نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

لیست 2000 پراستفاده ترین لغات و 30 عبارات در زبان انگلیسی همراه با معنی دری شریک سازید تا به همه برسد 1- the این 2- be بودن 3- and و 4- of از 5- a ...

لیست 2000 پراستفاده ترین لغات و 30 عبارات در زبان انگلیسی همراه با معنی دری شریک سازید تا به همه برسد 1- the این 2- be بودن 3- and و 4- of از 5- a 6- in به 7- to به 8- have داشتن 9- it آن 10- I من ...

۲۶ دی 1397
2M
1-سایت نیچر (معتبرترین منبع علمی دنیا) : برای درمان سرطان خون نیاز به روش های جدیدی است. یکی از این روش ها رژیم های غذایی محدود از جمله

1-سایت نیچر (معتبرترین منبع علمی دنیا) : برای درمان سرطان خون نیاز به روش های جدیدی است. یکی از این روش ها رژیم های غذایی محدود از جمله "روزه داری" است. روزه داری میتواند در پیشگیری و درمان بعضی از انواع تومورها در نظر گرفته شود New therapeutic approaches are ...

۲۸ اردیبهشت 1397
28K
پیوست «تاریخ کوتاه ایران –41 » ____________________________________________________________________________ آشوریان ، که از سال 2450 پ.ز. به سرنام (بعنوان) یک همایه (جامعه) پا گرفتند ، و پادشاهی خود را از سال 1975 تا 609 پ.ز. ، برپا ...
عکس بلند

پیوست «تاریخ کوتاه ایران –41 » ____________________________________________________________________________ آشوریان ، که از سال 2450 پ.ز. به سرنام (بعنوان) یک همایه (جامعه) پا گرفتند ، و پادشاهی خود را از سال 1975 تا 609 پ.ز. ، برپا داشته اند ؛ تیره ای (طایفه ای) «ایرانی تبار» بوده اند که همچون بسیاری از ...

۲۹ اسفند 1396
11K
هیچ فکر نمیکردم که مترجمی تا این حد سخت باشه اما به آخر رسید In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. 1. A.L.M. 2. This is the Book; in it is guidance sure, ...

هیچ فکر نمیکردم که مترجمی تا این حد سخت باشه اما به آخر رسید In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. 1. A.L.M. 2. This is the Book; in it is guidance sure, without doubt, to those who fear Allah; 3. Who believe in the Unseen, are steadfast ...

۲۱ تیر 1395
47K
The art of Azerbaijani Ashiqs combines poetry, storytelling, dance and vocal and instrumental music into a traditional performance art. This art is one of the symbols of Azerbaijani culture and is considered to be an ...

The art of Azerbaijani Ashiqs combines poetry, storytelling, dance and vocal and instrumental music into a traditional performance art. This art is one of the symbols of Azerbaijani culture and is considered to be an emblem of the original identity and the guardian of Azerbaijani language, literature and music. Characterized ...

۳۱ اردیبهشت 1395
4K
The art of Azerbaijani Ashiqs combines poetry, storytelling, dance and vocal and instrumental music into a traditional performance art. This art is one of the symbols of Azerbaijani culture and is considered to be an ...

The art of Azerbaijani Ashiqs combines poetry, storytelling, dance and vocal and instrumental music into a traditional performance art. This art is one of the symbols of Azerbaijani culture and is considered to be an emblem of the original identity and the guardian of Azerbaijani language, literature and music. Characterized ...

۳۱ اردیبهشت 1395
2K
Tourists wearing traditional clothes of #Abyaneh walk in the village. #Natanz, #Isfahan, #Iran. Photo by Mahshid Sarafzadeh @mahshid.photos #everydayIsfahan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere گردشگران با لباس‌های سنتی #ابیانه، مشغول قدم زدن در روستا. #نطنز، #اصفهان، ...

