نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

1 دقیقه پیش
48
[اولش همه می خوایـم تـوی فیـلم آرتیـست باشـیم و نقـش اول بـازی کنـیم , امـا آخـر سـر همـه میشیـم سیـاهی لشـکر , میشیم کتـک خـورِ فیـلم .]#M_M

[اولش همه می خوایـم تـوی فیـلم آرتیـست باشـیم و نقـش اول بـازی کنـیم , امـا آخـر سـر همـه میشیـم سیـاهی لشـکر , میشیم کتـک خـورِ فیـلم .]#M_M

2 دقیقه پیش
76
2 دقیقه پیش
78
ست کنیم !¡

ست کنیم !¡

4 دقیقه پیش
136
سه تایی ست کنیم

سه تایی ست کنیم

5 دقیقه پیش
144
6 دقیقه پیش
162
مرا کم دوست داشته باش اما همیشه دوست داشته باش ! این وزن آواز من است : عشقی که گرم و شدید است زود می سوزد و خاموش می شود من سرمای تو را نمی ...

مرا کم دوست داشته باش اما همیشه دوست داشته باش ! این وزن آواز من است : عشقی که گرم و شدید است زود می سوزد و خاموش می شود من سرمای تو را نمی خواهم و نه ضعف یا گستاخی ات را ! عشقی که دیر بپاید ، شتابی ...

7 دقیقه پیش
197
8 دقیقه پیش
198
تو بگو با دلِ در بندِ تو باید چه کنم ؟ ‌‌‌‌

تو بگو با دلِ در بندِ تو باید چه کنم ؟ ‌‌‌‌

8 دقیقه پیش
229
جایی برای خــــلوت شــما https://t.me/joinchat/AAAAAEE70nxkuzvGJoJ7yQ با اسانس ادبیات https://t.me/joinchat/AAAAAEE70nxkuzvGJoJ7yQ #تک_بیت📜 #بریده_کتاب📚 #بریده_فیلم📽 #عکسهای_خاص📷 .

جایی برای خــــلوت شــما https://t.me/joinchat/AAAAA... با اسانس ادبیات https://t.me/joinchat/AAAAA... #تک_بیت📜 #بریده_کتاب📚 #بریده_فیلم📽 #عکسهای_خاص📷 .

9 دقیقه پیش
202
10 دقیقه پیش
222
زنده نه آن استٖ که جانی دروست اوست که از عشق نشانی در اوست جان که نه عشقش بود آن بازی است عشق نه بازی است که جان بازی است

زنده نه آن استٖ که جانی دروست اوست که از عشق نشانی در اوست جان که نه عشقش بود آن بازی است عشق نه بازی است که جان بازی است

10 دقیقه پیش
266
10 دقیقه پیش
235
12 دقیقه پیش
268
17 دقیقه پیش
345
هوا یک طوری است مثل طعم انار نوبرانه مثل بوی باران پائیز چرا کلمات رامعذب کنم؟! هوا امروز طعم تورا دارد...

هوا یک طوری است مثل طعم انار نوبرانه مثل بوی باران پائیز چرا کلمات رامعذب کنم؟! هوا امروز طعم تورا دارد...

20 دقیقه پیش
390
[تاآخرین نَفسْ باهَمیمْ نَترس]💘👣

[تاآخرین نَفسْ باهَمیمْ نَترس]💘👣

23 دقیقه پیش
577
24 دقیقه پیش
725
27 دقیقه پیش
720
28 دقیقه پیش
641