ویژه کنید
عکس و تصویر چرا دیه زن نصف مرد است؟ (در ابتدا توضیح مشروح و در انتها برای دوستانی ...

چرا دیه زن نصف مرد است؟

(در ابتدا توضیح مشروح و در انتها برای دوستانی که زیاد حوصله مطالعه ندارند توضیح خلاصه تقدیم می شود)

در اسلام مبنای قوانین براساس مصلحت فرد و جامعه است.ممکن است درابتدا مسئله ای برای ما غیر منطقی یا ناعادلانه جلوه کند اما باید دید چرا اسلام چنین قانونی وضع کرده؟ آیا این به نفع مردم است یا ضرر آنها
البته دریافتند علت و فلسفه ی بعضی مسائل نیاز به تحقیق و مطالعه دارد که خیلی از افراد سراغ آن نمی روند و لذا زود و سطحی قضاوت می کنند
مسئله ی تفاوت دیه زن و مرد هم همینطور است.
امروزه یکی از تکراری ترین موضوعاتی که برای کم ارزش نشان دادن جایگاه زن در اسلام مدام در فضای مجازی نشر پیدا می کند همین موضوع است.
حالا باهم دلایل این قانون را بررسی می کنیم

1_در ابتدا باید گفت( دیه )مطلقا معیاری برای ارزش گزاری نیست.دیه تنها و تنها جایگزین خسارت اقتصادی و مالی است که با مرگ فرد به خانواده اش وارد می شود.
اگر دیه معیار ارزش گزاری بود و مرد بخاطراینکه دیه بیشتری دارد،ارزش بیشتری داشت، می بایست یک دانشمند یا یک فیلسوف یا متخصص، دیه ی بیشتری از یک انسان بی سواد داشته باشد.
یا مثلا دیه ی یک فرد مهم مثل رییس جمهور بیشتر از یک کارگر ساده باشد که مطلقا چنین نیست
پس دیه ملاک ارزش و اهمیت انسان ها نیست،چه زن و چه مرد

2_همانطور که ذکر شد،دیه جبران خسارت اقتصادی ای است که با فوت فرد،گریبانگیر خانواده اش می شود.حال با توجه به توانایی بالاتر مردان در کار اقتصادی و امرار معاش و باتوجه به اینکه اصلا اسلام این وظیفه را کاملا به دوش مرد گذاشته است و زن هیچ وظیفه ای برای تامین نیاز اقتصادی خانواده ندارد،با مرگ یک مرد، طبیعتا خانواده تکیه گاه اصلی تامین مخارج خود را از دست میدهد درحالیکه با فوت زن چنین اتفاقی نمی افتد.پس دیه بیشتر مرد بخاطر این موضوع هم هست

3_ با این حال قابل توجه است که دیه ی مرد همیشه دوبرابر زن نیست.دیه انسان تا مقدار ثلث بین زن و مرد برابر است و تنها وقتی مقدار دیه بیشتر از آن شد دیه زن نصف مرد است
درواقع تا زمانیکه خسارت وارد شده دارای ضرر و زیان اقتصادی زیادی نشده دیه برابر است.مثل دیه ی قطع انگشت

4_ درست است که امروزه زنان زیادی هستند که وظیفه ی امرار معاش را به دوش می کشند اما باید توجه داشت که اسلام یک اصل را بیان کرده است.در شرایط معمولی زن نباید کار کند و امروزه هم طبیعی است که مردان،بسیار بیشتر از زنان خرج خانواده را می دهند.در واقع وجود استثنا کلیت این قانون را زیر سوال نمی برد.همچنین توجه داشته باشیم که علاوه بر توانایی بیشتر برای امرار معاش در مردان،وظیفه ی حفاظت از حریم خانواده و زن و فرزندان و تامین امنیت خانواده نیز به دوش مرد است.
این موضوع غیرقابل انکار است که بطور کلی زن،هرگز نمی تواند مانند مرد این وظیفه را انجام دهد.چرا که مستلزم داشتن استعدادها و توانایی هایی است که خداوند در وجود مرد قرار داده است.
لذا با مرگ مرد،امنیت خانواده نیز دچار آسیب می شود که با فوت زن چنین نمی شود

5_مرد در اسلام 17 وظیفه ی اقتصادی دارد که خداوند به دوش او گذاشته است (پرداخت مهریه،پرداخت نفقه،خرج خانه،خمس،زکات،پرداخت دیه ی جنایات و قتل های بستگان خود و...)
هیچکدام ازاین ها به دوش زن گذاشته نشده است.لذا یکی از دلایل بیشتر بودن دیه و ارثیه ی مردان این است

6_با همه ی اینها، با تصویب ماده551 قانون مجازات اسلامی، الان درصورت کشته شدن زن،نصف دیه را که مثل گذشته قاتل پرداخت میکند،نیمه ی دیگر را بیمه مرکزی از بیت المال به خانواده زن پرداخت میکند.لذا همان مبلغی که دیه مرد است به خانواده زن نیز پرداخت می شود.
((ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:
دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است.
تبصره- درکلیه جنایاتی که مجنی ٌعلیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشود.))

