ویژه کنید
عکس و تصویر #سیاست_زنانه #ناز_و_لوند_باشید ناز و ادای زنانه و داشتن ظرافت کلامی و رفتاری بزرگترین سیاسته آروم ...

#سیاست_زنانه

#ناز_و_لوند_باشید


ناز و ادای زنانه
و داشتن ظرافت کلامی و رفتاری بزرگترین سیاسته

آروم و شمرده صحبت کنید.

لات و الواتی و زمخت و کوچه بازرای صحبت نکنید

مرد مقایسه میکنه زنشو با زنای دیگه

تو زنی، زن یعنی خدای ظرافت
خدای زیبایی، خدای هر چیز خوبی که فکر کنید

وقتی یه زنه دیگه میتونه با رفتار و ناز و اداش عقل و هوش رو از سر یه مرد بپرونه چرا شما نتونی؟

واقعا تو ذهنتون مرور کنید چرا نمیتونی پر از #عشوه باشی ...


#دل_عشقتو_بدست_بیار

زنها در یک رابطه به چه چیز نیاز دارند ومردها به چه چیز ؟

زن به توجه نیاز دارد .مرد به اعتماد√

زن نیازمند درک .مرد نیازمند پذیرش است√

زن به احترام .مرد به قدردانی از زحماتش نیاز دارد√

زن به عشق ورزی .مرد به تحسین نیاز دارد√

زن به اعتبارنیاز دارد .مرد به تایید√

زن به قوت قلب نیازدارد .مرد به تشویق√

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...