Tourists wearing traditional clothes of #Abyaneh walk in the village. #Natanz, #Isfahan, #Iran. Photo by Mahshid Sarafzadeh @mahshid.photos #everydayIsfahan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere گردشگران با لباس‌های سنتی #ابیانه، مشغول قدم زدن در روستا. #نطنز، #اصفهان، #ایران. عکاس: مهشید صراف‌زاده

۳۰ اردیبهشت 1395
3K
Tourists wearing traditional clothes of #Abyaneh walk in the village. #Natanz, #Isfahan, #Iran. Photo by Mahshid Sarafzadeh @mahshid.photos #everydayIsfahan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere گردشگران با لباس‌های سنتی #ابیانه، مشغول قدم زدن در روستا. #نطنز، #اصفهان، ...

Tourists wearing traditional clothes of #Abyaneh walk in the village. #Natanz, #Isfahan, #Iran. Photo by Mahshid Sarafzadeh @mahshid.photos #everydayIsfahan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere گردشگران با لباس‌های سنتی #ابیانه، مشغول قدم زدن در روستا. #نطنز، #اصفهان، #ایران. عکاس: مهشید صراف‌زاده

۳۰ اردیبهشت 1395
3K
A couple at a restaurant in #Darband, the beginning of a very popular hiking trail leading to the Mount Tochal. #Tehran, #Iran. Photo by Hassan Shirali @hasanshirali #everydayTehran #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere زوجی مشغول در ...

A couple at a restaurant in #Darband, the beginning of a very popular hiking trail leading to the Mount Tochal. #Tehran, #Iran. Photo by Hassan Shirali @hasanshirali #everydayTehran #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere زوجی مشغول در رستورانی در #دربند. #تهران، #ایران. عکاس: حسن شیرالی

۹ اردیبهشت 1395
635
For this week’s #FollowFridaywe’re reposting the last Instagram photo of Seyyed Mahmmoud Mousavi @musavi.ir (1984 - 2016), one of the Everyday Iran’s talented contributors who passed away last week in #Isfahan, #Iran. Words fall short ...

For this week’s #FollowFridaywe’re reposting the last Instagram photo of Seyyed Mahmmoud Mousavi @musavi.ir (1984 - 2016), one of the Everyday Iran’s talented contributors who passed away last week in #Isfahan, #Iran. Words fall short of expressing our sorrow for this loss. May his soul rest in peace. Caption: “An ...

۵ اردیبهشت 1395
2K
For this week’s #FollowFridaywe’re reposting the last Instagram photo of Seyyed Mahmmoud Mousavi @musavi.ir (1984 - 2016), one of the Everyday Iran’s talented contributors who passed away last week in #Isfahan, #Iran. Words fall short ...

For this week’s #FollowFridaywe’re reposting the last Instagram photo of Seyyed Mahmmoud Mousavi @musavi.ir (1984 - 2016), one of the Everyday Iran’s talented contributors who passed away last week in #Isfahan, #Iran. Words fall short of expressing our sorrow for this loss. May his soul rest in peace. Caption: “An ...

۴ اردیبهشت 1395
2K
A Khorasani woman poses for the photographer. #TorbatJam, #KhorasanRazavi,#Iran. Photo by Amir MafiBordbat @amirmafibordbar And also, we must add that from now on any format (square or rectangle) is accepted in the project. #everydayKhorasan #everydayIran ...

A Khorasani woman poses for the photographer. #TorbatJam, #KhorasanRazavi,#Iran. Photo by Amir MafiBordbat @amirmafibordbar And also, we must add that from now on any format (square or rectangle) is accepted in the project. #everydayKhorasan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere خانمی خراسانی برای عکاس ژست گرفته. #تربت_جام، #خراسان_رضوی، #ایران. عکاس: امیر مافی‌بردبار ...

۲۲ فروردین 1395
775
A woman and her daughter at Vank cathedral, one of the first churches built in #Isfahan's Jolfa district in 1606 by the hundreds of thousands of Armenian deportees who were resettled by Shah Abbas I ...

A woman and her daughter at Vank cathedral, one of the first churches built in #Isfahan's Jolfa district in 1606 by the hundreds of thousands of Armenian deportees who were resettled by Shah Abbas I during the Ottoman War of 1603-1618. #Iran. Photo by Aida Abbasi @aidaabasi #everydayIsfahan #everydayIran #everydayMiddleEast ...

