نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

-[عَخلآقِ گُوهِتُو حِفظ کُنـ هیشکی عَرزِشِ خُوب بُودَن نَدآرِه:)]-

-[عَخلآقِ گُوهِتُو حِفظ کُنـ هیشکی عَرزِشِ خُوب بُودَن نَدآرِه:)]-

۱ هفته پیش
7K
دُختَرَکـ آرامـ بِخَند اینجا سَرزَمینِـ غَمـ هاستـ دُختَرَکـ آرامـ گِریِهـ کُنـ اینجا سَرزَمینِـ آبِرو هاستـ دُختَرَکـ هیسـ ساکِتـ باشـ اینجا سَرزَمینِـ مُذَکَر هاستـ ...

دُختَرَکـ آرامـ بِخَند اینجا سَرزَمینِـ غَمـ هاستـ دُختَرَکـ آرامـ گِریِهـ کُنـ اینجا سَرزَمینِـ آبِرو هاستـ دُختَرَکـ هیسـ ساکِتـ باشـ اینجا سَرزَمینِـ مُذَکَر هاستـ ...

۲ هفته پیش
4K
Ï×ãM×ߪd×gÏŘl × #بیـدآرَمـ کُنـ و بِگو هَمهـ اینآ یهـ خآب بَد بودـهـ #

Ï×ãM×ߪd×gÏŘl × #بیـدآرَمـ کُنـ و بِگو هَمهـ اینآ یهـ خآب بَد بودـهـ #

۳ هفته پیش
4K
🏃 |• وَقتیـ یِکیـ اَز زِندِگیتـ میرِهـ بیرونـ ... 🔇 |• نَهـ شُعـآر بِدِهـ : 😏 |• گـورِ بآبآیـِ قَبلیـآ ... ✋ |• سَلآمـ میـ کُنَمـ بِهـ بَعدیـآ ... 🙊 |• نَهـ فُحشـ بِدِهـ : ...

🏃 |• وَقتیـ یِکیـ اَز زِندِگیتـ میرِهـ بیرونـ ... 🔇 |• نَهـ شُعـآر بِدِهـ : 😏 |• گـورِ بآبآیـِ قَبلیـآ ... ✋ |• سَلآمـ میـ کُنَمـ بِهـ بَعدیـآ ... 🙊 |• نَهـ فُحشـ بِدِهـ : 😒 |• گـورِ بآبآشـ ، رَفتـ بِهـ دَرَکـ ... 😋 |• نَهـ اَدآ دَر بیـآر ...

۲۶ اردیبهشت 1398
3K
یِهـ جوریـ زِندگیـ کُنـ کهـ اَگهـ یهـ روزگُفتَنـ گُه خوردن مَمنـ 🚫 ـوعهـ نَیوقتی از گُشنگیــ بِمیریــ😾 :|

یِهـ جوریـ زِندگیـ کُنـ کهـ اَگهـ یهـ روزگُفتَنـ گُه خوردن مَمنـ 🚫 ـوعهـ نَیوقتی از گُشنگیــ بِمیریــ😾 :|

۷ فروردین 1398
6K
- یہ کآرۍ کُنـ[🌸 🐚 ] - کہ اَشکآتـ خَندِهـ بِشَنـ[🐝 🌈 ] - بگو بهـ دَرَکـ[🙇 🏻 ‍♀🌴 ] - کہ مُشکِلـآتـ حَلـْ نِمیشَنـ[

- یہ کآرۍ کُنـ[🌸 🐚 ] - کہ اَشکآتـ خَندِهـ بِشَنـ[🐝 🌈 ] - بگو بهـ دَرَکـ[🙇 🏻 ‍♀🌴 ] - کہ مُشکِلـآتـ حَلـْ نِمیشَنـ[

۴ بهمن 1397
3K
بِخَــــنْد...😊 بُــلَــنـــــــد بِـــخَـنْــد....😣 با بُغـــض بِـــخَنْـــد...😔 با اَشـــڪ بِخَنْد...😑 اما بِخَـــنْد....✅ هیچــڪس نَبایَد بِفَهمــہ ↪ چِقَــدر داغونیــــ...😢 ⚠ ❎ #سڪوت_خسته_صــداシ

بِخَــــنْد...😊 بُــلَــنـــــــد بِـــخَـنْــد....😣 با بُغـــض بِـــخَنْـــد...😔 با اَشـــڪ بِخَنْد...😑 اما بِخَـــنْد....✅ هیچــڪس نَبایَد بِفَهمــہ ↪ چِقَــدر داغونیــــ...😢 ⚠ ❎ #سڪوت_خسته_صــداシ

۲۴ آذر 1397
6K
+بِگُو بٰارُونْ بْیٰادْ آرُوُمْ مْیشَمْ _آرُومْ باشْ بٰارُونْ میْشَمْ♥ ♥

+بِگُو بٰارُونْ بْیٰادْ آرُوُمْ مْیشَمْ _آرُومْ باشْ بٰارُونْ میْشَمْ♥ ♥

۸ آذر 1397
6K
#me #No_copi🚫 خآطـره هارو زندگی کُنـ و از لـحـظــه هآ لــذت ببـر ایــنـ مَعــــنیِ واقــــعیِ زنـدگیـه...

