ویژه کنید
عکس و تصویر سلام عزیزتریناےفرزانہ اصل وفرع حالتان خوب است!!!!؟؟؟؟؟؟ آرزومندآرزوےشادومطلوب نهاییتانم ک هماناآسایش شماست.... #جویاے_راه_خویش_ باش_ جانا. ...

سلام عزیزتریناےفرزانہ اصل وفرع حالتان خوب است!!!!؟؟؟؟؟؟

آرزومندآرزوےشادومطلوب نهاییتانم ک هماناآسایش شماست....

#جویاے_راه_خویش_ باش_ جانا.

جویای راه خویش باش
از این سان که منم
در تکاپوی انسان شدن
در میان راه 
دیدار می کنیم 
حقیقت را
آزادی را
خود را
در میان راه 
می بالد و به بار می نشیند
دوستی یی که توانمان می دهد 
تا برای دیگران
مأمنی باشیم و
یاوری 

این است راه ما 
راه تو
و من.....

باورکن.
همین/
 
#مارگوت_بیکل
#مترجم_احمد_شاملو

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...