؟؟؟؟؟😜😜😜

؟؟؟؟؟😜😜😜

۶ تیر 1397
11
۲۰ فروردین 1397
41
۲۰ فروردین 1397
36
😋 😉
عکس بلند

😋 😉

۲۰ اردیبهشت 1397
28
۱۹ اردیبهشت 1397
34
۲۷ اسفند 1396
12
نسبتت باهاااااش؟ میـــــــزنه قلبــــ💙ــــــم براش

نسبتت باهاااااش؟ میـــــــزنه قلبــــ💙ــــــم براش

۱۷ اسفند 1396
25
#خوشبختی ‏میشه که هر تیکه از آدم یه جا باشه جسمت اینجا، نگاهت یه جا دیگه، فکرت جای دیگه و دلت هم کلا یه جا دیگه. احتمالا خوشبختی یعنی همشون یه جا باشن...

#خوشبختی ‏میشه که هر تیکه از آدم یه جا باشه جسمت اینجا، نگاهت یه جا دیگه، فکرت جای دیگه و دلت هم کلا یه جا دیگه. احتمالا خوشبختی یعنی همشون یه جا باشن...

۱۷ اسفند 1396
26
۱۷ اسفند 1396
25
احاطه کرده شهر را شعاع مهربانی اتـــــ😍💙💙💙💙

احاطه کرده شهر را شعاع مهربانی اتـــــ😍💙💙💙💙

۱۷ اسفند 1396
21
💙💙🌟👑🌟💙💙

💙💙🌟👑🌟💙💙

۱۷ اسفند 1396
47
تمام لذت هاے دنیا به پای لذت استقلالی بودن نمیرسه 💙💙💙

تمام لذت هاے دنیا به پای لذت استقلالی بودن نمیرسه 💙💙💙

۱۷ اسفند 1396
42
۱۸ اسفند 1396
25
مطمئن باش وقتی برای کسی عزیز شدی او همیشه راهی برای وقت گذاشتن برایت خواهد یافت نه بهانه ای برای فرار و نه دروغی برای توجیه

مطمئن باش وقتی برای کسی عزیز شدی او همیشه راهی برای وقت گذاشتن برایت خواهد یافت نه بهانه ای برای فرار و نه دروغی برای توجیه

۱۷ اسفند 1396
41
۲۲ اسفند 1395
8
رفیق خواستی خنجر بزنی یجوری بزن که دیگه پا نشم،چون اگه پاشم دیگه منم و ننت:|💜

رفیق خواستی خنجر بزنی یجوری بزن که دیگه پا نشم،چون اگه پاشم دیگه منم و ننت:|💜

۱۵ دی 1396
1K
به افتخارموننننننننننننننن

به افتخارموننننننننننننننن

۱۷ فروردین 1396
14
کچل شاگردم برفراز لب تاب عزیزم 😢 😢 https://t.me/joinchat/AAAAAECTZLSPaHyqGKrR7g

کچل شاگردم برفراز لب تاب عزیزم 😢 😢 https://t.me/joinchat/AAAAA...

۱۳ بهمن 1396
311