۱۳ فروردین 1395
1K
Residents of a retirement home celebrate Chahar-Shanbe-Soori along with Haji-Firouz, a fictional character in Iranian folklore who appears in public before Norouz. ChaharShanbe-Soori is a celebration held on the last Wednesday before the new year ...

Residents of a retirement home celebrate Chahar-Shanbe-Soori along with Haji-Firouz, a fictional character in Iranian folklore who appears in public before Norouz. ChaharShanbe-Soori is a celebration held on the last Wednesday before the new year and is a prelude to Norouz, which marks the arrival of spring. #Qazvin, #Iran. Photo ...

۲۶ اسفند 1394
833
A couple in Kurdish costume walks on Sio-Se Pol (Sio-Se Bridge). #Isfahan, #Iran. Photo by Marzieh Kazemi @marzieh_kazemi #everydayIsfahan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere زوجی که لباسِ محلی کُردی پوشیده‌اند در حال قدم زدن روی سی‌و‌سه‌ ...

A couple in Kurdish costume walks on Sio-Se Pol (Sio-Se Bridge). #Isfahan, #Iran. Photo by Marzieh Kazemi @marzieh_kazemi #everydayIsfahan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere زوجی که لباسِ محلی کُردی پوشیده‌اند در حال قدم زدن روی سی‌و‌سه‌ پل. #اصفهان، #ایران. عکاس: مرضیه کاظمی

۲۵ اسفند 1394
692
A woman scrubs a carpet at the yard before Norouz. Iranian people clean their houses and furniture as a tradition before the new year comes. #Khoramshahr, #Khuzestan, #Iran. Photo by Sana Ahmadi @saana.ahmadi #everydayKhuzestan #everydayIran ...

A woman scrubs a carpet at the yard before Norouz. Iranian people clean their houses and furniture as a tradition before the new year comes. #Khoramshahr, #Khuzestan, #Iran. Photo by Sana Ahmadi @saana.ahmadi #everydayKhuzestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere خانمی در حال شستن فرشی در حیاط، پیش از آمدن نوروز. #خرمشهر، ...

۲۴ اسفند 1394
893
Women are busy buying the items of Haft-Seen table at a shop. Haft-Seen also spelled as Haft-Sin is a tabletop arrangement (in Persian: Sofreh) of seven symbolic items traditionally displayed in #Norouz, the beginning of ...

Women are busy buying the items of Haft-Seen table at a shop. Haft-Seen also spelled as Haft-Sin is a tabletop arrangement (in Persian: Sofreh) of seven symbolic items traditionally displayed in #Norouz, the beginning of Iranian new year. The Haft-Seen table includes seven items all starting with the letter seen ...

۲۱ اسفند 1394
1K
For this week's #FollowFriday we are reposting a photo by MohammadReza Akhoondi @mrakhoondi for @EverydayYazd Caption: Haji Gholamhossein, 88 years old, comes to a polling station to vote in Iran parliamentary elections. #Yazd, #Iran. Parliamentary ...

For this week's #FollowFriday we are reposting a photo by MohammadReza Akhoondi @mrakhoondi for @EverydayYazd Caption: Haji Gholamhossein, 88 years old, comes to a polling station to vote in Iran parliamentary elections. #Yazd, #Iran. Parliamentary elections are held in Iran on 26 February 2016 to elect members of the Islamic ...

۸ اسفند 1394
1K
Girls take a selfie by the #CaspianSea, Bandar-e Gaz, #Golestan, #Iran. Photo by Mojtaba Heydari @mojtaba.heydari.ir #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere دخترها در حال سلفی گرفتن کنار #دریای_خزر. بندر گز، #گلستان، #ایران. عکاس: مجتبی حیدری

Girls take a selfie by the #CaspianSea, Bandar-e Gaz, #Golestan, #Iran. Photo by Mojtaba Heydari @mojtaba.heydari.ir #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere دخترها در حال سلفی گرفتن کنار #دریای_خزر. بندر گز، #گلستان، #ایران. عکاس: مجتبی حیدری

۵ اسفند 1394
1K