ویژه کنید
عکس و تصویر عشق و نفرت و کینه: ↙ مَ‍ــــــــــن ↘ هَموْنی‍َــــــــــم ↔ کِ‍ـــــــــــه↔ تَکْ تَکْ ✖ مُهْرِه ...

عشق و نفرت و کینه:
↙ مَ‍ــــــــــن ↘
هَموْنی‍َــــــــــم
↔ کِ‍ـــــــــــه↔
تَکْ تَکْ
✖ مُهْرِه هٰایٓ کَ‍ــــــــمَرَمُو✖ ْ
هَمْ‍ــــ‍ـــوْنٰایْیْ شِکَس‍ـــــــــْتَنْ
‼ ک‍ِــــــــــه یِهْ رُوْزیٓ ‼
اِعْتِمٰ‍‍ـــــــادْیٓ کِهْ بِهِش‍ـــــــُوْنْ دآشْتَمْ
▪ دی‍ـــــــْوآرْیٓ بُوْد بَرآم▪ ْ
کِ‍ــــــــه بآ تِک‍ـــــــــْیِهْ بِهِشْ
↔ خَسْتِگْیٓ کَم‍‍َـ‍ــــــرَمْ دَرْ مْیْرَفْ‍ـــــ‍ـــت↔
مُب‍ٓــــــارَکِتُوْنْ بٰآش‍ــــــِهْ
◀ کٰآرْیٓ کَرْدْی‍ــــــن▶ ْ
دیْگِهْ بِه سٰآیِ‍ــــــــه خُوَّْدَمَم
اِعْتِمٰآد نَدٰآرَم
↩ ه‍ـــــــــــــــــــ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...