ویژه کنید
عکس و تصویر #حکایت 🌱 طاووس و زاغ 🌱 🌿 طاووسی و زاغی در صحن باغی فراهم رسیدند ...

#حکایت
🌱 طاووس و زاغ 🌱

🌿 طاووسی و زاغی در صحن باغی فراهم رسیدند و عیب و هنر یکدیگر را دیدند. طاووس با زاغ گفت: این موزه (کفش) سرخ که در پای توست, لایق اطلس زرکش و دیبای منقّش من است. همانا که آن وقت که از شب تاریک عدم, به روز روشن وجود می آمده‌ایم در پوشیدن موزه غلط کرده‌ایم. من موزه کیمخت (پوست اسب یا الاغ که آنرا دباغت کرده باشند) سیاه تو را پوشیده‌ام و تو موزه ادیم (چرم) سرخ مرا.

🌿 زاغ گفت: حال بر خلاف این است؛ اگر خطایی رفته است, در پوششهای دیگر رفته است, باقی خلعتهای تو مناسب موزه من است؛ غالباً در آن خواب‌آلودگی, تو سر از گریبان من برزده‌ای و من سر از گریبان تو.

🐢 در آن نزدیکی کشَفَی (لاک پشت) سر به جیب مراقبت فرو برده بود و آن مجادله و مقاوله (گفت و شنود) را می شنود. سر برآورد که: ای یاران عزیز و دوستان صاحب تمیز! این مجادله‌های بیحاصل را بگذارید و از این مقاوله بلاطائل (بیفایده) دست بدارید خدای تعالی همه چیز را به یک کس نداده و زمام همه مرادات در کف یک کس ننهاده. هیچ کس نیست که وی را خاصّه[ای] داده که دیگران را نداده است و در وی خاصیتی نهاده که در دیگران ننهاده, هر کس را به داده خود خُرسند باید بود و به یافته خُشنود.


#جامی
#بهارستان

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...