تاریخ بی سانسور

parvizpayedar

دوستدار دانشگرایان (سکولارها) {1} هستم ؛ ولی کسانیکه در برگه هایشان (پیج هایشان) نگاره هائی (تصاویری) از «ایرانی ستیزان» و «واپسگرایان» و نوشته هائی «خرافات گرایانه» ، «نادانشگرا (غیر سکولار)» ، «واپسگرایانه» (ارتجاعی) و «ایرانی ستیز» دارند ، پیام نگذارند ، لایک و دنبال هم نکنند ، وگرنه بلاک میشوند ؛ چون با دیدن این نگاره ها (تصاویر) و نوشته ها ، سخت (شدیدا) برآشفته میشوم و فشار خونم بالا میرود .
{1}: https://en.wikipedia.org/wiki/Secularism

هم میهنان ، امروزه پیرامون (حدود) 70 درصد واژه هائی که در " زبان پارسی" بکار میروند، "عربی" هستند ؛ گرچه باید دانست که در "فرهنگ عمید" ، "فرهنگ معین" ، و دیگر فرهنگها ، برابرهای (معادل های) پارسی این واژه های عربی ، دردست (موجود) هستند ؛ و همچنین ، تاکنون برابرهای (معادل های) نوین بسیاری نیز ساخته شده اند . ولی با اینچگونی (با این حال) ، بسیاری از ما ناخودآگاهانه ، این واژه های عربی را هر روزه بکار می بریم ؛ همچنین باید دانست که کسانی هم یافت میشوند که در بکارگیری این واژه های عربی پافشاری ویژه ای دارند ، و بواژگانی دیگر (بعبارتی دیگر) از سوی دشمنان "ایران و ایرانیان و زبان پارسی" گماشته شده اند که بهره گیری از این واژه های عربی را گسترش بدهند .
هم میهنان ، گرچه این شدنیگی (امکان) هست که بکارگیری واژه های پارسی "دردست (موجود) ولی کم بکار گرفته شده" ، و نیز "واژه های نوین" ، در آغاز کمی دشوار باشد ؛ ولی باید دانست که تنها آغاز کردن این کار است که نیروی زیادی میخواهد ؛ و هنگامی که این گام را پشت سر گذاشتید ، خواهید دید که پس از آن ، این کار به آسانی پیش میرود . پس هم میهنان ، بیائید برای زدودن این واژه های عربی و دیگر واژه های بیگانه از زبان پارسی ، با هم بکوشیم ! رونهیدنی (قابل توجه) است که در سروده های خیام و فردوسی ؛ شمار واژه های عربی ، بیشتر از دو درصد نیست .
هم میهنان گرامی ، من یک "واژه نامهء عربی به پارسی" نوشته ام ، که در آن ، همهء برابر های (معادل های) پارسی واژه های بیگانه را آورده ام ، پایابراین (بنابراین) اگر پارسی یک واژهء بیگانه را خواستید ، خرسند خواهم شد که آنها را با شما درمیان بگذارم .

اهریمن (شیطان) ، با دست و زبان آدم های " کم دانش" و "بی دانش" ، کارهای پلید خود را به انجام می رساند ؛ پس بیائید برای ناکام کردن اهریمن ، دانسته های (معلومات) خود و نزدیکانمان را در زمینهء "تاریخ" ، "پیش از تاریخ" ، و دیگر "دانش های همایه ای" (علوم اجتماعی) بالا ببریم .

کسانی که گذشتهء خود را از یاد برده اند ،
بارها گرفتار شکست های گذشتهء خود ، در ریخت هائی دیگر خواهند شد !

"پایدار" نام خانوادگی من نیست .

دوستان گرامی ، من یک مهندس معمار بیکار هستم ، و بدنبال پیدا کردن کار هستم . من پیش از این ، در چند شرکت مهندسین مشاور در کار طراحی ساختمانهای گوناگون بوده ام . همه طرح های من ، دارای نوآوری های زیادی هستند .

