نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نمیدانم به کدامین گناه دارم مجازات دوس داشتنت را میکشم

نمیدانم به کدامین گناه دارم مجازات دوس داشتنت را میکشم

اردیبهشت 1394
1K
انسان ها را به جرم های متفاوت درون زندان های تاریک و سرد می اندازیم . به راستی پرندگان را به جرم کدامین گناه ؟

انسان ها را به جرم های متفاوت درون زندان های تاریک و سرد می اندازیم . به راستی پرندگان را به جرم کدامین گناه ؟

فروردین 1394
391
به جرم گفتن جمله دوستت دارم... دهانم را دوختند!!!

به جرم گفتن جمله دوستت دارم... دهانم را دوختند!!!

شهریور 1392
352
به کدامین جرم...

به کدامین جرم...

آبان 1392
550
به کدامین جرم...

به کدامین جرم...

مهر 1392
563
به کدامین جرم

به کدامین جرم

آذر 1392
543
مادرم ... نمیدانم از کجا شروع کنم... نمیدانم با کدامین واژه محبت هایت را جبران کنم.. فقط این رو میدونم که پربیراه نگفتن که بهشت زیر پاهات..دوستت دارم ..

مادرم ... نمیدانم از کجا شروع کنم... نمیدانم با کدامین واژه محبت هایت را جبران کنم.. فقط این رو میدونم که پربیراه نگفتن که بهشت زیر پاهات..دوستت دارم ..

تیر 1393
510
میبینیو چیزی نمیگی؟ به کدامین گناه آن هم چنین به جرم یک گناه

میبینیو چیزی نمیگی؟ به کدامین گناه آن هم چنین به جرم یک گناه

بهمن 1394
440
به کدامین گناه مادرمان را کتک زدید...

به کدامین گناه مادرمان را کتک زدید...

دی 1392
297