وقتی که راه نمی روی، نمی دوی، زمین هم نمی خوری و این

وقتی که راه نمی روی، نمی دوی، زمین هم نمی خوری و این"زمین نخوردن" محصول سکون است نه مهارت. وقتی که تصمیمی نمی گیری، کاری نمی کنی ، اشتباه هم نمی کنی و این "اشتباه نکردن" محصول انفعال است نه انتخاب... خوب بودن به این معنی نیست که درهای تجربه ...

۳ روز پیش
5K
گر یار زند بـر دف و صد غصه براند من نیز غزل گویم و تا یار بخواند چرخی بزنم ، هو بکشم با دم سازش صد باده بـیارم که در آن حال بماند..

گر یار زند بـر دف و صد غصه براند من نیز غزل گویم و تا یار بخواند چرخی بزنم ، هو بکشم با دم سازش صد باده بـیارم که در آن حال بماند..

۱ هفته پیش
6K
تو را دوست دارم نمی‌خواهم تو را با آب...یا باد با تقویم میلادی یا هجری با آمد و شد موج دریا با لحظه‌های کسوف و خسوف قیاس کنم بگذار فال‌بینان یا خطوط قهوه در ته ...

تو را دوست دارم نمی‌خواهم تو را با آب...یا باد با تقویم میلادی یا هجری با آمد و شد موج دریا با لحظه‌های کسوف و خسوف قیاس کنم بگذار فال‌بینان یا خطوط قهوه در ته فنجان هر چه می‌خواهند بگویند چشمان تو تنها پیشگویی است برای پاسداری از نغمه و ...

۱ هفته پیش
8K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
6K
دانه های انار، دانه دانه هم که باشند؛ سیب که سرخ، سبز، زرد باشد؛ تمشک ها ترش،خرمالو اگر گس باشد؛ باز تو، از هلوی نخورده زیباتری!!! وقتی با عشق، نگاهت می کنم ... دیوانه ای ...

دانه های انار، دانه دانه هم که باشند؛ سیب که سرخ، سبز، زرد باشد؛ تمشک ها ترش،خرمالو اگر گس باشد؛ باز تو، از هلوی نخورده زیباتری!!! وقتی با عشق، نگاهت می کنم ... دیوانه ای که مجنون است از تو، عاشق تر می شود؛ بانو!!❣ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۱ هفته پیش
8K
۲ هفته پیش
5K
#شـب از بال قنارے می‌ڪَذرد! می‌نشینـد بر شاخہ‌هاےِ ڪشیـده‌ےِ دسـت‌هاےِ تـو! می‌تابـد در آسـمان شـب از چشـم مـن می‌ڪَریـزد! می‌غلتـد درونِ فنجـانِ قهـوه‌ات و فـال خوشبختـی را روے سرانڪَشتانـم ورق می‌زنـد شـب تڪیہ می‌دهـد بہ ...

#شـب از بال قنارے می‌ڪَذرد! می‌نشینـد بر شاخہ‌هاےِ ڪشیـده‌ےِ دسـت‌هاےِ تـو! می‌تابـد در آسـمان شـب از چشـم مـن می‌ڪَریـزد! می‌غلتـد درونِ فنجـانِ قهـوه‌ات و فـال خوشبختـی را روے سرانڪَشتانـم ورق می‌زنـد شـب تڪیہ می‌دهـد بہ دیـوار اتـاق! زُل می‌زنـد بہ دوست داشتنـم دسـت‌هایـش را می‌بـرد بہ زیر چانہ و رویاے ...

۲ هفته پیش
7K
در پریشانی حال خود از تو مینویسم جز تو چیز دیگری ندارم ذهنم دسته خودم که نیست.. از روزی که چشم به راه منتظر امدنت بودم باید دمی به امروز فکر میکردم امروز که از ...

در پریشانی حال خود از تو مینویسم جز تو چیز دیگری ندارم ذهنم دسته خودم که نیست.. از روزی که چشم به راه منتظر امدنت بودم باید دمی به امروز فکر میکردم امروز که از شوق تو سرشار از وجودت تهی ام..

۲ هفته پیش
7K
از مردی پرسیدند بچه ت را بیشتر دوست داری یا همسرت رو؟ پاسخ جالبی داد: گفت بچم رو عاشقانه دوست دارم ولی زنم رو عاقلانه! گفتم یعنی چی؟ گفت من عاشق بچم هستم! همه کارهاش ...

از مردی پرسیدند بچه ت را بیشتر دوست داری یا همسرت رو؟ پاسخ جالبی داد: گفت بچم رو عاشقانه دوست دارم ولی زنم رو عاقلانه! گفتم یعنی چی؟ گفت من عاشق بچم هستم! همه کارهاش رو دوست دارم، همه افکارش رو و همه حرکاتش رو! همه چیزش برام زیباست حتی ...

