ویژه کنید
عکس و تصویر ﺷﯿﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺣﺰﺏ ﺑﺎﺩ ﺷﯿﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺠﻮﺍﺩ ﺷﯿﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮﮐﺮﯼ ...

ﺷﯿﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺣﺰﺏ ﺑﺎﺩ
ﺷﯿﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺠﻮﺍﺩ
ﺷﯿﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮﮐﺮﯼ ﻣﺮﺗﻀﯽ
ﺷﯿﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﻟﺒﺮ ﺧﻮﺑﺎﻥ ﺭﺿﺎ
ﺷﯿﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺐ ﺣﯿﺪﺭ ﻻﺯﻣﯽ
ﺷﯿﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺭﻧﺞ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﻇﻤﯽ
ﺷﯿﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﺷﻘﯽ
ﺷﯿﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺻﺎﺩﻗﯽ
ﺷﯿﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺷﺎﻋﺮﯼ
ﺷﯿﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﻢ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻗﺮﯼ
ﺷﯿﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺨﺮ ﺑﺮ ﺍﻫﻞ ﺟﻬﺎﺩ
ﺷﯿﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺠﺪﻩ ﯼ ﺯﯾﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ
ﺷﯿﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻭﺭﯼ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻤﯿﻦ
ﺷﯿﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻓﺮﺍﺯﯼ ﺣﺴﯿﻦ
ﺷﯿﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺒﺮ ﺩﺭ ﺭﻧﺞ ﻭ ﺑﻼ
ﺷﯿﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﻣﺠﺘﺒﯽ
ﺷﯿﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻧﺤﻨﺎﯼ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭ
ﺷﯿﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺑﯽ ﺗﺎﺏ ﯾﺎﺭ
ﺷﯿﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻡ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ
ﺷﯿﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻘﺘﺪﺍﯾﻢ ﺣﯿﺪﺭ ﺍﺳﺖ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...