pesarekoohestan

pessarekoohestan

حادثه از پلک چشم تو اغاز شد ....

قرارمان راس ساعت عاشقی به وقت پاییز چسبیده به خانه ابان در آغوش مهر کوچه دلتنگی کافه همیشگی دو فنجان قهوه داغ با طعم دلبری یک چشم لنگر انداخته در نگاهت میبینی ؟؟ چه شیرین ...

قرارمان راس ساعت عاشقی به وقت پاییز چسبیده به خانه ابان در آغوش مهر کوچه دلتنگی کافه همیشگی دو فنجان قهوه داغ با طعم دلبری یک چشم لنگر انداخته در نگاهت میبینی ؟؟ چه شیرین به انتظار نشسته ام

۳ روز پیش
10K
نمیدانم نقشه را اشتباه خواندم یا نقشم را اشتباهی بازی کردم نمیدانم ولی این را میدانم که تو را هزار بار دوست میدارم گنج پنهان، در من بودی روبرویم ایستاده ای و من نمیشناسمت ولی ...

نمیدانم نقشه را اشتباه خواندم یا نقشم را اشتباهی بازی کردم نمیدانم ولی این را میدانم که تو را هزار بار دوست میدارم گنج پنهان، در من بودی روبرویم ایستاده ای و من نمیشناسمت ولی هر شب ، صورتت را نقاشی میکنم چقدر آشنایی برایم چقدر حس قشنگی است فراموشی ...

۳ روز پیش
2K
تازه میفهمم چقدر عاشقم بودی آنگاه که با اشک نگاهت بدرقه ام کردی تازه میفهمم چقدر عاشقم بودی آنگاه که بی خداحافظی رفتی تازه میفهمم چقدر عاشقم بودی آنگاه تا دیر هنگام به انتظار رسیدنم ...

تازه میفهمم چقدر عاشقم بودی آنگاه که با اشک نگاهت بدرقه ام کردی تازه میفهمم چقدر عاشقم بودی آنگاه که بی خداحافظی رفتی تازه میفهمم چقدر عاشقم بودی آنگاه تا دیر هنگام به انتظار رسیدنم می نشستی تازه میفهمم چقدر عاشقم بودی آنگاه که همیشه میگفتی مراقب خودت باش تازه ...

۵ روز پیش
10K
هنوز باید نقطه آخر خط گذاشت و از سر خط نوشت آنجا دوست داشتن را فریاد میزنند نمیدانند قلم میشکند در دستانم وقتی از تو یاد میکنم .

هنوز باید نقطه آخر خط گذاشت و از سر خط نوشت آنجا دوست داشتن را فریاد میزنند نمیدانند قلم میشکند در دستانم وقتی از تو یاد میکنم .

۱ هفته پیش
6K
آنچه من بودم فقط با تو معنا پیدا کرد هر چه بود در آن عدد 2 بود که من را با تو معنا کرد بعد رفتنت من هر لحظه هر ثانیه هزار بار مردم ...

آنچه من بودم فقط با تو معنا پیدا کرد هر چه بود در آن عدد 2 بود که من را با تو معنا کرد بعد رفتنت من هر لحظه هر ثانیه هزار بار مردم ... .

۲ هفته پیش
17K
دلم برای تو برای نگاهت برای سیبی که لبخند را بر صورتت نقاشی میکند برای آن چند ثانیه بی حرکت ماندن و صدای گرفتم تنگ شده من دلم برای حضورت برای آغوشت برای یک دنیا ...

دلم برای تو برای نگاهت برای سیبی که لبخند را بر صورتت نقاشی میکند برای آن چند ثانیه بی حرکت ماندن و صدای گرفتم تنگ شده من دلم برای حضورت برای آغوشت برای یک دنیا با تو تنگ شده است می‌شنوی ؟؟؟!! فریاد دلتنگی ام را ؟؟؟!! من دلم برای ...

۲ هفته پیش
10K
آن بهشتی که همه در طلبش معتکف‌اند ، منِ کافر ، همه شب با تو به آغوش کشم ...

آن بهشتی که همه در طلبش معتکف‌اند ، منِ کافر ، همه شب با تو به آغوش کشم ...

۳ هفته پیش
8K
لمس می‌کند بند بند انگشتانت نت های قلبم را ولی اینبار صدایی نمی آید گویی دگر قلبم با تو کوک نیست.... .

لمس می‌کند بند بند انگشتانت نت های قلبم را ولی اینبار صدایی نمی آید گویی دگر قلبم با تو کوک نیست.... .

۳ هفته پیش
14K
تمام نمی شود این شهریور لعنتی تا مهرت به دلم بیافتد کوچ کنم به سویت

تمام نمی شود این شهریور لعنتی تا مهرت به دلم بیافتد کوچ کنم به سویت

۳ هفته پیش
10K
گاهی باورم می شود خورشید را هم سفرم و غروب را یاری میکنم گاهی باورم میشود اینجا به دور از هیاهو تنها زمین را هم آغوشم گاهی باورم میشود که تنها مانده ام گاهی باورم ...

