ویژه کنید
عکس و تصویر _🌴 کلمات المبدع ( حمید اینیّح )🌴 🌴 احبک یا وطن🌴 احبک یا وطن حد ...

_🌴 کلمات المبدع ( حمید اینیّح )🌴 🌴 احبک یا وطن🌴

احبک یا وطن حد شهگت الموت
او من حبک ابد ماجوز تدرینی

قسم ماجوز منک لا او رب الکون
حتلو بلحقد گطعوُ چفینی
ابجدمی اسیر ابدربک المهیوب
او ما هابن لئن ربی اموصینی
ونذرهه نذر لتراب های الگاع
اعیونی او حیاتی او عمری وسنینی
وبدربک اخبرک ذا متت فدیوم
میّت لاتظن بل ربی یحیینی
بلمصحف لئن مذکوره هل آیه
(( لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون ))
وانه ابهل عقیده امتاز وبدینی
ما اگعد او اندب امه الآجناب
انخیهه وگلهه ارجوچ انصرینی
النصر عند الکریم او عد هلی العربان
او ما انخه الیضدنی او مایحامینی
ختمت الدرس من ابطال الآولیین
((من خزعل او عیسی الحید
وبعد سلمان وی دهراب))
وبعزمهم من اشیل اسلاح بیمینی
ماهاب الخصیم اتحده حته الموت
وعیّد من یجی خصمی اویلاگینی
لئن تگرب علی اخذت الثار اهناک
وبدم خصمی احنی اچفوف ایدینی
واخذ ثار اخوتی ابساحت المیدان
وعیدلهه اخبرک لئن های امنیتی 🌴 احبک یا وطن

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...