نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

✋😂😂😂

✋😂😂😂

۲ دقیقه پیش
189
تو‌اکسیژن‌ریه‌های‌منی،‌دارم‌از‌نبود‌‌نفست‌میمیرم...

تو‌اکسیژن‌ریه‌های‌منی،‌دارم‌از‌نبود‌‌نفست‌میمیرم...

۹ دقیقه پیش
434
واسه‌برگردوندن‌چیزی‌که‌مال‌توئه‌تردید‌نکن‌مخصوصا‌اگر‌قلبت‌باشه.

واسه‌برگردوندن‌چیزی‌که‌مال‌توئه‌تردید‌نکن‌مخصوصا‌اگر‌قلبت‌باشه.

۱۱ دقیقه پیش
542
۱۳ دقیقه پیش
702
۱۳ دقیقه پیش
722
کسیکه‌واقعا‌بخوادت‌هر روز تلاش میکنه،مجبور‌نیستی‌بهش‌یادآوری‌کنی...

کسیکه‌واقعا‌بخوادت‌هر روز تلاش میکنه،مجبور‌نیستی‌بهش‌یادآوری‌کنی...

۱۳ دقیقه پیش
641
۱۴ دقیقه پیش
857
آدم‌ها‌به‌خاطر‌عجیبب‌ترین‌دلیل‌ها‌یا‌بعضی‌وقتا‌بدون‌هیچ‌دلیلی‌میرن...

آدم‌ها‌به‌خاطر‌عجیبب‌ترین‌دلیل‌ها‌یا‌بعضی‌وقتا‌بدون‌هیچ‌دلیلی‌میرن...

۱۶ دقیقه پیش
818
کامران جونم این عکس به تو گذاشتم عشقم دلم برات یه ذره شده کاشکی امشب اینجا بودی

کامران جونم این عکس به تو گذاشتم عشقم دلم برات یه ذره شده کاشکی امشب اینجا بودی

۱۷ دقیقه پیش
929
هیچوقت‌نمیتونی‌توضیح‌بدی‌خداحافظی‌کردن‌با‌کسی‌که‌عاشقشی‌چقد‌دردناکه:'(

هیچوقت‌نمیتونی‌توضیح‌بدی‌خداحافظی‌کردن‌با‌کسی‌که‌عاشقشی‌چقد‌دردناکه:'(

۱۹ دقیقه پیش
953
۱۹ دقیقه پیش
971
۱۹ دقیقه پیش
990
۲۰ دقیقه پیش
1K
۲۰ دقیقه پیش
1K
میتونم‌حس‌کنم‌داری‌فراموشم‌میکنی...

میتونم‌حس‌کنم‌داری‌فراموشم‌میکنی...

۲۱ دقیقه پیش
1K
۲۱ دقیقه پیش
1K
همه‌مردم‌یکیو‌دارن‌که‌هیچوقت‌نمیاد...

همه‌مردم‌یکیو‌دارن‌که‌هیچوقت‌نمیاد...

۲۲ دقیقه پیش
1K
#عاشقانه

#عاشقانه

۲۸ دقیقه پیش
1K
۲۹ دقیقه پیش
1K