ویژه کنید
عکس و تصویر ️ متن شایعه ️

️ متن شایعه ️
" ﯾﮏ ﺯﻥ ﻣﻮﻣﻦ ﻭ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﺩ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺁﯾﻪ 3 ﺳﻮﺭﻩ ﻧﺴﺎﺀ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﺩ 4ﺯﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻭﻃﺒﻖ ﺁﯾﻪ 34 ﺳﻮﺭﻩ ﻧﺴﺎﺀ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﮐﺘﮏ ﺑﺰﻧﺪ !
ﯾﮏ ﺯﻥ ﻣﻮﻣﻦ ﻭﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪﺑﭙﺬﯾﺮﺩ ﻃﺒﻖ ﺁﯾﻪ 11 ﺳﻮﺭﻩ ﻧﺴﺎﺀ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﺭﺙ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ!
ﺑﺎﯾﺪﺑﺪﺍﻧﺪﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺁﯾﻪ 223 ﺑﻘﺮﻩ ﮐﺸﺘﺰﺍﺭ ﻣﺮﺩ ﻟﻘﺐ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﻫﺮﻃﻮﺭﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪﺑﺎﺍﻭﻧﮑﺎﺡ ﮐﻨﺪ!
ﯾﮏ ﺯﻥ ﻣﻮﻣﻦ ﻭﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪﺑﺪﺍﻧﺪﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺁﯾﻪ 34 ﻧﺴﺎﺀﺍﺯﻣﺮﺩﮐﻤﺘﺮﺍست ﻭﻣﺮﺩﺑﺪﻟﯿﻞ ﺁﻧﮑﻪ ﺧﺮﺟﺶ ﺭﺍ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﺍﻭﺳﺖ !
ﻭﻃﺒﻖ ﺁﯾﻪ 24 ﻧﺴﺎﺀ ﻣﯿﺸﻮﺩﺩﺭﺟﻨﮓ ﺍﻭﺭﺍ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﮐﺎﻻﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﻭﺑﺎ ﺍﻭﻧﮑﺎﺡ ﮐﺮﺩ!
ﺣﺎﻝ ﺑﺎﻧﻮ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺪﺍﻡ ﺣﻖ ﺯﻧﺎﻧﮕﯿﺖ ﺩﺭﻻﺑﻪ ﻻﯼ ﺧﻄﻮط ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺁﯾﯿﻦ ﻋﺮﺏ ﻣﯿﮕﺮﺩﯼ !؟ "


#پاسخ اجمالی:
آیه ۳ سوره نسا دستور به تعدد زوجات نمی دهد ! بلکه به شرط ازدواج با بیش از یک همسر، یعنی رعایت #عدالت، اشاره دارد و با محدود نمودن مردان که تا پیش از آن به تعداد دلخواه همسر اختیار می کردند، از تضییع حقوق زنان جلوگیری کرده.

توصیه آیه ۳۴ نساء برای زن ناشزه (زنی که بدون هیچ دلیلی از همبستری روی میگرداند) است و دارای 4 مرحله تادیبی. تنبیه شرایطی دارد (بدون اثر و آسیب و مثلا با زدن چوب مسواک، همچون تنبیه همسر ایوب) ضمنا آیه 102 همین سوره، هم درباره نشوز مرد است که اسلام ستیزان، آن را سانسور میکنند!

تفاوت ارث و دیه به تفاوت مسئولیت های اقتصادی زن و مرد باز می گردد. مرد باید نفقه، مهریه و.. بدهد، و زن معاف است.

مقصود از تشبیه زنان به کشتزار، خود زنان نیستند بلکه جایگاه نطفه در زن است که محل باروری و رشد نسل است و برای پرهیز از نام بردن مستقیم و رعایت عفت کلام، در قرآن اینگونه یاد شده.

در آیه ۳۴ نساء "قوامیت" به معنای #سلطه یا برتری مردان به زنان نیست بلکه به معنای #سرپرستی و نگهبانی مرد برای خانواده است. قرآن زن و مرد را از یک جنس و نفس و ارزش برابر میداند. (سوره روم/آیه 21)

حکم بردگی تنها مربوط به کافرانی بود که مستقیما در جنگ شرکت داشتند، آن هم در زمانی که برده گیری #قانون جاری بوده و اسرا را می کشتند و اسلام از کشتن اسرا، منع کرد. و در زمان حال هم موضوعیت ندارد.

اسلام در دوره ای برای زن کرامت و حقوق مختلف قائل شده و لطیف ترین خطابها را برایش در نظر گرفته که در همه جهان، از جمله ایران، زن بدون کوچکترین حق فردی یا اجتماعی و در حکم یک کالا خرید و فروش می شد و به ارث می رسید.

پاسخ کامل و تفصیلی در: http://shayeaat.ir/post/352
با بازنشر مطلب از @roshangarii به صف روشنگران بپیوندید.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...