؟؟؟؟؟😜😜😜

؟؟؟؟؟😜😜😜

۶ تیر 1397
20
۲۰ فروردین 1397
56
۲۰ فروردین 1397
52
😋 😉
عکس بلند

😋 😉

۲۰ اردیبهشت 1397
52
۱۹ اردیبهشت 1397
50
۲۷ اسفند 1396
20
نسبتت باهاااااش؟ میـــــــزنه قلبــــ💙ــــــم براش

نسبتت باهاااااش؟ میـــــــزنه قلبــــ💙ــــــم براش

۱۷ اسفند 1396
40
#خوشبختی ‏میشه که هر تیکه از آدم یه جا باشه جسمت اینجا، نگاهت یه جا دیگه، فکرت جای دیگه و دلت هم کلا یه جا دیگه. احتمالا خوشبختی یعنی همشون یه جا باشن...

#خوشبختی ‏میشه که هر تیکه از آدم یه جا باشه جسمت اینجا، نگاهت یه جا دیگه، فکرت جای دیگه و دلت هم کلا یه جا دیگه. احتمالا خوشبختی یعنی همشون یه جا باشن...

۱۷ اسفند 1396
46
۱۷ اسفند 1396
40
احاطه کرده شهر را شعاع مهربانی اتـــــ😍💙💙💙💙

احاطه کرده شهر را شعاع مهربانی اتـــــ😍💙💙💙💙

۱۷ اسفند 1396
40
💙💙🌟👑🌟💙💙

💙💙🌟👑🌟💙💙

۱۷ اسفند 1396
72
تمام لذت هاے دنیا به پای لذت استقلالی بودن نمیرسه 💙💙💙

تمام لذت هاے دنیا به پای لذت استقلالی بودن نمیرسه 💙💙💙

۱۷ اسفند 1396
78
۱۸ اسفند 1396
43
مطمئن باش وقتی برای کسی عزیز شدی او همیشه راهی برای وقت گذاشتن برایت خواهد یافت نه بهانه ای برای فرار و نه دروغی برای توجیه

مطمئن باش وقتی برای کسی عزیز شدی او همیشه راهی برای وقت گذاشتن برایت خواهد یافت نه بهانه ای برای فرار و نه دروغی برای توجیه

۱۷ اسفند 1396
66
۲۲ اسفند 1395
17
رفیق خواستی خنجر بزنی یجوری بزن که دیگه پا نشم،چون اگه پاشم دیگه منم و ننت:|💜

رفیق خواستی خنجر بزنی یجوری بزن که دیگه پا نشم،چون اگه پاشم دیگه منم و ننت:|💜

۱۵ دی 1396
2K
به افتخارموننننننننننننننن

به افتخارموننننننننننننننن

۱۷ فروردین 1396
22
کچل شاگردم برفراز لب تاب عزیزم 😢 😢 https://t.me/joinchat/AAAAAECTZLSPaHyqGKrR7g

کچل شاگردم برفراز لب تاب عزیزم 😢 😢 https://t.me/joinchat/AAAAA...

۱۳ بهمن 1396
743