۳ آذر 1397
4K
#👌👌

#👌👌

۱ آذر 1397
2K
# من درسکوت ممتد خویش دستان خورشید را گرم میکنم وگاه گاه فواره های وحشت وهجوم سنگین حرفهای زننده ی آزمیان به گودالهای بیخیالی کهکشان دفن میکنم... سرزمین من،امتدادزخم های بجا مانده ی قابیل خوفناک ...

# من درسکوت ممتد خویش دستان خورشید را گرم میکنم وگاه گاه فواره های وحشت وهجوم سنگین حرفهای زننده ی آزمیان به گودالهای بیخیالی کهکشان دفن میکنم... سرزمین من،امتدادزخم های بجا مانده ی قابیل خوفناک بشریت است. ودیر گاهی است که گل های سوسن ویاس راندیده است...من درتکاپو خواهم ماند... ...

۲۸ آبان 1397
8K
۲۸ آبان 1397
4K
#کلمه ناب از مرحوم کورش کبیر

#کلمه ناب از مرحوم کورش کبیر

۲۸ آبان 1397
7K
😘😃

😘😃

۲۸ آبان 1397
6K
❤❤❤❤❤

❤❤❤❤❤

۲۸ آبان 1397
6K
#تنهاترین سردار❤

#تنهاترین سردار❤

۲۶ آبان 1397
6K
#❤💜

#❤💜

۲۶ آبان 1397
6K
🌷🌹🌺

🌷🌹🌺

۲۶ آبان 1397
5K
#یک روز عالی درکنار رفقا

#یک روز عالی درکنار رفقا

۲۶ آبان 1397
6K
۲۵ آبان 1397
41K
#تنهاترین سردار ❤❤❤

#تنهاترین سردار ❤❤❤

۲۳ آبان 1397
6K
۲۲ آبان 1397
8K
#نتهاترین سردار❤

#نتهاترین سردار❤

۱۵ آبان 1397
4K
۲۹ مهر 1397
2K
۲۲ مهر 1397
2K
#❤❤❤

#❤❤❤

۲۲ مهر 1397
2K
#😉

#😉

۲۱ مهر 1397
3K
#تنهاترین سردار

#تنهاترین سردار

۲۱ مهر 1397
2K