نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

چه چیزی غم انگیزتر از این است که شب های یک غریبه را عاشقانه بخیر میکنی و شب های منی که برایت جان میدهم را...

چه چیزی غم انگیزتر از این است که شب های یک غریبه را عاشقانه بخیر میکنی و شب های منی که برایت جان میدهم را... "بگذریم عزیزِ دلم" #شبتون_بی_درد 🆔 ¢ɦคภภεℓ ➠ @noloveis

آذر 1395
23K
🌚چه چیزی غم انگیزتر از این است؛ که شب های یک غریبه را عاشقانه بخیر میکنی و شب های منی که برایت جان میدهم را ... #شب_بخیر ✨🌜

🌚چه چیزی غم انگیزتر از این است؛ که شب های یک غریبه را عاشقانه بخیر میکنی و شب های منی که برایت جان میدهم را ... #شب_بخیر ✨🌜

بهمن 1395
2K
. برگردیم به زمان های قدیم به ما تکنولوژی نیامده جانم... برایت نامه مینوسم! از مبدأ معلوم، به مقصدِ نا معلوم... عزیزِ جانم؛ سلام کلام را کوتاه میکنم! ملالی نیست جز دلتنگی های هر شب ...

. برگردیم به زمان های قدیم به ما تکنولوژی نیامده جانم... برایت نامه مینوسم! از مبدأ معلوم، به مقصدِ نا معلوم... عزیزِ جانم؛ سلام کلام را کوتاه میکنم! ملالی نیست جز دلتنگی های هر شب و مرورِ تمامِ خاطراتی که ای کاش از ذهنَت پاک نشده باشد! همین! دلتنگِ "تو"، ...

4 هفته پیش
434
برگردیم به زمان های قدیم به ما تکنولوژی نیامده جانم... برایت نامه مینوسم! از مبدأ معلوم، به مقصدِ نا معلوم... عزیزِ جانم؛ سلام کلام را کوتاه میکنم! ملالی نیست جز دلتنگی های هر شب و ...

برگردیم به زمان های قدیم به ما تکنولوژی نیامده جانم... برایت نامه مینوسم! از مبدأ معلوم، به مقصدِ نا معلوم... عزیزِ جانم؛ سلام کلام را کوتاه میکنم! ملالی نیست جز دلتنگی های هر شب و مرورِ تمامِ خاطراتی که ای کاش از ذهنَت پاک نشده باشد! همین دلتنگِ "تو"، "من" ...

آذر 1395
9K
برگردیم به زمان های قدیم؛ به ما تکنولوژی نیامده جانم... برایت نامه مینوسم! از مبدأ معلوم، به مقصدِ نا معلوم... عزیزِ جانم؛ سلام کلام را کوتاه میکنم! ملالی نیست جز دلتنگی های هر شب و ...

برگردیم به زمان های قدیم؛ به ما تکنولوژی نیامده جانم... برایت نامه مینوسم! از مبدأ معلوم، به مقصدِ نا معلوم... عزیزِ جانم؛ سلام کلام را کوتاه میکنم! ملالی نیست جز دلتنگی های هر شب و مرورِ تمامِ خاطراتی که ای کاش از ذهنَت پاک نشده باشد! همین! دلتنگِ "تو"، "من"

اسفند 1395
5K
برگردیم به زمان های قدیم به ما تکنولوژی نیامده جانم. برایت نامه مینوسم! از مبدأ معلوم، به مقصدِ نا معلوم... عزیزِ جانم؛ سلام کلام را کوتاه میکنم! ملالی نیست جز دلتنگی های هر شب و ...

برگردیم به زمان های قدیم به ما تکنولوژی نیامده جانم. برایت نامه مینوسم! از مبدأ معلوم، به مقصدِ نا معلوم... عزیزِ جانم؛ سلام کلام را کوتاه میکنم! ملالی نیست جز دلتنگی های هر شب و مرورِ تمامِ خاطراتی که ای کاش از ذهنَت پاک نشده باشد! همین! دلتنگِ "تو" "من" ...

اسفند 1395
6K
ایرانم ، دوستت دارم ، آنقد که جانم را برایت میدهم...

ایرانم ، دوستت دارم ، آنقد که جانم را برایت میدهم...

مهر 1394
982
برگردیم به زمان های قدیم به ما تکنولوژی نیامده جانم... برایت نامه مینوسم! از مبدأ معلوم، به مقصدِ نا معلوم... عزیزِ جانم؛ سلام کلام را کوتاه میکنم! ملالی نیست جز دلتنگی های هر شب و ...

برگردیم به زمان های قدیم به ما تکنولوژی نیامده جانم... برایت نامه مینوسم! از مبدأ معلوم، به مقصدِ نا معلوم... عزیزِ جانم؛ سلام کلام را کوتاه میکنم! ملالی نیست جز دلتنگی های هر شب و مرورِ تمامِ خاطراتی که ای کاش از ذهنَت پاک نشده باشد! همین! دلتنگِ "تو"، "من" ...

آذر 1395
5K
برگردیم به زمان های قدیم به ما تکنولوژی نیامده جانم... برایت نامه مینوسم! از مبدأ معلوم، به مقصدِ نا معلوم... عزیزِ جانم؛ سلام کلام را کوتاه میکنم! ملالی نیست جز دلتنگی های هر شب و ...

برگردیم به زمان های قدیم به ما تکنولوژی نیامده جانم... برایت نامه مینوسم! از مبدأ معلوم، به مقصدِ نا معلوم... عزیزِ جانم؛ سلام کلام را کوتاه میکنم! ملالی نیست جز دلتنگی های هر شب و مرورِ تمامِ خاطراتی که ای کاش از ذهنَت پاک نشده باشد! همین! دلتنگِ "تو"، "من" ...

آذر 1395
7K