#me #No_copi🚫 خآطـره هارو زندگی کُنـ و از لـحـظــه هآ لــذت ببـر ایــنـ مَعــــنیِ واقــــعیِ زنـدگیـه...

۱ آذر 1397
18K
-[تُو تَنهاکَسیـ هَستیْ کِـ سآعَتـِ 3بَعدَظُهر دِلتَنگـِت میشَمـ... خُوبـ گُوشـ کُنـ فَقَط شَبا نَهـ !! سآعَتـِ 3بَعدَظُهر میفَهمیـ!؟...:)]

-[تُو تَنهاکَسیـ هَستیْ کِـ سآعَتـِ 3بَعدَظُهر دِلتَنگـِت میشَمـ... خُوبـ گُوشـ کُنـ فَقَط شَبا نَهـ !! سآعَتـِ 3بَعدَظُهر میفَهمیـ!؟...:)]

۲ آبان 1397
21K
اَصَن تُ یِه‍ لَحظِه‍ فِکْ کُنـ بِه‍ اُتآقِتْ بِگیـ اُتآقِموُنـ ، جَذآبِه‍ لَنَتیـٔ ^_^ 😻 🏹 🌸 💟 🌈

اَصَن تُ یِه‍ لَحظِه‍ فِکْ کُنـ بِه‍ اُتآقِتْ بِگیـ اُتآقِموُنـ ، جَذآبِه‍ لَنَتیـٔ ^_^ 😻 🏹 🌸 💟 🌈

۲۲ مهر 1397
17K
یِهـ جوریـ زِندگیـ کُنـ کهـ اَگهـ یهـ روزگُفتَنـ گُه خوردن مَمنـ 🚫 ـوعهـ نَیوقتی از گُشنگیــ بِمیریــ😾 :|

یِهـ جوریـ زِندگیـ کُنـ کهـ اَگهـ یهـ روزگُفتَنـ گُه خوردن مَمنـ 🚫 ـوعهـ نَیوقتی از گُشنگیــ بِمیریــ😾 :|

۲۸ شهریور 1397
13K
چِقَدر زِنْدِگی قَشَنْگْ می شَـوَدْ😍 وَقْتی کَسـی را داشْتـی بـاشـی که پا به پای تو دیوانِگی کُنَد♥ ️

چِقَدر زِنْدِگی قَشَنْگْ می شَـوَدْ😍 وَقْتی کَسـی را داشْتـی بـاشـی که پا به پای تو دیوانِگی کُنَد♥ ️

۵ شهریور 1397
4K
⇐┫ به جونـِ + اسمـ + میم مالکیتـ + قسَمـ ┣⇒ حالآ اسمتـُ بذآر اینجآ فکـ کُنـ... وقتے میخوامـ حَرفمـ ثابتـ شهـ بـہ بقیهـ اینطورے قسمـ میخورمـ *-* دِلتـ ضَعفـ رَفتـ نهـ؟! (: ❤

⇐┫ به جونـِ + اسمـ + میم مالکیتـ + قسَمـ ┣⇒ حالآ اسمتـُ بذآر اینجآ فکـ کُنـ... وقتے میخوامـ حَرفمـ ثابتـ شهـ بـہ بقیهـ اینطورے قسمـ میخورمـ *-* دِلتـ ضَعفـ رَفتـ نهـ؟! (: ❤

۲۹ مرداد 1397
7K
لَحظِهـ عیـ بِـ مَنـ نِگآهـ کُنـ! آنگآهـ مِبینیـ [عِشقـ] فَریآدیـ ستـ دَر خآموشیـ #لوعآن ماعی_لیسا_فور_عور ۰۰:۰8

لَحظِهـ عیـ بِـ مَنـ نِگآهـ کُنـ! آنگآهـ مِبینیـ [عِشقـ] فَریآدیـ ستـ دَر خآموشیـ #لوعآن ماعی_لیسا_فور_عور ۰۰:۰8

۱۸ تیر 1397
6K
یِڪ بآرِ دِگــر خآنه ات آبـاد بِگُو ســیب..💛 🍃

یِڪ بآرِ دِگــر خآنه ات آبـاد بِگُو ســیب..💛 🍃

۲۱ خرداد 1397
6K
#◀ بابْ اِسْفَنْجی? # ↯↯بِهِم? #↙ یاد داد? #←هَر چی? #↗ خُل تَر? #زِنْدِگی❥ #✔ بِهْتَر?

#◀ بابْ اِسْفَنْجی? # ↯↯بِهِم? #↙ یاد داد? #←هَر چی? #↗ خُل تَر? #زِنْدِگی❥ #✔ بِهْتَر?

۲۰ خرداد 1397
15K