نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پاشید همین الان برید اشپزخونه اگه سینی چایی پشت شیر ظرفشویی نبود بیاید یه تف کنید تو صورت من

پاشید همین الان برید اشپزخونه اگه سینی چایی پشت شیر ظرفشویی نبود بیاید یه تف کنید تو صورت من

آبان 1392
918
مورد داشتیم . . . . . . . تو خواستگاری عروس که چایی آورده داماد بلند شده سینی چایی رو ازش گرفته و گفته: تو بشین عزیزم، برا بچمون ضرر داره^______^ (happy)(happy)

مورد داشتیم . . . . . . . تو خواستگاری عروس که چایی آورده داماد بلند شده سینی چایی رو ازش گرفته و گفته: تو بشین عزیزم، برا بچمون ضرر داره^______^ (happy)(happy)

مرداد 1393
250
یه وجب خاک مال من هرچی میکارم مال تو...

یه وجب خاک مال من هرچی میکارم مال تو...

فروردین 1393
732
پاشید همین الان برید اشپزخونه اگه سینی چایی پشت شیر ظرفشویی نبود بیاید یه تف کنید تو صورت من:-D

پاشید همین الان برید اشپزخونه اگه سینی چایی پشت شیر ظرفشویی نبود بیاید یه تف کنید تو صورت من:-D

آبان 1392
221
می نویسم من برایت از دلم می کنم اِفشا من امشب، راز خویش من پر از هُرم نفس هـای توام می نوازم حرف دل با ساز خویش تو برایم از کلام عشق گو من برایت ...

می نویسم من برایت از دلم می کنم اِفشا من امشب، راز خویش من پر از هُرم نفس هـای توام می نوازم حرف دل با ساز خویش تو برایم از کلام عشق گو من برایت قصّه ی دلدادگی من برایت سازی از دل می زنم تو بخوان آواز گرم زندگی ...

آذر 1394
599
می نویسم من برایت از دلم می کنم اِفشا من امشب، راز خویش من پر از هُرم نفس هـای توام می نوازم حرف دل با ساز خویش تو برایم از کلام عشق گو من برایت ...

می نویسم من برایت از دلم می کنم اِفشا من امشب، راز خویش من پر از هُرم نفس هـای توام می نوازم حرف دل با ساز خویش تو برایم از کلام عشق گو من برایت قصّه ی دلدادگی من برایت سازی از دل می زنم تو بخوان آواز گرم زندگی ...

دی 1394
124
سلام می نویسم من برایت از دلم می کنم اِفشا من امشب، راز خویش من پر از هُرم نفس هـای توام می نوازم حرف دل با ساز خویش تو برایم از کلام عشق گو من ...

سلام می نویسم من برایت از دلم می کنم اِفشا من امشب، راز خویش من پر از هُرم نفس هـای توام می نوازم حرف دل با ساز خویش تو برایم از کلام عشق گو من برایت قصّه ی دلدادگی من برایت سازی از دل می زنم تو بخوان آواز گرم ...

دی 1394
671
می نویسم من برایت از دلم می کنم اِفشا من امشب، راز خویش من پر از هُرم نفس هـای توام می نوازم حرف دل با ساز خویش تو برایم از کلام عشق گو من برایت ...

می نویسم من برایت از دلم می کنم اِفشا من امشب، راز خویش من پر از هُرم نفس هـای توام می نوازم حرف دل با ساز خویش تو برایم از کلام عشق گو من برایت قصّه ی دلدادگی من برایت سازی از دل می زنم تو بخوان آواز گرم زندگی ...

بهمن 1394
702
می نویسم من برایت از دلم می کنم اِفشا من امشب، راز خویش من پر از هُرم نفس هـای توام می نوازم حرف دل با ساز خویش تو برایم از کلام عشق گو من برایت ...

می نویسم من برایت از دلم می کنم اِفشا من امشب، راز خویش من پر از هُرم نفس هـای توام می نوازم حرف دل با ساز خویش تو برایم از کلام عشق گو من برایت قصّه ی دلدادگی من برایت سازی از دل می زنم تو بخوان آواز گرم زندگی ...

آذر 1394
756