۲ هفته پیش
26K
۲ هفته پیش
5K
وقتی دوریم، همه‌چیز یه جور دیگست! نمیشه رفت تا دمِ درِ خونش، دیدش و برگشت... نمیشه قرارِ صبحونه فردا رو گذاشت! نمیشه گفت: فردا میایی بریم تا بازار؟! نمیشه رفت... نمیشه! وقتی دوریم، یه چیزای ...

وقتی دوریم، همه‌چیز یه جور دیگست! نمیشه رفت تا دمِ درِ خونش، دیدش و برگشت... نمیشه قرارِ صبحونه فردا رو گذاشت! نمیشه گفت: فردا میایی بریم تا بازار؟! نمیشه رفت... نمیشه! وقتی دوریم، یه چیزای معمولی دیگه اونقدر رویایی میشن که یهو فکر میکنی وقتی نزدیک بود خیلی خوب بود! ...

۲ هفته پیش
7K
تو جیبش یه الماس داشت داشت راه میرفت یه گردو دید خم شد برش داره الماس از جیبش افتاد تو چاه گردورو باز ڪرد دید خرابه مواظب الماستون باشید..

تو جیبش یه الماس داشت داشت راه میرفت یه گردو دید خم شد برش داره الماس از جیبش افتاد تو چاه گردورو باز ڪرد دید خرابه مواظب الماستون باشید..

۲ هفته پیش
5K
ازمتفاوت بودن نترس سبک زندگی خودت را داشته باش وحتی اگرنتیجه اش تنهایی بود بدان که تنهایی،بهتر از بودن در میان کسانی ست که تورا درصورتی دوست دارند که مانندآنها رفتارکنی ‌

ازمتفاوت بودن نترس سبک زندگی خودت را داشته باش وحتی اگرنتیجه اش تنهایی بود بدان که تنهایی،بهتر از بودن در میان کسانی ست که تورا درصورتی دوست دارند که مانندآنها رفتارکنی ‌

۲ هفته پیش
5K
می‌نویسی مرا واژه به واژه می‌خوانم تو را دیوان به دیوان می‌نوسی‌ام ذوب می‌شوم می‌خوانمت آتش می‌گیرم و این یعنی تعادل یعنی تو یعنی عشق

می‌نویسی مرا واژه به واژه می‌خوانم تو را دیوان به دیوان می‌نوسی‌ام ذوب می‌شوم می‌خوانمت آتش می‌گیرم و این یعنی تعادل یعنی تو یعنی عشق

۲ هفته پیش
5K
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ "ﺭﺿﺎﯾﺖ" ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﭼﻘﺪﺭ، ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﺭﺍﺿﯽ ﺑﺎﺷﻰ ... ﺁﻥ ﻭﻗﺖ "ﺧﻮﺷﺒﺨتی‌

۲ هفته پیش
5K
هرچقدر ڪه غصه ‌ بخوری دنیا پاسخی به دلت نمی‌دهد! پس شاد باش ڪه: شاد بودن اگر نتواند مشڪلاتت‌را ڪم ڪند اضافـه هم نمی‌ڪند و ارزش‌واقعی تو آن زمان است ڪه شاد باشی

هرچقدر ڪه غصه ‌ بخوری دنیا پاسخی به دلت نمی‌دهد! پس شاد باش ڪه: شاد بودن اگر نتواند مشڪلاتت‌را ڪم ڪند اضافـه هم نمی‌ڪند و ارزش‌واقعی تو آن زمان است ڪه شاد باشی

۲ هفته پیش
5K
مراقب باش وقتے سوار بر تاب زندگے شدے دست روزگار هلت مےدهد! ولی قرار نیست تو بیفتے! اگر بےتاب نباشے وخودت رابه آسمان گره زده باشے اوج میگیرے به همین سادگی!

مراقب باش وقتے سوار بر تاب زندگے شدے دست روزگار هلت مےدهد! ولی قرار نیست تو بیفتے! اگر بےتاب نباشے وخودت رابه آسمان گره زده باشے اوج میگیرے به همین سادگی!

۲ هفته پیش
7K
تو حوا نیستی ولی میوه ی ممنوعه از دست تو خوردن دارد

تو حوا نیستی ولی میوه ی ممنوعه از دست تو خوردن دارد

۲ هفته پیش
4K
💔... ببخشید! قلب من انگار، حوالی بی تفاوتی شما، دارد جان می دهد!!! تنها، اگر می شود، جان دادنش را، تماشا نکنید! آخر، من از مهربانی های شما، زیاد برایش قصه خوانده ام!😔

💔... ببخشید! قلب من انگار، حوالی بی تفاوتی شما، دارد جان می دهد!!! تنها، اگر می شود، جان دادنش را، تماشا نکنید! آخر، من از مهربانی های شما، زیاد برایش قصه خوانده ام!😔

۲ هفته پیش
5K