هنگامیکه درخت ، در دل خود ، مهر برگ های تازه را پرورانده است ؛ برگ های کهنه ، چاره ای جز فرو ریختن ندارند . _________________________________________________________________________ ویرایش 2 :::::::::::::::::::::::::: این فرسته (پست) ، با ...

هنگامیکه درخت ، در دل خود ، مهر برگ های تازه را پرورانده است ؛ برگ های کهنه ، چاره ای جز فرو ریختن ندارند . _________________________________________________________________________ ویرایش 2 :::::::::::::::::::::::::: این فرسته (پست) ، با پارسی کردن نوشتهء پست (فرستهء) زیر ساخته شده است . گزینش نگارهء (تصویر) این فرسته ...

۲ ساعت پیش
1K
چاره ای جز ریزش ندارد برگ پائیزی ، آنگاه که می داند درخت ، مهر برگ تازه ای را در دل پرورانده ________________________________________________________________________ این فرسته (پست) ، با پارسی کردن نوشتهء پست (فرستهء) زیر ساخته ...

چاره ای جز ریزش ندارد برگ پائیزی ، آنگاه که می داند درخت ، مهر برگ تازه ای را در دل پرورانده ________________________________________________________________________ این فرسته (پست) ، با پارسی کردن نوشتهء پست (فرستهء) زیر ساخته شده است . گزینش نگارهء (تصویر) این فرسته (پست) ، از خودم است . http://wisgoon.com/pin/2212...

۱ روز پیش
7K
سه سرنام (عنوان) «حکمت خدا» ، «قسمت» و «معجزه» ______________________________________________ یهودیان ، برداشتهای خودشان از سه سرنام (عنوان) «حکمت خدا» ، «قسمت» و «معجزه» را به عرب ها داده اند ، و عرب ها نیز ...

سه سرنام (عنوان) «حکمت خدا» ، «قسمت» و «معجزه» ______________________________________________ یهودیان ، برداشتهای خودشان از سه سرنام (عنوان) «حکمت خدا» ، «قسمت» و «معجزه» را به عرب ها داده اند ، و عرب ها نیز به زور شمشیر ، این برداشت ها را در اندیشهء ایرانیان جای داده اند . ...

۲ روز پیش
2K
مرام ایرانیان خودناباخته به اهریمنیان ، کنشگرائی (عمل گرائی) برپایهء دادگرائی و ترازشگرائی (تعادل گرائی) است ____________________________________________________________ کسانی که از ناکنشمندی (انفعال و بی عملی) انسان ، و واگذار کردن همهء کارها به خدا پشتیبانی ...

مرام ایرانیان خودناباخته به اهریمنیان ، کنشگرائی (عمل گرائی) برپایهء دادگرائی و ترازشگرائی (تعادل گرائی) است ____________________________________________________________ کسانی که از ناکنشمندی (انفعال و بی عملی) انسان ، و واگذار کردن همهء کارها به خدا پشتیبانی (طرفداری) می کنند ، و بجای اندیشیدن دربارهء راه های رسیدن به آماجهایشان (اهدافشان) ، ...

۲ روز پیش
3K
39 سال بودن با روسیه و چین و کره شمالی ، این سه کشور تبهکار ، اهریمنی و مافیائی را با پوست و گوشت و خونمون تجربه کردیم ، همونجور که مردم سوریه تجربه کرده ...

39 سال بودن با روسیه و چین و کره شمالی ، این سه کشور تبهکار ، اهریمنی و مافیائی را با پوست و گوشت و خونمون تجربه کردیم ، همونجور که مردم سوریه تجربه کرده اند . دیگه برای هفت پشتمون بسه . بروید گم شوید و دیگه این طرفا ...

