reza

pentak


مردها خیلی هم خوبند...
دوست داشتنی و مهربان..
عاشق محبت واقعی...
گاهی وقتا مثل یه بچه از ته دل خوشحالند..
و گاهی مثل یک پیرمرد خسته...
اکثرشان تنهایی را تجربه کرده اند...
بیشترشان درد کشیده اند...
و اکثرا غمهایشان را در وجودشان مخفی کرده اند..
خیلی از اشک ها را نگذاشته اند از چشمانشان بیرون بریزد..
مردها میروند قدم میزنند تا یادشان نرود که به جای گریه باید قدمهای محکم داشته باشند..
همانها که اگر عاشق شوند ؛
برایتان شاملو می شوند ،و بیستون میکنند...
و تو بهشت را روی زمین خواهی داشت...
اری اینها مرد هستند...

. کجا بودن مهم نیست چگونه بودن است ، که حال آدمی را رقم میزند آندم که عشق ، گرما بخش وجود است و حضور ، میوه ی ادراک آدمی همانجا بهشت است.

. کجا بودن مهم نیست چگونه بودن است ، که حال آدمی را رقم میزند آندم که عشق ، گرما بخش وجود است و حضور ، میوه ی ادراک آدمی همانجا بهشت است.

۲۳ ساعت پیش
3K
‌معنی

‌معنی "با تو بودن" برای من "به سلطنت رسیدن" است چه قدر در کنار تو مغرورم...🍃🌸

۱ روز پیش
3K
بعضی دوست داشتن ها تکراری نمی شوند. بغض نمی شوند. درد نمی شوند. خنجری ندارند که به عاطفه و احساس ضربه بزند! بعضی دوست داشتن ها ماندنی ٓند، مثل عروسکی که پیر نمی شود. مثل ...

بعضی دوست داشتن ها تکراری نمی شوند. بغض نمی شوند. درد نمی شوند. خنجری ندارند که به عاطفه و احساس ضربه بزند! بعضی دوست داشتن ها ماندنی ٓند، مثل عروسکی که پیر نمی شود. مثل درختی که خشک نمی شود. با بعضی دوست داشتن ها می شود شب را زندگی ...

۱ روز پیش
9K
مدل هنری هنرمند امریکایی

مدل هنری هنرمند امریکایی

۱ روز پیش
4K
اثر مفهموی هنرمند امریکایی

اثر مفهموی هنرمند امریکایی

۱ روز پیش
4K
اثر مفهموی هنرمند امریکایی

اثر مفهموی هنرمند امریکایی

۱ روز پیش
4K
اثر مفهموی هنرمند امریکایی

اثر مفهموی هنرمند امریکایی

۱ روز پیش
3K
اثر مفهموی هنرمند امریکایی

اثر مفهموی هنرمند امریکایی

۱ روز پیش
3K
اثر مفهموی هنرمند امریکایی

اثر مفهموی هنرمند امریکایی

۱ روز پیش
3K
یه زخمایی هستن ، بجا اینکه پوست رو باز کنن ، چشم رو باز میکنن

یه زخمایی هستن ، بجا اینکه پوست رو باز کنن ، چشم رو باز میکنن

۲ روز پیش
5K
من از این دنیا چی میخوام یه جعبه مدادرنگی بکشم رو تن دنیا عکس خوبی و قشنگیییییی

من از این دنیا چی میخوام یه جعبه مدادرنگی بکشم رو تن دنیا عکس خوبی و قشنگیییییی

۳ روز پیش
7K
با کسی باش که نتونه از تو عصبانی بمونه کسی که نتونه حرف نزدن با تو‌ رو تحمل کنه و کسی که از از دست دادن تو بترسه.

با کسی باش که نتونه از تو عصبانی بمونه کسی که نتونه حرف نزدن با تو‌ رو تحمل کنه و کسی که از از دست دادن تو بترسه.

۳ روز پیش
4K
My heart has been waited so long to be loved by someone like you.

My heart has been waited so long to be loved by someone like you.

۴ روز پیش
10K
📝 مردها خیلی هم خوبند... دوست داشتنی و مهربان.. عاشق محبت واقعی... گاهی وقتا مثل یه بچه از ته دل خوشحالند.. و گاهی مثل یک پیرمرد خسته... اکثرشان تنهایی را تجربه کرده اند... بیشترشان درد ...

📝 مردها خیلی هم خوبند... دوست داشتنی و مهربان.. عاشق محبت واقعی... گاهی وقتا مثل یه بچه از ته دل خوشحالند.. و گاهی مثل یک پیرمرد خسته... اکثرشان تنهایی را تجربه کرده اند... بیشترشان درد کشیده اند... و اکثرا غمهایشان را در وجودشان مخفی کرده اند.. خیلی از اشک ها ...

۴ روز پیش
5K
۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
4K
۵ روز پیش
4K
۵ روز پیش
4K