*ذهن مریض*

parna82

[بِ کَصی پَرو بال دادیم کِ میدونِسیم خایِع پَرواز نَدارع] یه دی ماهی بیست و ششمین روز از دی ماه
دختری از جنس زمستان
شهری به نام دی
پلاکی به کد۲۶
دخترۍ با آرزوهآۍ فراوون
∞ my love persepolis∞

این حساب کاربری خصوصی میباشد