۲ روز پیش
2K
۳ روز پیش
6K
با یک « سیستم مدیریت » ناکارآمد و فاسد چه برخوردی می کنید؟ (ویرایش 2) _____________________________________________________________________ اگر شما یک نهاد اقتصادی (مثلا یک شرکت یا یک کارخانه) داشتید ، و مدیری را در راس این ...

با یک « سیستم مدیریت » ناکارآمد و فاسد چه برخوردی می کنید؟ (ویرایش 2) _____________________________________________________________________ اگر شما یک نهاد اقتصادی (مثلا یک شرکت یا یک کارخانه) داشتید ، و مدیری را در راس این شرکت یا کارخانهء خود قرار می دادید ؛ و این مدیر ، سیستم مدیریتی مورد ...

۳ روز پیش
3K
تاریخ دگرگون شدن «فرآوریشیوه ها» (شیوه های تولیدی) {ویرایش 2} _______________________________________________________________________ 1- ابرفرآوریشیوهء «دادگرائی» (از دو میلیون و پانصد هزار سال پیش ، تا سال 5000 پ.ز. ){1} در ابرفرآوریشیوهء «دادگرائی» ، «فرآوری افزارها» {2} ...

تاریخ دگرگون شدن «فرآوریشیوه ها» (شیوه های تولیدی) {ویرایش 2} _______________________________________________________________________ 1- ابرفرآوریشیوهء «دادگرائی» (از دو میلیون و پانصد هزار سال پیش ، تا سال 5000 پ.ز. ){1} در ابرفرآوریشیوهء «دادگرائی» ، «فرآوری افزارها» {2} (وسایل تولید) از آن همهء مردم بوده است ؛ و بواژگانی دیگر ، دارایش (مالکیت) ...

۳ روز پیش
6K
کارهای نیک محمدرضا شاه پهلوی (آریامهر) {ویرایش 2} _________________________________________________________ محمدرضا شاه پهلوی ، در گاهبازهء (مدت) پادشاهی ۳۷ ساله خودشان ، همانند پدر گرامی و ارجمندشان ، کارهای نیک زیادی را انجام دادند . پاره‌ای ...

کارهای نیک محمدرضا شاه پهلوی (آریامهر) {ویرایش 2} _________________________________________________________ محمدرضا شاه پهلوی ، در گاهبازهء (مدت) پادشاهی ۳۷ ساله خودشان ، همانند پدر گرامی و ارجمندشان ، کارهای نیک زیادی را انجام دادند . پاره‌ای از این کارها برابرند با : 1- پایان بخشیدن به فرآوریشیوهء رعیتداری ، از راه ...

۵ روز پیش
7K
با یک « سیستم مدیریت » ناکارآمد و فاسد چه برخوردی می کنید؟ (ویرایش 2) _____________________________________________________________________ اگر شما یک نهاد اقتصادی (مثلا یک شرکت یا یک کارخانه) داشتید ، و مدیری را در راس این ...

با یک « سیستم مدیریت » ناکارآمد و فاسد چه برخوردی می کنید؟ (ویرایش 2) _____________________________________________________________________ اگر شما یک نهاد اقتصادی (مثلا یک شرکت یا یک کارخانه) داشتید ، و مدیری را در راس این شرکت یا کارخانهء خود قرار می دادید ؛ و این مدیر ، سیستم مدیریتی مورد ...

۶ روز پیش
4K
کارهای نیک رضاشاه بزرگ برای مردم و کشور ایران در 16 سال پادشاهی خودشان _____________________________________________________________________ رضاشاه بزرگ ، در سه فرپیشهء (مقام) وزیری جنگ ، نخست وزیری ، و پادشاهی ؛ توانستند شادی و خرسندی ...

کارهای نیک رضاشاه بزرگ برای مردم و کشور ایران در 16 سال پادشاهی خودشان _____________________________________________________________________ رضاشاه بزرگ ، در سه فرپیشهء (مقام) وزیری جنگ ، نخست وزیری ، و پادشاهی ؛ توانستند شادی و خرسندی (رضایتمندی) را برای مردم فراهم کنند . «««برخی»»» از کارهای نیک ایشان عبارتند از : ...

