parham0082

★پرهام ۲۰ خوزستان (دز)
سنگینی تنهایی از نبودن دیگری نیست !
سنگینی تنهایی به‌خاطر جدایی از خود است
آن‌که دلت برایش تنگ شده، خودت هستی

این حساب کاربری خصوصی میباشد