ویژه کنید
عکس و تصویر یوم من الایام چنت گاعد بلبیت چان یندگ الباب !! رحت فتحت الباب لگیت ولد ...

یوم من الایام چنت گاعد بلبیت چان یندگ الباب !!
رحت فتحت الباب لگیت ولد یگلی الحگ صدیقک تعارک ویه جماعه لعبوا بی طوبه طیحو حظه نعلو والدیه روح لحگ عله
آنی اتخبلت گلت صدگ تحچی
یاگاع انشگی وبلعینی ...یکتلون صدیقی وانی عایش یا عیبه العیبه
ابسع لبست نعالی واخذت ویای بوری مال مای گلت حتی من ایشوفون بیدی بوری ایشردون
وصدگ أخذت البوری ورحت رکض
وصلت یمهم لگیتهم اهوایه وخالین صدیقی بنص ویخبزون بی خبز....یعنی طلعت عرکه مو مثل ماتصورت
همه شافونی من بعید وانی بیدی بوری وجای علیهم رکض چان رأسا ایسحبون سچاچین وقامات
آنی شفت القامات وسچاچین رأسا بدلت وگتلهم ...اخوان رحمه لوالدیکم ماکو محل انشائیه هنا هذا البوری مال الحمام وانکسر وارید اشتری مثله ...
چان واحد منهم گال ای بلشارع الورانه اکو محل انشائیه
المهم صدیقی طلع سلامات من المعرکه بس بقه 6 اثنین ما یحچی ویای.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...