای دیدنت #برگشته_دویده_ایستاده_ام....✌

برای دیدن تو اگر رودخانه بودم، برمی‌گشتم اگر کوه بودم، می‌دویدم اگر باد بودم، می‌ایستادم #اما_انسانم و بارها برای دیدنت #برگشته_دویده_ایستاده_ام....✌

۳ هفته پیش
11K
از جنگ جهانی سوم می ترسم! از این اتحاد چهارگانه ی لعنتی! #نبودنت #شب... #باران... #و_من ِ ملتِ بی دفاعِ پابرهنه.......!!!! http://dl1.musicirani.org/Music/2018/Rana%20Mansour/Rana%20Mansour%20-%20Taghase%20Eshgh.mp3

از جنگ جهانی سوم می ترسم! از این اتحاد چهارگانه ی لعنتی! #نبودنت #شب... #باران... #و_من ِ ملتِ بی دفاعِ پابرهنه.......!!!! http://dl1.musicirani.org/M...

۳ هفته پیش
13K
#باران میراث خانوادگی ما بود! کوچک که بودم از سقف خانه ی ما میچکید؛ بزرگ که شدم #از_چشمانم..……😢

#باران میراث خانوادگی ما بود! کوچک که بودم از سقف خانه ی ما میچکید؛ بزرگ که شدم #از_چشمانم..……😢

۳ هفته پیش
14K
#رفتنت آن قدرها که فکر می کنی فاجعه نیست #من مثل بیدهای مجنون #ایستاده_می_میرم ……✌
عکس بلند

#رفتنت آن قدرها که فکر می کنی فاجعه نیست #من مثل بیدهای مجنون #ایستاده_می_میرم ……✌

۳ هفته پیش
14K
مادربزرگ خیال می کند هر چه بیشتر برایش قرص بنویسند بیشتر زنده می ماند .. #مثل_من که خیال می کنم هر چه بیشتر به یادت#بنویسم بیشتر عاشقم می شوی ......✌

مادربزرگ خیال می کند هر چه بیشتر برایش قرص بنویسند بیشتر زنده می ماند .. #مثل_من که خیال می کنم هر چه بیشتر به یادت#بنویسم بیشتر عاشقم می شوی ......✌

۴ هفته پیش
8K
فقط تاریکی می داند ماه چقدر روشن است فقط خاک می داند دست های آب، چقدر مهربان. معنی دقیق نان را فقط آدم گرسنه می داند #فقط_من_می_دانم #تو_چقدر_بی_رحمی....!!!!!! http://dl.pop-music.ir/music/1394/Khordad/Fateh%20Nooraee%20-%20Ghadam%20Zadam.mp3

فقط تاریکی می داند ماه چقدر روشن است فقط خاک می داند دست های آب، چقدر مهربان. معنی دقیق نان را فقط آدم گرسنه می داند #فقط_من_می_دانم #تو_چقدر_بی_رحمی....!!!!!! http://dl.pop-music.ir/musi...

۴ هفته پیش
12K
‍ صدایت دست از سر سکوتم بر نمی دارد و به اصرار ماهی قرمزی می اندازد در تُنگِ تنم ! #حباب_هایی از دهانش بالا می آید تا مغز استخوان ! تکرار می کند تو را ...

‍ صدایت دست از سر سکوتم بر نمی دارد و به اصرار ماهی قرمزی می اندازد در تُنگِ تنم ! #حباب_هایی از دهانش بالا می آید تا مغز استخوان ! تکرار می کند تو را در انعکاس هر چه هست از دیوار و آینه تا آب و آسمان تکرار می ...

۴ هفته پیش
9K