گاهی باورم می شود خورشید را هم سفرم و غروب را یاری میکنم گاهی باورم میشود اینجا به دور از هیاهو تنها زمین را هم آغوشم گاهی باورم میشود که تنها مانده ام گاهی باورم میشود که مرده ام گاهی باورم میشود که دیگر تو را ندارم من چقدر تنها ...

۴ هفته پیش
7K
در دیار ما عاشقان را دیوانه گان خوانند در دیار شما دیوانه گان را عاشق خوانند من مانده در این بین آزاد سهراب و قایقش شاملو و یلدایش نظامی و بیستونش خیام و خمره شرابش ...

در دیار ما عاشقان را دیوانه گان خوانند در دیار شما دیوانه گان را عاشق خوانند من مانده در این بین آزاد سهراب و قایقش شاملو و یلدایش نظامی و بیستونش خیام و خمره شرابش حافظ و تک تک غزل‌هایش همه هستن ولی من فقط آزادم و در بند تو ...

۲ شهریور 1397
10K
مهتاب تنها شاهد پیوند و من و تو بود مهتاب تنها شاهد رفتنت بود آرام در شب سرد زمستان سخت ردپایت گم شد آویزان است بر سر در خانه دل آن دسته گل بافته شده ...

مهتاب تنها شاهد پیوند و من و تو بود مهتاب تنها شاهد رفتنت بود آرام در شب سرد زمستان سخت ردپایت گم شد آویزان است بر سر در خانه دل آن دسته گل بافته شده از مریم

۲ شهریور 1397
9K
دچار شدم، بی آنکه بدانم عاشق شدم بی‌آنکه بخواهم من کجا !؟ عشق کجا !؟ دستهای تو اصرار داشت ..

دچار شدم، بی آنکه بدانم عاشق شدم بی‌آنکه بخواهم من کجا !؟ عشق کجا !؟ دستهای تو اصرار داشت ..

۲۹ مرداد 1397
8K
من تنهایم ، بی تو ! هیچ کاری نمی توانم بکنم دیگر شعر هم نمی توانم بنویسم و این تنهایی تلخ است تلخ ؛ مثل نوازنده ای که با دست های بریده به پیانو می ...

من تنهایم ، بی تو ! هیچ کاری نمی توانم بکنم دیگر شعر هم نمی توانم بنویسم و این تنهایی تلخ است تلخ ؛ مثل نوازنده ای که با دست های بریده به پیانو می نگرد

۲۳ مرداد 1397
14K
چگونه میشود تو را دید و عاشق نشد ؟ چگونه میشود لاک شد و روی تک تک ناخنهایت نقش بست ؟ چگونه میشود بوسه شد و روی لبت خانه کرد ؟ چگونه میشود باد شد ...

چگونه میشود تو را دید و عاشق نشد ؟ چگونه میشود لاک شد و روی تک تک ناخنهایت نقش بست ؟ چگونه میشود بوسه شد و روی لبت خانه کرد ؟ چگونه میشود باد شد و شانه به موهایت کشید ؟ چگونه میشود هوا شد و در سینه ات اسیر ...

۱۹ مرداد 1397
9K
من میان جاده موهای تو گم شده ام ! مانده ام !؟ بروم ؟ یا برگردم ؟

من میان جاده موهای تو گم شده ام ! مانده ام !؟ بروم ؟ یا برگردم ؟

۱۳ مرداد 1397
7K
سلام فندوق بابا گفتمش ساده باورش سخت است برایم که دیگر دوری از تو محال است. گویی تو هم میدانی وقت رفتن را آرام نگاهم می‌کنی تا شک و شوق برگشتن رنگ واقعیت پیدا کند ...

سلام فندوق بابا گفتمش ساده باورش سخت است برایم که دیگر دوری از تو محال است. گویی تو هم میدانی وقت رفتن را آرام نگاهم می‌کنی تا شک و شوق برگشتن رنگ واقعیت پیدا کند و آغوش من برایت منزلگاه جاودانه شود . اما زمان این بار قاتل احساس است ...

۸ مرداد 1397
10K
روحم درون برزخ نگاه تو جا مانده است ...

روحم درون برزخ نگاه تو جا مانده است ...

۳ مرداد 1397
9K
دوست ترت دارم، از هر چه دوست! ای تو به من، از خود من، خویش تر دوست تر از آ نکه بگویم چقدر بیشتر از، بیشتر از، بیشتر ......

دوست ترت دارم، از هر چه دوست! ای تو به من، از خود من، خویش تر دوست تر از آ نکه بگویم چقدر بیشتر از، بیشتر از، بیشتر ......

۳۰ تیر 1397
8K
فاصله معنا پیدا کرد بعد از آن نگاه که غرق نگاه تو شد .

فاصله معنا پیدا کرد بعد از آن نگاه که غرق نگاه تو شد .

۲۶ تیر 1397
8K