ویژه کنید
عکس و تصویر مَن هَمانْیَم کِه حَتـیٰ فِکْرَش را هَم نِمیتَوانی بکنْی زانو نِمیـزَنَم حتَیٰ اَگَر سَقفِ آسِمان ...

مَن هَمانْیَم کِه حَتـیٰ فِکْرَش را هَم نِمیتَوانی بکنْی
زانو نِمیـزَنَم حتَیٰ اَگَر سَقفِ آسِمان کوتاهتَراز قَدِ مَن شود
حَتیٰ اگَرتمام مَردُمِ دُنیاروے زانوهایشان راه بِروند
"مَــــن زانـــو نِمیـــزَنم...!"

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...