نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

۱۷ ثانیه پیش
39
فقط حرف 💔 ❤

فقط حرف 💔 ❤

۴۶ ثانیه پیش
90
M&Z به هرچیزے ترجیح میدم💋 ❤

M&Z به هرچیزے ترجیح میدم💋 ❤

۴۹ ثانیه پیش
93
۴۹ ثانیه پیش
93
M&Z دیوانہ ے توام لعنتـے ..💋

M&Z دیوانہ ے توام لعنتـے ..💋

۲ دقیقه پیش
257
M&Z

M&Z

۳ دقیقه پیش
449
M&Z

M&Z

۴ دقیقه پیش
622
بگید؟

بگید؟

۸ دقیقه پیش
1K
۱۰ دقیقه پیش
2K
۱۰ دقیقه پیش
2K
۱۰ دقیقه پیش
2K
۱۱ دقیقه پیش
2K
دلبرم رفت ودلم رفت به دنبال دلش اوبه دنبال رقیب ودل به دنبال دلش دل بِکَن ای دلکم عشق بیهوده مخواه یار بیگانه مشو دلبر بیگانه مخواه #مولانا

دلبرم رفت ودلم رفت به دنبال دلش اوبه دنبال رقیب ودل به دنبال دلش دل بِکَن ای دلکم عشق بیهوده مخواه یار بیگانه مشو دلبر بیگانه مخواه #مولانا

۱۲ دقیقه پیش
2K
۱۵ دقیقه پیش
2K
۱۵ دقیقه پیش
2K
بهمنی ام....

بهمنی ام....

۱۵ دقیقه پیش
2K
به سوی ما گذار مردم دنیا نمی‌افتد کسی غیر از غم دیرین به یاد ما نمی‌افتد منم مرغی که جز در خلوت شبها نمی‌نالد منم اشکی که جز بر خرمن دلها نمی‌افتد وصی پور

به سوی ما گذار مردم دنیا نمی‌افتد کسی غیر از غم دیرین به یاد ما نمی‌افتد منم مرغی که جز در خلوت شبها نمی‌نالد منم اشکی که جز بر خرمن دلها نمی‌افتد وصی پور

۱۷ دقیقه پیش
2K
۱۸ دقیقه پیش
3K
M&Z

M&Z

۱۹ دقیقه پیش
3K
M&Z

M&Z

۲۰ دقیقه پیش
3K