ویژه کنید
عکس و تصویر ” مبارزه نهایی میان خیر و شر برای استقرار عصر ظهور مجدد معنویت در بشریت” ...

” مبارزه نهایی میان خیر و شر برای استقرار عصر ظهور مجدد معنویت در بشریت”

تعریف “آرماگدون” : (قیامت) – نبرد ناآشکار بسیار مصیبت بار میان نیروهای خیر و شر در پایان یک عصر.

چکیده :

اگرچه خیلی از ما ممکن است آگاه نباشیم، اما جهان در حال حاضر در میان یک نبرد ناآشکار بین نیروهای خیر و شر قرار دارد که در اصطلاح “آرماگدون” یا ” مبارزه نهایی میان خیر و شر” نامیده می شود. این مبارزه بطور غالب در اجزای ناآشکار و در تمام نقاط عالم هستی ، من جمله در زمین (باهالوک ) جاری است. بخشی از این نبرد که در سطح فیزیکی نمایان می شود، در واقع عواقب فاجعه آمیزی را در زمین به دنبال خواهد داشت. هرچند که امکان پیشگیری، یا به حداقل رساندن اثرات این نبرد عظیم بر روی بشریت، از طریق انجام تمرینات معنوی که مطابق با شش اصل پایه ی تمرین معنوی باشند، وجود دارد.

نکته:جهت درک بهتر این مقاله، مطالعه مقالات زیر پیشنهاد می شود:

1. ساتوا ، راجا و تاما ، سه اجزای اصلی ناآشکاری که عالم هستی را تشکیل می دهند.
2. نبرد خیر علیه شر

در تاریخ 30 جون 2013 این مقاله تهیه شده است .
1. مقدمه ای بر نبرد آرماگدون

در سالهای اخیر دنیا شاهد افزایش وقوع سوانح طبیعی، فعالیتهای تروریستی، تحولات سیاسی و زمزمه هایی از جنگ بوده است. ظاهرا این روند همچنان رو به افزایش بوده و اثری از وقفه و یا کاهش درآن به چشم نمی خورد. ممکن است بسیاری از ما با مشاهده چنین روند نزولی و پیشروی غیر قابل کنترل دنیایمان به سمت شرایط و زمانهای سخت تر و پیچیده تر از قبل ، دچار احساس درماندگی شدیدی شویم. برخی از پیشگویان گذشته نظیر نوسترآداموس (Nostradamus)،ادگار کیسی Edgar Cayce و غیره چنین عصر آشفته و نابسامانی را برای دنیا که شاهد تحولات بسیار عظیم خواهد بود، پیش بینی کرده بودند. همچنین صحبت های بسیاری پیرامون نبردی میان نیروهای خیر و شر در زمانی که ما اینک در آن قرار داریم، بوده است.

در همین رابطه ما تحقیقات معنوی، به منظور بررسی و ارزیابی اتفاقات در حال وقوع در ابعاد ناآشکار این تغییرات هشدار دهنده و نیز آنچه در پیش رو خواهیم داشت، به انجام رسانده ایم.

هدف از این مقاله ارائه اطلاعاتی است که از طریق تحقیقات معنوی در رابطه با موارد زیر حاصل شده اند:

نیروهای معنوی موجودی که وقایع جهانی و عصری راکه در پیش رو داریم را رقم می زنند.
تدابیری که بشریت می تواند به واسطه آنها تاثیرات سوء چنین وقایعی را به حداقل ممکن برساند.

برای برخی از ما به دلیل نبود درک و دانشی از حیطه معنوی، ممکن است این مقاله تا حدی تخیلی ویا حتی شبیه داستانهای جن و پری بنظر برسد. ما تمام تلاش خود را کرده ایم تادر حد ممکن هر آنچه را که در تحقیقاتمان و از طریق حس ششم دریافت کرده ایم نقل کرده و ارائه دهیم. همچنین نیت ما مضطرب ساختن جامعه نیست، بلکه هدف آگاه نمودن جامعه از احتیاط های لازم در این باره است. در واقع ما در اینجا از جامعه درخواست می کنیم که برای فهم و درک این مقاله زمان بگذارند و تمرینات معنوی خود را آغاز نمایند.