7_ همچنین بعضی فقها مانند شیخ مفید و صاحب جواهر معتقد اند در مورد بعضی دیه های مربوط به زیبایی،دیه ی زن ده برابر مرد است( مثلا دیه ی آسیب دیدن موی سر برای زن هزار و برای مرد صد درهم ذکر شده).چراکه زیبایی زن بیشتر از مرد است پس دیه آن هم بیشتر است

8_ همانطور که در ابتدا گفته شد،قوانین اسلام بر اساس مصلحت فرد و جامعه است حتی اگر انسان متوجه این مصلحت نباشد و دلیل آن را نداند.در اسلام هر چیزی سر جای خودش است.ممکن است احکامی وجود داشته باشد که از آنها بوی مردگرایی بیاید اما باید به دنبال علت و فلسفه انها بود و زود قضاوت نکرد.
چنان که احکام دیگری در اسلام وجود دارد که به دلیل مصالحی که در آنها وجود دارد، به نفع زنان وضع شده است. از جمله این که اگر شخص مسلمانی مرتد شود (مرتد فطری) چنانچه مرد باشد حتی اگر توبه هم کند، به نظر بسیاری از فقها به مرگ محکوم می‏شود، ولی اگر زن باشد در صورتی که توبه کند، آزاد شده و به زندگی عادی خود برمی‏گردد. یا مجازات شخصی که قوّادی می‏کند، اگر مرد باشد علاوه بر مجازات بدنی، به شهر دیگری تبعید می‏شود، در صورتی که زن تبعید نمی‏شود. یا در علتهای فسخ ازدواج ذکر شده که اگر مردی بعد از عقد نکاح، دیوانه شد، زن حق دارد نکاح را فسخ کند در صورتی که اگر همین اتفاق برای زن بیفتد، مرد حق فسخ ندارد.
طبیعی است با وجود فضای مسموم دنیای مجازی،هیچ کدام ازینها در شبکه های مجازی گفته نمیشود و انتشار پیدا نمیکند اما از شبهات و دروغ پراکنی هرچه بخواهی فراوان و فراوان ساخته و نشر داده می شود

((خلاصه ی مطالب))

1_ دیه ملاک ارزش گزاری نیست و صرفا عاملی است برای جبران خسارت اقتصادی.چرا که دیه یک انسان بزرگ و فرهیخته با یک فرد عادی برابر است

2_ دیه زن همیشه نصف مرد نیست.دیه تا مقدار ثلث برابر است و فقط در بیشتر از آن دیه زن نصف می شود.مثلا دیه قطع انگشت و... برابر است

3_مرد به دلیل قدرت بیشتری که برای امرار معاش دارد،در صورت مرگش ضرر بیشتری به خانواده می رسد

4_ گرچه زنانی هم هستند که این وظیفه را به دوش گرفته اند اما این یک قانون کلی و عمومی است گرچه استثنا وجود دارد

5_ غیر از تامین نیازهای اقتصادی، مرد حافظ امنیت خانواده هم هست.پس با مرگ او امنیت خانواده نیز دچار آسیب می شود.بی شک زن نمیتواند مانند مرد از عهده این وظیفه برآید.لذا با مرگ مرد خانواده خسارت بیشتری می بیند تا مرگ زن

6_ در اسلام مرد 17 وظیفه ی اقتصادی دارد که زن هیچ کدام را ندارد

7_ طبق نظر برخی فقها دیه زن در برخی موارد بیشتر است.مثلا دیه موی سر زن ده برابر مرد است چراکه زیبایی زن بیشتر است

8_ باهمه اینها در ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 ذکر شده که بیمه مرکزی ایران نصف دیگر دیه ی زن را به خانواده اش پرداخت می کند و باتصویب این ماده هیچ تفاوتی در دریافت مبلغ پول بین زن و مرد نیست

9_ باید توجه کرد که درصورت فوت مرد،چه کسانی از دیه بهره‌مند می شوند؟ طبعا همسر و فرزندان.پس این مبلغ به دست همسر و فرزندان می رسد درصورت فوت زن نیز مبلغ دیه به دست شوهر و فرزندان می رسد. حال دراین شرایط مرد بیشتر منتفع می شود یا زن؟
پس در نصفه بودن دیه زن اگر حقی هم ضایع شده باشد،این حق مرد است که دیه ی نصف همسرش را دریافت می کند

10_اسلام بر مبنای مصلحت حکم میکند.از طرفی احکامی در اسلام وجود دارد که به دلیل مصالحی که در آنها وجود دارد، به نفع زنان وضع شده است. از جمله این که اگر شخص مسلمانی مرتد شود (مرتد فطری) چنانچه مرد باشد حتی اگر توبه هم کند، به نظر بسیاری از فقها به مرگ محکوم می‏شود، ولی اگر زن باشد در صورتی که توبه کند، آزاد شده و به زندگی عادی خود برمی‏گردد.یا در علل فسخ نکاح، اگر مردی بعد از عقد نکاح، دیوانه شد، زن حق دارد نکاح را فسخ کند در صورتی که اگر همین اتفاق برای زن بیفتد، مرد حق فسخ ازدواج را ندارد و....
که متاسفانه بجای اینها فقط شبهات وشایعات و دروغ پراکنی در فضای مجازی دست به دست می شود


(( دوست عزیز،لطفا با اشتراک گذاری مطالب
و معرفی پیج به ما کمک کنید))

ما را به دوستانتان معرفی کنید

لاین
http://line.me/ti/p/%40bub0637q

تلگرام
https://telegram.me/morvariddarsadaf
#دیه_زن

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...