خنـــده هــاے ســاختـگــے

parham0082

کپی ممنوع★ ۲۰ خوزستان دز
http://wisgoon.com/pin/27163967/
‏هیچوقت اونقدر تو زندگی کسی نبودم که بخواد از سرش بازم کنه؛ خودم همیشه و همواره فاصله‌م رو رعایت می‌کنم و از این بابت خرسندم. با شناختی که از خودم دارم عمراً بتونم یک ثانیه حس اضافی بودن رو تحمل کنم.

۲۲/۴/۹۶

این حساب کاربری خصوصی میباشد