این حقایق در واقع از طریق اتصال به ذهن و خردکیهانی باواسطه حس ششم بسیار فعال یکی از اعضای بنیاد پژوهشی علوم معنوی (SSRF)، آنجالی گادگیل (Anjali Gadgil)، حاصل شده اند.این اطلاعات همچنین توسط حضرت دکتر آتاوالی (H.H. Dr. Athavale ) از لحاظ صحت و دقت مورد ارزیابی قرار گرفته اند. همراه با این

مقاله، ما همچنین مطالعه مقاله” نبرد خیر علیه شر” را توصیه میکنیم.

بالا^
2. منظور از نبرد ناآشکار چیست؟

نیروهای خیر و شر همواره از آغاز عالم هستی وجود داشته اند. این نیروها غالبا در اجزای ناآشکار عالم هستی وجود داشته و بر نیروهای مثبت و منفی موجود در زمین نیز تقریبا بطور کامل تاثیر می گذارند. هر از گاهی نیروهای ناآشکار شرومنفی از انرژی معنوی و قدرت بالاتری برای استقرار یک حکومت شیطانی بر عالم هستی برخوردار می شوند. در حال حاضر، تناسب قدرت نیروهای خیر و شر بترتیب 70% و 30% می باشد. اگرچه نیروهای شر در عالم هستی بار دیگر انرژی کافی جهت تلاش برای استقرار حکومت شیطانی خود را بدست آورده اند. جنگ متعاقب میان این نیروهای شر و نیروهای خیر، به عنوان یک نبرد نا آشکار یا آرماگدون لحاظ گشته و اثرات آن در تمام نواحی و سطوح عالم هستی قابل مشاهده و نمایان شده است. آغاز این نبرد در سطح ناآشکار در سال 1999 بوده است و بخشی از آن نیز در سطح زمین و با روند رو به افزایشی نمایان خواهد شد که عواقب مصیبت باری برای بشریت در پی خواهد داشت.

عمق این نبرد ناآشکار (آرماگدون) و عواقب آن بر بشریت بسیار بی سابقه می باشد. بهمین دلیل است که ما این مقاله را “آرماگدون”، که در واقع حاکی از یک تضاد و برخورد فاجعه آمیز میان نیروهای خیر و شر است، نام نهاده ایم. نتیجه نهایی این نبرد، مغلوب گشتن نیروهای منفی و استقرار دوران ظهور مجدد معنویت در میان بشریت و در تمام عالم هستی، من جمله، در زمین می باشد همچنان به دوران حکومت الهی شناخته شده است . عصر ظهور مجدد معنویت در میان بشریت و در روی زمین حدود هزار سال به طول خواهد انجامید. ما در بخشهای بعدی این مقاله آثار مشهود نمایان عصر ظهور مجدد معنویت در بشریت را با جزئیات بیشتری شرح داده ایم.


3. واقعیت پشت پرده نبرد ناآشکار آرماگدون

خیلی از ما از این حقیقت غافل هستیم که بسیاری از وقایع بر روی زمین، که ما را در سطح فردی یا اجتماعی متاثر می سازند، در واقع ریشه در ابعاد و دنیای معنوی دارند. اجازه دهید به مثال افزایش اخیر میزان وقوع سوانح و رخدادهای طبیعی بپردازیم.

فاکتور اصلی دخیل در افزایش میزان رخدادها و سوانح طبیعی، در واقع در بعد معنوی قرار دارد. فاکتورهای موسسات غیردولتی (NGOs) در سراسر دنیا در اجرا و پیاده سازی پروتکل کیوتو (Kyoto protocol ) گرچه ستودنی است، اما در بهترین حالت هم تنها قادر به حل بخشی از مشکل موجود می باشد. قطعا اگرانجام این تلاشها جهت رفع بحران تنها در سطوح فیزیکی و ذهنی، و بدون ملاحظه ابعاد معنوی آن باشند، قطعا بی نتیجه خواهند بود. مهمترین فاکتور معنوی موجود در افزایش سوانح طبیعی، تروریسم و بحرانهای سیاسی در واقع افزایش سطح جز، اصلی ناآشکار تاما و راجا می باشد. این افزایش عمدتا از موارد زیر ناشی می شود:

افزایش فعالیت انرژی های منفی سطح بالا درعصر حاضر.
• جوامع بشری که در حال حاضر بشدت مادی گرا شده و بندرت هیچ گونه تمرینات معنویی راانجام می دهند.