۷ روز پیش
4K
17 دی ، سالروز کشف حجاب در ایران ________________________________________________ بخشنامهٔ کشف حجاب جهت تصویب رضاشاه در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۱۴ از طرف رئیس‌الوزرا به دربار فرستاده شد تا در آغاز دی‌ماه فرمان اجرای غیررسمی قانون ...

17 دی ، سالروز کشف حجاب در ایران ________________________________________________ بخشنامهٔ کشف حجاب جهت تصویب رضاشاه در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۱۴ از طرف رئیس‌الوزرا به دربار فرستاده شد تا در آغاز دی‌ماه فرمان اجرای غیررسمی قانون کشف حجاب به تمام ولایات ایران ارسال گردد. رضا شاه در ۱۷ دی سال ۱۳۱۴ ...

۷ روز پیش
4K
فدریکا موگرینی ، پرسش خبرنگاران را پاسخ نداد

فدریکا موگرینی ، پرسش خبرنگاران را پاسخ نداد

۱ هفته پیش
10K
39 سال بودن با روسیه و چین را با پوست و گوشت و خونمون تجربه کردیم ، همونجور که سوریه تجربه کرده است . دیگه برای هفت پشتمون بسه . دیگه این نزدیکی ها پیداتون ...

39 سال بودن با روسیه و چین را با پوست و گوشت و خونمون تجربه کردیم ، همونجور که سوریه تجربه کرده است . دیگه برای هفت پشتمون بسه . دیگه این نزدیکی ها پیداتون نشه .

۱ هفته پیش
5K
نه شرقی ، نه غربی ، ایرانی ، ایرانی

نه شرقی ، نه غربی ، ایرانی ، ایرانی

۱ هفته پیش
7K
دستکم دو نوع برداشت از اسلام وجود دارد ، چون هر « طبقه ای » هماهنگ با منافع « طبقهء » خودش ، اسلام را تفسیر و تعبیر میکند . یکی از این دو برداشت ...

دستکم دو نوع برداشت از اسلام وجود دارد ، چون هر « طبقه ای » هماهنگ با منافع « طبقهء » خودش ، اسلام را تفسیر و تعبیر میکند . یکی از این دو برداشت ، همان است که « سرمایه داران بسیار بزرگ » دارند ؛ و برداشت دیگر ...

۱ هفته پیش
7K
کاوهء آهنگر و ضحاک ماربدوش ________________________________________ https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87_%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B1

کاوهء آهنگر و ضحاک ماربدوش ________________________________________ https://fa.wikipedia.org/wi...

۱ هفته پیش
5K
مرگ بر روسیه و چین ________________________________________ سپاس از کشورهای پشتیبان مردم ایران

مرگ بر روسیه و چین ________________________________________ سپاس از کشورهای پشتیبان مردم ایران

۱ هفته پیش
9K
ستمگر سرانجام نابود است

ستمگر سرانجام نابود است

۱ هفته پیش
8K
سرودهء «نالهء مرغ سحر» از سرایندگانشاه (ملک الشعرا) بهار _____________________________________________________________ هنگامیکه محمد علی شاه ، در سال 1287 خورشیدی مجلس را به توپ بست و مردم را نگران نمود ، سرایندگانشاه (ملک الشعرا) بهار ، ...

سرودهء «نالهء مرغ سحر» از سرایندگانشاه (ملک الشعرا) بهار _____________________________________________________________ هنگامیکه محمد علی شاه ، در سال 1287 خورشیدی مجلس را به توپ بست و مردم را نگران نمود ، سرایندگانشاه (ملک الشعرا) بهار ، این سخنسرای (شاعر) مردمی ایران ، «نالهء مرغ سحر» را سرود ، و به مردم ...

۱ هفته پیش
11K