ویژه کنید
عکس و تصویر علت نامگذاری روز خلیج فارس دهـم اردیـبهـشـت، روز ملی خـلـیــج فــــارس است ، خلیجی که ...

علت نامگذاری روز خلیج فارس
دهـم اردیـبهـشـت، روز ملی خـلـیــج فــــارس است ، خلیجی که همیشه و هماره "فــارس" بوده و خواهد ماند، و هــــیــــچ چیز و هـــیــــج کشورکی، نمی تواند این نام را تغییر دهد و هـــیــــچ نام جــعــلی هم برازنده ان نـــیــســت و نــخـواهـد بـود، الی الأبد .
.
عـلـت نــــام گـــذاری ایـن روز را با هــم مـرور کـنـــیـم .
.
روز دهم اردیـبـهـشـــت، روز اخراج پـــرتـغـالــی ها از آب های جنوبی #ایران   و روز ملی #خلیج_فارس   نام دارد.
*در 21 آوریل 1622، با رشادت «امام قلی خان امیرالامرای فارس»، به 117 سال تسلط جـابــرانــه پــرتـغـالــی ها بر جزایر خــلـیـــج فـــــارس خاتمه داده شد.
خلیج فارس از نظر ژئــوپـولـیـتـیک، تــجـارت، نـفـت، گــاز، کـشـتـیـرانــی، ماهــی گـیــری و... در طول تاریخ گــلــوگـــاه مـهـمـی در #دنیا   مـحـسـوب می شده و هم اکنون نیز شـــاهـــرگ اقتصاد دنــیـا در این منطقه قرار دارد.

خــلـیــج فـــــارس امـروزه به پیوستگاه و ته آب ارونــدرود در خــرمـشـــهــر و بصره تا رأس مسندام در شمال عمان اطلاق می شود.
.
این خلیج در اواسط دوره ســوم زمـیــن شـنـاســی حدود 30 میلیون سال قبل بر اثر گسترش دهانه شکاف دریای عمان به وجود آمده و از پدیده های دوران ســوم زمین شـناسـی اسـت که در حال حاضر 226 هــــزار کیلومتر مربع پهنا دارد در ازای کــرانــه اش از دهانه فاو تا بــنــدرعــبـاس یک هزار و 375 کــیــلومـتـر و میانگین ژرفای آن 30 مـتر است و 62% آب های سطح کره زمین را در برمی گیرد.

در ابتدا وسعت آن بیشتر از دو برابر مساحت فعلی بوده است. این پهنه آبی قــدیــمــی تــریـن دریایی است که بــــشــر آن را می شناخته است.

این پهنه آبی گــاهــواره تــــمــــدن جـــهــان و از اولــیــن زیـسـتـگـــاه هــای بــشـر محسوب می شود. ساکنان این دریا کـــشــتـی را اخــــتـراع و خــــاور و بــاخــتــر را به هم پیوند داده اند.

در جغرافیای قدیم دریای پارس یکی از بزرگ ترین دریاها از 4 دریایی بود که شناخته شده بود اما اکنون پهنه آبی را که خلیج فارس می نامند خلیجی با 1000 کیلومتر مربع طول و بیشتر از 240 کیلومتر مربع عرض.

روز خلیج فارس بر ایرانیان عزیز مبارک

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...