تمام دنیا همچون عروسک خیمه شب بازی تحت تاثیر دستان نیروهای مثبت و منفی از اجزای دنیای ناآشکار در حرکت اند. مردمان نیکو تحت اراده پروردگار هستند، درحالیکه مردمان شر و منفی عروسکهایی در دست و کنترل اشباح (ارواح خبیث، شیاطین، انرژیهای منفی و غیره) می باشند. مردمان نیکو در زمین قادر به زندگی سرشار از آرامش نخواهند بود تا زمانیکه اشباح، قدرت برتری داشته باشند. افرادی که از سطح انرژی معنوی پایینی برخوردارند، الزاما هم ممکن است نیک یا بد نباشند، اما بهرحال براحتی تحت تاثیر اشباح قرار گرفته و تحت تسلط و کنترل آنها درمی آیند. در نتیجه، تحت کنترل و اراده اشباح، حتی چنین مردمانی نیز در افزایش تاما و راجا سهیم می گردند. در واقع این مردمان به این ترتیب در نبرد آتشین میان نیروهای خیر و شر گرفتار می شوند.

ک علت اصلی دیگر افزایش میزان تاما و راجا وضعیت جامعه در ارتباط با میزان نیکوکاری افراد است. مطابق با گفته قدیس اعظم آدی شانکاراچاریا ( Saint Adi Shankaracharya) از هند (قرن هشتم-نهم قبل از میلاد)، نیکوکاری (Dharma) به هر عملی اطلاق می شد که:

نگهداری سامانه ی جهانی در بهترین حالت
پیشرفت جهانی در تمامی موجودات زنده
همچنین ایجاد پیشرفت در باور معنوی

رشد معنوی تنها زمانی رخ می دهد که تمرینات معنوی مطابق با شش اصل پایه ی تمرین معنوی انجام شوند. بیشتر اوقات جوامع بشری باعث شکست سه اصل فوق الذکر نمی باشند بلکه افزایش عناصر منفی در اجتماع باعث از بین رفتن جامعه می گردد.

بالا^
4. شدت نبرد آرماگدون

اگرچه بسیاری از این حقیقت غافل هستند، اما عالم هستی در حال حاضر در میانه نبرد ناآشکار نیروهای متضاد خیر و شر قرار دارد. بخش غالب نبردآرماگدون در حیطه ها و حوزه های ناآشکار جاری است. نبرد در حوزه فیزیکی، بطور مثال یعنی بر روی زمین نیز، غالبا در ابعاد ناآشکار جریان دارد. از اینرو آگاهی از چنین رخدادی تنها محدود به کسانی است که از سطح بالایی از آگاهی و تکامل معنوی بر روی زمین برخوردارند.

تنها بخشی از این نبرد آرماگدون بر روی زمین تجربه می شود. اما همین میزان هم سبب بروز فاجعه های بسیاری شده و تخریبهای گسترده ای را دامن می زند. از لحاظ فیزیکی، ما شاهد این بخش از آرماگدون در فرم رهاسازی و آزاد شدن نیروهای موجود در طبیعت، و نیزدر جنگ جهانی سوم که اسلحه های کشتار جمعی در آن به کار خواهند رفت، خواهیم بود. افزایش سوانح طبیعی نظیر سیلها، زلزله ها و فعال شدن آتشفشانها عمدتا به دلیل افزایش میزان تاما و راجا خواهد بود که فقدان اعمال نیک نیز به افزایش این اجزای دامن می زند. افرادی که در جریان شکل گیری جنگ جهانی سوم نقش دارند، تحت کنترل انرژی های منفی سطح بالاتر که بنام جادوگران ناآشکاریا مانتریک ها شناخته شده اند قرار خواهند داشت.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...